Lekedesign

Omfavner funksjonalitet, spenning og estetikk

Flotte lekeplassdesign inspirerer barn i alle aldre til å leke, og gjennom lek utvikles unge kropper og sinn. KOMPAN Play Institute er dedikert til å skape fascinerende lekemuligheter som er funksjonelle og visuelt attraktive.

Flotte lekedesign må omfavne estetikken som appellerer til brukerne og gi dem lyst til å besøke lekeplassen igjen og igjen. Enda viktigere, flott lekedesign må bidra til barnas generelle utvikling. Derfor er instituttet drivkraften bak å teste alle lekeaspekter ved en KOMPAN-lekeplass. Før produksjonen starter, blir alle produktene tatt gjennom fire viktige trinn: forskning før produksjon, verksteder, testing og produktutvikling. Dette sikrer at KOMPAN fortsetter å levere de unike og brukersentrerte lekeapparatene som er i hjertet av fantastiske lekeplasser.

Utforsk fordelene av utfordrende lek

Denne artikkelen diskuterer viktigheten av spenning i barns lek. Lekeplassen er stedet der barn lærer å navigere i verden på en trygg måte. En viktig livsferdighet, som barn bare lærer ved å prøve.

Mange foreldre og besteforeldre synes lekeplassen er for risikabel. Imidlertid viser forskning at gode lekeplasser er viktige for å utvikle barns fysiske ferdigheter, og at fysisk utfordrende lekeaktiviteter lærer barn å håndtere risiko.

Få en dyp forståelse av fordelene med utfordrende lekeplasser ved å lese denne artikkelen.

Gå til forskningsartikkelen

Video: Brukertesting av KOMPAN Play Institute

Lekedesign

Lekeverdi - lekeapparaters påvirkning

Viktige utviklingsområder som sosial, kognitiv og språklig utvikling er vanligvis ikke det som blir forsket mest på ved lekeplasser.

Så KOMPAN Play Institute ønsket å undersøke i hvilken grad lekestrukturer med et bredt utvalg av aktivitetspaneler påvirker disse viktige utviklingsområdene.

Lekpaneler gir ekstra lekverdi og kan brukes til å fremme utviklingen av barns sosioemosjonelle og kognitive utvikling.

Les funnene fra KOMPAN Play Institute for å vite mer om hva slags lekeplassutstyr lærere og parkplanleggere bør investere i for deres spesielle brukergrupper, og hvorfor.

Play design play value section image

Innovativ lek - nøkkelen til mer lek

Innovativ lek - nøkkelen til mer lek

Lekeplasser er området i parker der barn bruker mest energi. KOMPAN Play Institute ønsket å undersøke hvor ofte barn og deres foreldre besøkte en lekeplass på Flag Pole Hill i Dallas, Texas. Forskningen inkluderte intervjuer med 177 voksne og 50 barn.

"Utendørs lekeplasser er flott for barnas helse og viktig for å komme seg ut i frisk luft!", uttalte en forelder. Forskningen utført av KOMPAN Play Institute viser at 98 % av foreldrene synes lekeplasser er viktige. Hovedårsakene er den positive innflytelsen på barnas helse og frisk luft. Den nye lekeplassen på Flag Pole Hill med WOW-faktor gjorde at bruken blant både foreldre og barn økte med 77 %.

73% av foreldrene oppga at deres viktigste grunn til å besøke denne lekeplassen var de unike lekeapparatene. For at en lekeplass skal være attraktiv er det viktig å ha unike lekeapparater for ulike aldersgrupper. Et bredt utvalg av lekeapparater sikrer at lekeområdet er morsomt og attraktivt for alle aldre og evner.

Unike lekedesign - øk leketiden

Noen lekeplasser fremstår som mer interessante og blir oftere besøkt. Derfor har KOMPAN Play Institute ønsket å forske på hva som gjør en lekeplass interessant og oftere besøkt fra et brukerperspektiv på en oppgradert lekeplass i Frimley Lodge Park i Storbritannia.

Denne studien inneholder intervjuer med 262 voksne og 95 barn. Studien viser at mer enn halvparten av lekeplassens ofte besøkende har økt deres besøk etter at parken ble oppgradert.

Klikk på knappen under for å lære mer om studien og les KOMPAN Play Institute sine fem anbefalinger for å designe attraktive lekeplasser som i gjennomsnitt holder barn aktive i mer enn 60 minutter.

Vår kunnskap

Barns utvikling og lek

inkluderende lek referansebilde

Inkluderende lek