tilskudd og finansiering

Hvordan få økonomisk tilskudd til prosjektet ditt

Hva er et økonomisk tilskudd?

Et økonomisk tilskudd er økonomisk støtte fra ulike typer organisasjoner som bevilger midler til prosjekter her i Norge. Et tilskudd er en fin måte å realisere et lekeplassprosjekt hva enten det er et mindre område med enkelt utstyr eller et større med fokus på inkludering, eller kanskje et utendørs treningsområde. Et tilskudd vil ikke bare øke det totale budsjettet og hjelpe prosjektet ditt med å komme i mål; pengene som tildeles er gratis og må ikke tilbakebetales. Et økonomisk tilskudd kan komme fra forskjellige aktører, for eksempel:

 • Kommunale tilskudd

 • Tilskudd fra stiftelser

 • Private aktører

 • Legater

Å søke om midler og tilskudd kan virke som en uoverkommelig jobb, ettersom mange interessenter er involvert. Vårt team av gode kollegaer er her for å hjelpe deg i søknadsprosessen. Vi hjelper deg gjerne helt fra starten av finansieringsreisen.

Kontakt din lokale salgskonsulent

Hvem kan søke tilskudd?

Enten du som skole, barnehage, kommune eller privat organisasjon ønsker å finansiere en lekeplass eller et utendørs treningsområde, er finansieringsmuligheter gjennom tilskudd tilgjengelig for alle! Husk at spesifikke tilskudd krever spesifikke prosjekter eller bakgrunner, og ulike interessenter kan være relevant for deg avhengig av ditt prosjekt. For å gi deg en oversikt tar vi deg gjennom:

 • Hvordan starte søket etter finansiering og tilskuddsordninger

 • Hvordan forholde seg til søknadsprosessen for tilskudd

 • Hvordan skrive en søknad som vil bidra til å realisere prosjektet ditt

Hvordan vet jeg om tilskuddsgiveren og mitt prosjekt er en match?

Undersøk hver enkelt tilskuddsordning nøye og se hvilke prospekter som er relevante for prosjektet ditt. Forsikre deg om at tilskuddene gjelder lekeplasser, og foreta deretter en screening og evaluer hvert enkelt forslag basert på disse tre kategoriene:

1. Lokale midler

Start med å søke etter det som er tilgjengelig på lokalt nivå. Lokale tilskudd gir ofte mer verdi til ditt lokale prosjekt ettersom de støtter noe i lokalsamfunnet. De krever heller ikke alltid at midlene matches. Å starte søket i den største byen i ditt område er et godt sted å starte.

2. Nasjonale midler

Følg opp ved å søke om nasjonale midler. De har en tendens til å komme med større budsjetter og gi betydelig støtte – husk at denne typen tilskudd kan kreve fondsmatching, noe som indikerer krav til hvor stort budsjettet ditt må være. Dette er grunnen til at du vil skaffe deg nasjonale tilskudd for å supplere dine lokale finansieringsmuligheter.

Opening of the first KOMPAN Greenline playground in Randers, Denmark

3. Pengeinnsamlinger

Søk om ytterligere midler med en innsamlingsaksjon. Lokale mennesker, lokale familiefond, gründere og bedrifter favoriserer ofte pengeinnsamling. Utover evnen til å støtte lokalsamfunnet, kan de se en merverdi i å bidra til en bestemt del av området, for eksempel et lite skilt eller sponset seksjon.

Søknadsprosess for å søke tilskudd

Vårt team av medarbeidere har hjulpet mange lokalsamfunn, for eksempel skoler og barnehager, med deres søknader om tilskudd. Fra mange års erfaring har de samlet noen av de essensielle to-does fra søknadsprosessen i seks trinn:

1. Få en lokal konsulent med

Vi anbefaler at du involverer din lokale KOMPAN salgskonsulent så tidlig i prosessen som mulig. Vi har stor kunnskap om søknadsprosessen og kan ofte veilede deg i riktig retning. Vi kan hjelpe deg med det grunnleggende i søknaden, for eksempel visualisering av prosjektet og oppdelingen av kostnader. Vi anbefaler også å involvere de ekte lekeekspertene; barna og få deres innspill.

2. Sett et søknadsteam

Det anbefales på det sterkeste å ha et team rundt deg for å støtte deg i søknadsprosessen. Hvis du søker om tilskudd for skoler, kan det være en fordel å få foreldre-lærerorganisasjonen din med på laget. Vi vet av erfaring at ideelle organisasjoner ofte har større sannsynlighet for å få midler. Derfor er de ofte en viktig ressurs i søknadsprosessen.

3. Bli enige om budsjett og design

Sammen blir vi enige om budsjett og utforming av ditt prosjekt. Din lokale salgskonsulent vil hjelpe deg med å bestemme et realistisk budsjett, siden budsjettet er et viktig kriterium for enhver søknad. Du vil at budsjettet skal være ambisiøst nok for ditt utendørs drømmeområde. For at hjelpe dig på vei har vi laget en sjekkliste for lekeplassens kostnader og treningsområdets kostnader. Mange fond ønsker å se prosjektets utforming og kostnadsfordeling før de gir tilskudd. Vi er her for å hjelpe deg med begge deler.

4. Start nettverksbygging

Nettverk er en fin måte å danne forretningsrelasjoner for å identifisere og skape forretningsmuligheter, for eksempel å søke om økonomisk tilskudd. Flere interessenter enn du vet kan bidra til å finansiere prosjektet ditt, spesielt i lokalsamfunnet ditt. Ta kontakt med lokale næringsforeninger eller familier og foreldregrupper i området, da de alle kan delta i tilskuddsprosessen.

5. Signering og søknad

Når du har fastsatt et budsjett og har omfanget og detaljene på plass, er prosjektet klart til å bli presentert for interessentene for endelig signering. Og så kan du begynne å søke om tilskudd. Sørg for å gå for flere typer fond, da både størrelsen og kravene til tilskuddene vil variere.

large wooden castle playground with a slide inspiration

6. Motta tilskuddet – La oss begynne

Å søke flere ganger om tilskudd er ikke uvanlig, men alle gode ting kommer til de som venter. Etter å ha undersøkt søknadsprosessen grundig, bør et økonomisk tilskudd være på vei til prosjektet og fellesskapet ditt, slik at du kan realisere drømmen om et ny lekeplass eller utendørs treningsområde.

Seks tips for å skrive en søknad om tilskudd

Ingen søknad om økonomisk tilskudd er like, men det er noen vanlige tips om hvordan du skriver en best mulig søknad og får prosessen til å gå knirkefritt. Vi har samlet våre beste tips til deg her:

 1. Start tidlig: Søknadsprosessen tar tid, og det er mye forberedelse før man sender ut søknader. Så start tidlig for å sikre at du har tid til å samle all nødvendig informasjon.

 2. Bli kjent med fondet du søker på: Sørg for at du følger tilskuddskravene grundig. Dette inkluderer å sikre at fondet er villig til å gi tilskudd til nettopp ditt prosjekt og at tilskuddet er berettiget i ditt distrikt.

 3. Tilpass din sak til deres sak: I fortsettelse av nr. 2, samkjør din sak med midlene. Hvis de ønsker å skape sunnere samfunn eller forbedre fellesskapets utendørsaktivitetsområder, fremhev og diskuter det spesifikt i forhold til prosjektet ditt. Markedsfør historien din om hvordan området vil være til nytte for lokalsamfunnet ditt, slik at interessenter vet hvordan deres engasjement er fordelaktig. Noen aktører ønsker å støtte lekeplasser med universell utforming, så her kan det være lurt å ha det med i designtankene.

 4. Kjenn brukeren din og behovet deres: Hva trenger ditt lokalsamfunn/skole/barnehage? Å kjenne til og svare på disse spørsmålene er en viktig del av søknaden - fremhev at folk i lokalsamfunnet ditt støtter prosjektet.

 5. Vær spesifikk og kjenn detaljene dine: Skriv tydelig og profesjonelt og lær detaljene i prosjektet ditt; Inkluder visuelle bilder av løsningen, oppdelingen av kostnader og tidslinjen for prosjektet. Når pengeinnsamlingsprosessen starter, kan donasjoner til et spesifikt lekeplass- eller treningsprodukt være enklere, derfor anbefaler vi å inkludere en liste med produktpriser innenfor det totale budsjettet.

 6. Korrekturles – og les igjen: Det er lurt å be noen som ikke er kjent med prosjektet om å lese gjennom søknaden før du søker. Skrivefeil kan oppstå og ødelegge det som kan være en fantastisk søknad.

Husk - du har en god sak. Lekeplasser og utendørs treningsområder hjelper barn og voksne til å bli mer aktive og oppmuntrer til en sunnere livsstil.

Eksempel på støtteordninger og tilskuddsgivere

Listen over norske støtteordninger og tilskuddsgivere er lang, men her har vi samlet noen av de største som er verd å se nærmere på

 • Din lokale kommune.

  • Ikke alle kommuner gir tilskudd til det samme, men kontakt gjerne oss eller din kommune for mer informasjon.

 • Spillemidler (gjelder bare utendørs trening i henhold til sikkerhetsstandard EN16630)

  • Det er Kulturdepartementet som fordeler tilskuddet, men søknaden må sendes til din lokale kommune. Kommunen setter egen søknadsfrist på høsten.

  • Vår lokale rådgiver for idrettsanlegg hjelper gjerne med utforming av treningsområdet og søknadsprosessen. Kontakt oss for mer informasjon

 • Sparebankstiftelsen DNB (gir først og fremmest støtte til prosjekter på Østlandet)

 • GjensidigeStiftelsen (støtter opp om et mer trygt, sunt og aktivt samfunn)

 • Sparebankforeningen (oversikt over alle Sparebankstiftelser i hele Norge)

 • Anthonstiftelsen (fokuserer på barn og unges trivsel og inkludering)

 • ZuccarelloStiftelsen (sikrer at barn og unge ikke står utenfor idrett og fysisk aktivitet)

 • Eckbos Legat (gir støtte til idrett, friluftsliv og frisksport i Norge)

 • Lions Club Norge (gir tilskudd til lokale prosjekter via den lokale klubben)

 • Kronprinsparetsfond (ønsker å gi ungdom følelsen av mestring og deltakelse)

 • Olav Thon Stiftelsen (deler ut midler til allmennnyttige formål)

 • Tilskuddsportalen (en abonnementsnettside som gir en god oversikt over alle tilskuddsordninger, legater, stiftelser m.m.)

 • Stipendportalen (støtteordninger for privatpersoner, bedrifter og organisasjoner)

 • Frifond (gir blant annet tilskudd til nærmiljøområder og egenorganisert idrettsaktiviteter)

 • Stiftelsen Dam (støtter helsefremmede formål, hvor blant annet utendørs trening som rehabilitering og styrketrening for funksjonshemmede kan være altuelt)

 • OBOS gir tilbake (ønsker å bidra til gode bomiljøer)

 • LNU (støtteordning for mangfold- og inkludering)

Har du spørsmål om hvordan du planlegger ditt uteområde?

Fyll ut kontaktinformasjonen din, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Vil du vite mer om planlegging av lekeplasser?