Vårt ansvar

Samfunnsansvar

about CSR section

Samfunnsansvar

Hos KOMPAN bryr vi oss om menneskers utvikling og velvære, så vel som vi bryr oss om naturen og vårt globale miljø.

I vår CSR-rapport kan du se hvordan og lese om alle de mange initiativene og handlingene vi tar, angående miljø, klima, arbeidsrelaterte sosiale spørsmål, menneskerettigheter og antikorrupsjon.

Åpne rapporten

Helse, Miljø og Sikkerhet

Grønt Punkt

Som en global produsent av lekeplass- og treningsutstyr har vi også et medansvar for mengden emballasje som importeres til Norge. Vi tar derfor vårt miljøansvar ved å være medlem av Grønt Punkt for å sikre at emballasjen inngår i sirkelen av resirkulære materialer, og ikke sendes til forbrenning eller deponi.

Miljøfyrtårn

Miljø er og blir en viktig parameter når det gjelder interne forhold på arbeidsplassen og eksterne miljø- og klimapåvirkninger. Hos KOMPAN jobber vi systematisk for å sikre at medarbeiderne våre trives på arbeidsplassen samtidig som at vi også tar hensyn til vårt miljø- og klimaavtrykk. Miljøfyrtårnsertifiseringen er derfor et viktig kvalitetsstempel på at vi tar hensyn til våre ansattes helse, miljø og sikkerhet.

Årets innrapportering for 2023 kan leses her.

Kommunikasjon vedr. Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I vår redegjørelse vedrørende Åpenhetsloven, så kan du lese om hvordan Kompan Norge har jobbet med aktsomhetsvurderinger og håndtert faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i 2022.