Vårt ansvar

Samfunnsansvar

about CSR section

Samfunnsansvar

Hos KOMPAN bryr vi oss om menneskers utvikling og velvære, så vel som vi bryr oss om naturen og vårt globale miljø.

I vår CSR-rapport kan du se hvordan og lese om alle de mange initiativene og handlingene vi tar, angående miljø, klima, arbeidsrelaterte sosiale spørsmål, menneskerettigheter og antikorrupsjon.

Åpne rapporten

Kommunikasjon vedr. Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I vår redegjørelse vedrørende Åpenhetsloven, så kan du lese om hvordan Kompan Norge har jobbet med aktsomhetsvurderinger og håndtert faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i 2022.