Personvern og sikkerhet

Databeskyttelse og personvern

Tusen takk for din interesse for KOMPAN. Når du besøker nettstedet vårt, kjøper produkter fra KOMPAN, rapporterer ulykker, samarbeider med KOMPAN eller på annen måte kommuniserer med KOMPAN, behandler vi personopplysningene dine. Å håndtere dataene dine riktig er et ansvar vi tar svært alvorlig. Nedenfor finner du våre retningslinjer for databeskyttelse og personvern, som gjelder for KOMPANs tjenester i Norge.

KOMPAN kan endre disse retningslinjene når som helst. Informasjon om slike endringer vil bli gitt her. Du bør regelmessig besøke vår nettside for databeskyttelse og personvern for å sikre at du er kjent med den nyeste versjonen.

1. Besøkende på KOMPANs hjemmeside

Dette avsnittet beskriver KOMPANs behandling av personopplysninger for besøkende på KOMPAN.no. KOMPAN.no er til for å informere deg om vår virksomhet, produkter, tjenester og samarbeidende virksomheter og for å gi deg mulighet til å kontakte oss. Noen opplysninger samler vi direkte inn gjennom kontaktskjema, popup-skjemaer, nettdiagrammer, kundeundersøkelser, mens andre opplysninger vil bli samlet inn automatisk via informasjonskapsler. Du vil alltid bli informert før vi samler inn personopplysninger om deg.

1.1 Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger på hjemmesiden er:

KOMPAN Norge AS Grønland 53, Papirbredden 3 3045 Drammen Norge Telefon: +47 24 22 53 52 E-post: [email protected]

1.2 Innsamling av personopplysninger

KOMPAN kan samle inn og behandle følgende personopplysninger via hjemmesiden:

 • Kontaktopplysninger, deriblant navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse og lignende identifikasjonsdata

 • Hvem din arbeidsgiver er og hvor arbeidsplassen din har sin adresse

 • Interesser, deriblant hvilke produkter og tjenester du har vist interesse for

 • IP-adresse

 • Opplysninger om din bruk av våre nettsteder

 • IT-relaterte opplysninger som blant annet bruker-id, passord, innloggingslegitimasjon samt data

Personopplysninger om deg vil bli samlet inn i ett eller flere av følgende tilfeller:

 • Når du besøker og er inne på vår hjemmeside

 • Når du oppretter en brukerprofil

 • Når du ber om tilbud på produkter

 • Når du bestiller kataloger

 • Når du melder deg på KOMPANs nyhetsbrev

 • Når du laster ned materiale fra hjemmesiden

 • Når du designer produkter på vår hjemmeside

 • Når du sender inn en forespørsel gjennom et kontaktskjema

 • Når du kommuniserer med KOMPAN

 • Når du gjør bruk av KOMPANs øvrige funksjoner og tjenester

1.3 Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Personopplysningene blir samlet inn med følgende formål:

 • Administrasjon av brukerkontoer og profiler

 • Behandling av forespørsler i vår nettbutikk

 • Levering av kataloger bestilt av deg eller levering av tjenester

 • Distribusjon av nyhetsbrev og annen reklame/markedsføring

 • Behandling av henvendelser fra deg

 • Levering av kundestøtte og kommunikasjon

 • Produkt- og tjenesteutvikling

 • Statistikk og analyse

Behandlingen av dine personopplysninger vil i noen tilfeller være nødvendig for utførelsen av en avtale inngått mellom KOMPAN og deg, f.eks. i forbindelse med administrasjon av brukerkontoer og profiler eller når du bestiller en katalog via hjemmesiden (personvernforordningens (GDPR) artikkel 6, pkt. 1, bokstav b). I tillegg kan behandlingen av dine personopplysninger være basert på vår berettigede interesse i å gjennomføre markedsføringsaktiviteter (dersom samtykke ikke er påkrevd), yte kundeservice, behandle forespørsler og andre henvendelser, utvikle og evaluere våre produkter og tjenester samt å utføre statistikker og analyser (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav f).

KOMPAN bruker bare dine personopplysninger til å sende deg produktinformasjon, nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriale via sms og e-post hvis du har gitt ditt uttrykkelige forhåndssamtykke til dette, med mindre gjeldende lovgivning tillater oss å kontakte deg uten slikt samtykke (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav a).

I tillegg samler vi inn og oppbevarer også opplysninger som til syvende og sist kan hjelpe oss med å forbedre vår hjemmeside. De opplysningene vi samler inn, lagres automatisk i et samlet format og gjør det ikke mulig for oss å identifisere deg som person. Vi knytter ikke den innsamlede besøksstatistikken til personopplysninger, med mindre du frivillig oppgir dine personopplysninger.

Opplysninger som vi samler inn automatisk, omfatter:

 • Støtte for førsteparts informasjonskapsler (hvis du tillater oss å legge en informasjonskapsel på din datamaskin)

 • Besøks-ID (leveres av en informasjonskapsel som vi legger igjen på din datamaskin når det er mulig)

 • Henviser (dvs. hvor du kom fra, for eksempel google.com)

 • Dato og klokkeslett for besøket

 • Regionale innstillinger og språkinnstillinger (for å bestemme hvilket land du er i)

 • Operativsystem (Windows, OSS X, Linux, IOS, Android osv.)

 • Nettleser og nettleserversjon (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari osv.)

 • Skjermoppløsning (1280x1024, 1024x768 osv.)

 • JavaScript-støtte

 • Java støtte

 • IP-adresse (din datamaskins adresse på internett) (dette er også personopplysninger og blir derfor behandlet som dette)

 • Tittelen på den siden du ser på

 • URL-en for den siden du ser på

Se nærmere om bruken av informasjonskapsler i våre retningslinjer for informasjonskapsler, som er tilgjengelig her.

1.4 Oppbevaringsperiode

Personopplysninger som gjelder brukerkontoer, vil bli slettet etter 2 års inaktivitet. Oppbevaringsperioden er fastsatt på bakgrunn av vår berettigede interesse i å stille din brukerkonto eller profil til rådighet for deg (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav f).

Personopplysninger som er samlet inn gjennom kontaktskjema samt annen korrespondanse, slettes i utgangspunktet etter 1 år, med mindre korrespondansen gjelder en ordre, en ulykke eller et rettskrav. Oppbevaringsperioden er fastsatt på bakgrunn av vår berettigede interesse i å kunne yte kundeservice (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav f).

Personopplysninger som inngår i bokføringsmateriale, deriblant dokumentasjon av ordrer, oppbevares i 5 år fra utløpet av regnskapsåret, og deretter slettes opplysningene. Oppbevaringsperioden er fastsatt på bakgrunn av oppbevaringskravene i The Accounting Act (2014), § 13, jf. § 5 og skjer derfor med sikte på å overholde gjeldende lovgivning (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav c).

Dokumentasjon for ditt markedsføringsrettslige samtykke oppbevares i 2 år fra du har tilbakekalt samtykket til å motta direkte markedsføringsmateriale. Oppbevaringsperioden er fastsatt på bakgrunn av KOMPANs berettigede interesse i å kunne dokumentere at direkte markedsføring er skjedd i overensstemmelse med gjeldende lovgivning (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav f).

2. Kontaktpersoner hos KOMPANs B2B-kunder, leverandører, forhandlere og andre samarbeidspartnere

Dette avsnittet beskriver KOMPANs retningslinjer for behandling av personopplysninger samlet inn fra eiere av enkeltpersonsforetak eller kontaktpersoner hos KOMPANs B2B-kunder, leverandører, forhandlere og andre samarbeidspartnere som samarbeider med KOMPAN.

2.1 Behandlingsansvarlig

Med mindre noe annet er oppgitt, er det den enheten hos KOMPAN som din virksomhet (eller din arbeidsgiver) har inngått en avtale med, samarbeider med eller korresponderer med, som er behandlingsansvarlig i forhold til de innsamlede personopplysningene.

2.2 Innsamling av personopplysninger

KOMPAN kan samle inn, behandle og oppbevare følgende personopplysninger:

 • Navn, e-postadresse, telefonnummer og lignende identifiserende opplysninger

 • Individuelle opplysninger som blant annet fortrukket språk

 • Organisasjonsopplysninger som blant annet firmanavn, firmaadresse, stilling, forretningsområde, primært arbeidssted og land

 • Avtalerelaterte opplysninger som blant annet kjøpsordrer, fakturaer, kontrakter og lignende avtaler mellom din virksomhet (eller arbeidsgiver) og KOMPAN, noe som bl.a. kan omfatte dine kontaktopplysninger

 • Finansielle opplysninger som blant annet betalingsbetingelser, detaljer om bankkonto og kredittverdighet

Slike opplysninger kan være gitt direkte av deg (primært gjennom e-post og annen korrespondanse) eller av tredjepart, f.eks. din arbeidsgiver.

Personopplysninger om deg vil bli samlet inn i ett eller flere av følgende tilfeller:

 • Når din virksomhet eller den virksomheten du er ansatt i, inngår en avtale med KOMPAN, deriblant kjøper produkter eller tjeneste, som tilbys av KOMPAN

 • Når du har vist interesse for KOMPANs produkter eller tjeneste, f.eks. ved å gi KOMPAN ditt visittkort

 • Når du sier ja takk til å motta KOMPANs nyhetsbrev

 • Når du samarbeider eller kommuniserer med KOMPAN

2.3 Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Personopplysningene blir samlet inn med følgende formål:

 • Generelt for å planlegge, oppfylle og administrere samarbeidet, deriblant eventuelle kontrakter

 • Administrasjon, f.eks. behandling av betalinger (deriblant inndrivelse av utestående fakturaer), vurdering av kredittverdighet, utførelse av bokførings-, revisjons- og faktureringsaktiviteter, forsendelse og levering samt støtteytelser

 • Nyhetsbrev og lignende markedsføringskommunikasjon

 • Behandling av henvendelser fremsatt av deg

 • Generell kommunikasjon

 • Utvikling av produkter og tjenester

 • Statistikk og analyse

 • Etterlevelse og regulatoriske formål, som blant annet oppfyllelse av vår lovmessige og etterlevelsesrelaterte forpliktelser til å hindre ulovlige aktiviteter

 • Tvistebehandling

Behandlingen av dine personopplysninger vil i noen tilfeller være nødvendig for utførelsen av en avtale inngått mellom KOMPAN og deg eller din arbeidsgiver, f.eks. i forbindelse med behandling av ordrer, administrasjon av samarbeidet, brukerkontoer og profiler (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav b).

I tillegg til dette kan behandlingen av dine personopplysninger være basert på vår berettigede interesse i å gjennomføre markedsføringsaktiviteter (dersom samtykke ikke er påkrevd), yte kundeservice, behandle forespørsler og andre henvendelser, sikre betalingsdyktighet, behandle tvister, utvikle og evaluere våre produkter og tjenester samt å utføre statistikker og analyser (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav f).

KOMPANs behandling av dine personopplysninger kan i noen tilfeller også være nødvendig for å overholde rettslige forpliktelser, f.eks. vår forpliktelse til å hindre ulovlig aktivitet (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav c).

KOMPAN bruker bare dine personopplysninger til å sende deg produktinformasjon, nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriale via e-post hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke på forhånd til dette, med mindre gjeldende lovgivning tillater oss å kontakte deg uten slikt samtykke (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav a).

2.4 Oppbevaringsperiode

Dine personopplysninger vil bli oppbevart i 3 år fra samarbeidet opphører. Opplysningene kan imidlertid oppbevares lenger i anonymisert form.

Personopplysninger som inngår i bokføringsmateriale, deriblant dokumentasjon av ordrer, oppbevares i 5 år fra utløpet av regnskapsåret, og deretter slettes opplysningene. Oppbevaringsperioden er fastsatt på bakgrunn av oppbevaringskravene i The Accounting Act (2014), § 13, jf. § 5 og skjer derfor med sikte på å overholde gjeldende lovgivning (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav c).

Dokumentasjon for ditt markedsføringsrettslige samtykke oppbevares i 2 år fra du har tilbakekalt samtykket til å motta direkte markedsføringsmateriale. Oppbevaringsperioden er fastsatt på bakgrunn av KOMPANs berettigede interesse i å kunne dokumentere at direkte markedsføring er skjedd i overensstemmelse med gjeldende lovgivning (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav f).

3. B2C-kunder (forbrukere)

Dette avsnittet beskriver KOMPANs retningslinjer for behandlingav personopplysninger som er samlet inn fra kunder som er forbrukere.

3.1 Behandlingsansvarlig

Med mindre noe annet er oppgitt, er det den enheten hos KOMPAN som du har inngått en avtale med eller korresponderer med, som er behandlingsansvarlig i forhold til de innsamlede personopplysningene.

3.2 Innsamling av personopplysninger

KOMPAN kan samle inn, behandle og oppbevare følgende personopplysninger:

 • Navn, e-postadresse, telefonnummer og lignende identifiserende opplysninger

 • Individuelle opplysninger som blant annet fortrukket språk

 • Kontraktsinformasjon som kjøpsordrer, fakturaer og lignende

 • Finansielle opplysninger som betalingsopplysninger, kontoopplysninger og betalingsmetode

Personopplysninger om deg vil bli samlet inn i ett eller flere av følgende tilfeller:

 • Når du inngår en avtale med KOMPAN, deriblant kjøper produkter eller tjeneste, som tilbys av KOMPAN

 • Når du sier ja takk til å motta KOMPANs nyhetsbrev

 • Når du kommuniserer med KOMPAN

3.3 Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Personopplysningene blir samlet inn med følgende formål:

 • Håndtering av din ordre

 • Administrasjon, f.eks. behandling av betalinger (deriblant inndrivelse av utestående fakturaer), utførelse av bokførings-, revisjons- og faktureringsaktiviteter, forsendelse og levering samt støtteytelser

 • Nyhetsbrev og lignende markedsføringskommunikasjon

 • Behandling av henvendelser fremsatt av deg

 • Generell kommunikasjon

 • Utvikling av produkter og tjenester

 • Statistikk og analyse

 • Tvistebehandling

Behandlingen av dine personopplysninger vil i noen tilfeller være nødvendig for utførelsen av en avtale inngått mellom KOMPAN og deg, f.eks. i forbindelse med behandling av ordrer (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav b).

I tillegg kan behandlingen av dine personopplysninger være basert på vår berettigede interesse i å gjennomføre markedsføringsaktiviteter (dersom samtykke ikke er påkrevd), yte kundeservice, behandle forespørsler og andre henvendelser, håndtere tvister, utvikle og evaluere våre produkter og tjenester samt å utføre statistikker og analyser (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav f).

KOMPAN bruker bare dine personopplysninger til å sende deg produktinformasjon, nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriale via e-post hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke på forhånd til dette, med mindre gjeldende lovgivning tillater oss å kontakte deg uten slikt samtykke (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav a).

3.4 Oppbevaringsperiode

Dine personopplysninger vil i utgangspunktet bli oppbevart i 5 år fra siste kjøp/aktivitet. Slettefristen er fastsatt på bakgrunn av vår berettigede interesse i å kunne yte kundeservice og håndtere eventuelle rettskrav (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav f).

Personopplysninger som inngår i bokføringsmateriale, deriblant dokumentasjon av ordrer, oppbevares i 5 år fra utløpet av regnskapsåret, og deretter slettes opplysningene. Oppbevaringsperioden er fastsatt på bakgrunn av oppbevaringskravene i The Accounting Act (2014), § 13, jf. § 5 og skjer derfor med sikte på å overholde gjeldende lovgivning (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav c).

Dokumentasjon for ditt markedsføringsrettslige samtykke oppbevares i 2 år fra du har tilbakekalt samtykket til å motta direkte markedsføringsmateriale. Oppbevaringsperioden er fastsatt på bakgrunn av KOMPANs berettigede interesse i å kunne dokumentere at direkte markedsføring er skjedd i overensstemmelse med gjeldende lovgivning (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav f).

4. Rapportering av ulykker

Dette avsnittet beskriver KOMPANs retningslinjer for behandling av personopplysninger samlet inn i forbindelse med rapportering av ulykker.

4.1 Behandlingsansvarlig

KOMPAN Norge AS Grønland 53, Papirbredden 3 3045 Drammen Norge Telefon: +47 24 22 53 52 E-post: [email protected]

4.2 Innsamling av personopplysninger

KOMPAN kan samle inn, behandle og oppbevare følgende personopplysninger:

 • Ordrenummer, årstall for rapporteringen og rapporteringens registreringsnummer

 • Informasjon om den tilskadekomne personen, deriblant navn, kjønn, alder, beskrivelse av ulykken, dato for ulykken, ulykkens konsekvenser, og om den tilskadekomne har mottatt legebehandling i forbindelse med ulykken.

 • Informasjon om vitner, deriblant navn og type vitne

 • Bilder, legeerklæringer, inspeksjonsrapporter og andre opplysninger du gir oss i forbindelse med rapporteringen

 • Navn, e-postadresse og telefonnummer til den som rapporterer

Personopplysninger vil bli samlet inn i en eller flere av følgende tilfelle:

 • Når ulykker rapporteres

 • I forbindelse med ytterligere korrespondanse om ulykker

4.3 Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Personopplysningene blir samlet inn med følgende formål:

 • Håndtering av rettskrav som springer ut fra ulykker forbundet med KOMPAN-produkter

 • Forebyggelse av fremtidige ulykker

 • Forbedring og utvikling av produkter

 • Statistikk og analyse

Behandlingen av dine personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å håndtere rettskrav, forebygge fremtidige ulykker, forbedre og utvikle produkter samt vår berettigede interesse i å utføre statistikker og analyser (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav f).

Behandlingen av helseopplysninger skjer med sikte på at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares (personvernforordningens artikkel 9, pkt. 2, bokstav f og artikkel 6, pkt. 1, bokstav f).

4.4 Oppbevaringsperiode

Dine personopplysninger vil bli oppbevart i 10 år. Opplysningene kan imidlertid oppbevares lenger i anonymisert form.

5. Kontaktpersoner i forbindelse med en anbudskonkurranse

Dette avsnittet beskriver KOMPANs retningslinjer for behandling av personopplysninger samlet inn i forbindelse med en anbudskonkurranse.

5.1 Behandlingsansvarlig

Med mindre annet er opplyst, er det den enheten hos KOMPAN som gir tilbud i forbindelse med en anbudskonkurranse, som er behandlingsansvarlig for de innsamlede personopplysningene.

5.2 Innsamling av personopplysninger

KOMPAN kan samle inn, behandle og oppbevare følgende personopplysninger:

 • Navn, e-postadresse, telefonnummer og lignende identifiserende opplysninger

 • Organisasjonsopplysninger som blant annet arbeidsplass, stilling, forretningsområde, primært arbeidssted og land

Slike opplysninger kan være gitt direkte av deg (primært gjennom e-post og annen korrespondanse) eller av tredjepart, f.eks. din arbeidsgiver.

Personopplysninger om deg vil bli samlet inn i ett eller flere av følgende tilfeller:

 • Når din arbeidsgiver oppgir dine opplysninger til KOMPAN i forbindelse med en anbudskonkurranse

 • Når du kommuniserer med KOMPAN

5.3 Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Personopplysningene blir samlet inn med følgende formål:

 • For at KOMPAN skal kunne gi tilbud i forbindelse med den aktuelle anbudskonkurransen

 • Generell kommunikasjon

 • Tvistebehandling

Behandlingen av dine personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å kunne hhv. Gi tilbud i forbindelse med en anbudskonkurranse, kommunisere med deg i forbindelse med anbudskonkurransen samt behandle tvister, f.eks. hvis det er mistanke om forhold som medfører at en anbudskonkurranse må utføres på nytt (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav f).

5.4 Oppbevaringsperiode

Dine personopplysninger vil bli oppbevart i 3 år fra anbudsrundens sluttfrist. Oppbevaringsperioden er fastsatt på bakgrunn av vår berettigede interesse i å kunne fastlegge, forsvare eller gjøre rettskrav gjeldende (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav f).

6. Bruk av bilder

Vi benytter i forskjellige sammenhenger bilder og videoer (”bilder”), deriblant til kampanjer og markedsføringsmateriale, som f.eks. reklamer, flyere, brosjyrer, såvel som på våre hjemmesider og som en del av vår profiler på sosiale medier (f.eks. Facebook, LinkedIn og Twitter). Bilder kan også inngå i presentasjoner, artikler eller i annen bransjesammenheng.

Vi innhenter ditt samtykke til bruken av bildet i den grad vi vurderer at det er nødvendig (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav a). I visse situasjoner bruker vi imidlertid bilder på bakgrunn av en interesseavveining (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav f) eller på bakgrunn av en avtale, f.eks. mønsterkontrakt (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav b).

7. Videreformidling til andre behandlingsansvarlige og overlatelse til databehandlere

For at oppfylle ovenstående formål kan vi gi tredjeparter tilgang til dine personopplysninger som på bakgrunn av et kontraktsmessig forhold til KOMPAN leverer relevante tjenester, f.eks. IT-leverandører, e-postleverandører og leverandører av markedsføringstjenester. Slike tjenesteleverandører vil bare behandle personopplysninger i overensstemmelse med våre instruksjoner i henhold til inngåtte databehandleravtaler.

Dine personopplysninger kan i tillegg til dette bli delt med andre selskaper i KOMPAN-konsernet hvis det er relevant.

KOMPAN kan videreformidle dine personopplysninger med tredjepartsleverandører som fraktfirmaer for å avslutte henvendelser/ordrer for produkter, kataloger osv. foretatt av deg (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav b).

Under visse omstendigheter og ifølge lovgivningen kan det være nødvendig å videreformidle data til myndighetene (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav c). Vi kan også videreformidle dine personopplysninger for å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter (artikkel 6, pkt. 1, bokstav f og artikkel 9, pkt. 2, bokstav f). Vi kan i tillegg også videreformidle dine personopplysninger til eksterne revisorer for å overholde vår revisjonsplikt (personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav c).

I forbindelse med KOMPANs utvikling kan firmastrukturen endre seg, f.eks. ved helt eller delvis salg av KOMPAN. I tilfelle av delvis overdragelse av eiendeler som inneholder personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget for den tilknyttede videreformidlingen av personopplysninger i utgangspunktet personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokstav f, ettersom KOMPAN har en berettiget interesse i å overdra deler av sine eiendeler samt å foreta kommersielle endringer. Dine personopplysninger kan i tillegg overlates til tredjeparts tjenesteleverandører (databehandlere) som bistår KOMPAN. I slike tilfeller har tjenesteleverandørene bare rett til å behandle personopplysningene på KOMPANs vegne og i samsvar med KOMPANs instruksjoner.

Hvis dine personopplysninger overføres til databehandlere eller behandlingsansvarlige som er etablert i land utenfor EU/EØS som ikke har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, vil en slik overføring i utgangspunktet baseres på EU-kommisjonens standardkontraktbestemmelser.

8. Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i de personopplysningene som vi behandler og oppbevarer om deg, med forbehold om visse lovbestemte unntak. Dessuten har du rett til å protestere mot innsamling og behandling av dine personopplysninger, samt rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. I tillegg har du også rett til å kreve at vi korrigerer eller sletter dine personopplysninger hvis det er nødvendig.

Under visse omstendigheter kan du også be om at vi gir deg de personopplysningene du har gitt oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og be oss om å overføre disse dataene til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).

8.1 Tilbakekalling av samtykke

Du kan når som helst tilbakekalle ethvert samtykke du har gitt oss. Hvis du ønsker å trekke samtykket ditt tilbake, kan du kontakte oss på [email protected]. Med hensyn til nyhetsbrev og annet elektronisk markedsføringmateriale kan du også bruke ""unsubscribe link"" i e-post eller annen kommunikasjon som du mottar fra oss.

Legg merke til at tilbakekallingen av ditt samtykke ikke påvirker lovligheten av behandlingen før tilbakekallingen.

9. Hvem skal du kontakte?

Hvis du ønsker at vi oppdaterer, retter eller sletter de personopplysningene som vi har registrert om deg eller hvis du ønsker tilgang til personopplysningene som oppbevares om deg, eller hvis du har spørsmål vedrørende disse retningslinjene, kan du kontakte oss på [email protected]. Du kan også skrive til oss på følgende adresse:

KOMPAN Norge AS Grønland 53, Papirbredden 3 3045 Drammen Norge

10. Klager

Hvis du ønsker å klage over behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte oss via e-post eller i brev som angitt ovenfor. Du kan også sende inn en klage til Datatilsynet på [email protected].

Versjon 2.0, 01.JUNE/2021 - 2021