Om

Ledelse og økonomi

Finansielle nøkkeltall 2022

I 2022 fortsatte KOMPAN den flerårige strategien med betydelige investeringer i produktinnovasjon, i leverandørkjeden og i utvidelsen av salgs- og distribusjonsnettverket som ble innledet i 2015. KOMPAN økte omsetningen med 31,4 % og oppnådde sitt beste resultat noensinne.

  • Omsetningen økte med 31,4 % til en ny rekord på 3.128,5 millioner DKK (2021: 2.381,5 millioner DKK).

  • Årsresultatet økte med 168,3 millioner DKK og endte på 447,5 millioner DKK (2021: 279,2 millioner DKK) - det beste resultatet noensinne i KOMPANs historie. De kontinuerlige investeringene i produktinnovasjon og salgs- og distribusjonsnettverket vårt fortsetter å ha en positiv effekt og forventes å forbedre resultatene fremover.

Årlige rapporter

Annual report 2022

Kompan annual review 2021

Årlig rapport 2021

Årlig rapport 2020

Årlig rapport 2019

Kompan annual review 2018

Årlig rapport 2018

Konsernledelse

a man in a suit smiling for the camera

Henrik Damgaard

Chief Executive Officer Henrik Damgaard entered KOMPAN in 2023 as CEO

Peter Elkjær-Larsen

Økonomisjef Kom inn i KOMPAN i 2014 som finansdirektør.

Jesper Egelykke

Chief Supply Chain Officer Jesper begynte i KOMPAN i 1998 som produksjonssjef.

Styret

Christian Peter Dyvig

Styreleder Har vært styrets leder siden 2014.

Connie Astrup-Larsen

Konsernsjef Connie Astrup-Larsen gikk inn i KOMPAN i 2008 som administrerende direktør.

Mia Dyvig

Medlem av styret

Andreas Faerk

Medlem av styret

Mads dreyer web

Mads Dreyer

Medlem av styret

Morten Laugesen

Medlem av styret