Barns utvikling og lek

Utviklingsfaktoren

Lek og oppvekst går hånd i hånd. Lek er et av syv emosjonelle systemene i den menneskelige hjernen og på nivå med andre menneskelige emosjonelle instinkter som lykke, frykt og kjærlighet.

Barns fysiske, sosioemosjonelle, kognitive og kreative utvikling støttes ikke bare av lek, de utvikles gjennom lek. Det er et bevis på at lek, bortsett fra å være gøy, er grunnleggende for alle områder av barns utvikling. KOMPAN Play Institute søker stadig etter nye og lekne måter å bygge lekeverdi på lekeplasser og for å støtte barnas utvikling gjennom lek.

Lekeplasser og barneutvikling har røtter i fysisk lek som for eksempel i morsom tumlelek. Lekemotivasjon og flotte lekeplasser bygger også på dramatisk lek, utforskende sandvannslek og ikke minst inkluderende lek.

Ulike aldersgrupper har spesifikke lekepreferanser og behov. KOMPAN Play Institute anerkjenner ulike aldre i utformingen av individuelt utstyr og plassering.

Utendørs lek, nøkkelen til mer fysisk aktivitet i barnehagen

Denne studien viser at barn i en barnehage hvor de tilbrakte mesteparten av tiden sin utendørs i et godt planlagt aktivitetsområde, hadde 35 % høyere fysisk aktivitet enn barn i andre barnehager i studien.

Verdens helseorganisasjon anbefaler at alle barn og unge skal delta i moderat til intensiv fysisk aktivitet i minst 60 minutter om dagen. Denne studien tok sikte på å undersøke nivået av fysisk aktivitet blant 3 til 6-åringene i løpet av sin tid i barnehagen.

For å påvirke og forbedre det fysiske aktivitetsnivået til barnehagebarn positivt, er utendørslek i godt planlagte lekeområder nøkkelen.

Gå til forskningsartikkelen

Video: Hvordan lek utvikler barn

Barns utvikling og lek

Energiforbruk på skolelekeplasser fra KOMPAN

Forskningen fra KOMPAN Play Institute viser at barn forbrenner to tredjedeler av de anbefalte 150 kaloriene i løpet av 30 minutter ved fri lekeplasslek.

"The Surgeon Generals Report on Physical Activity and Health Report" antyder at alle bør forbrenne 150 kalorier energi per dag for å opprettholde en sunn kroppssammensetning av ben, muskler og fettvev. Denne energibalansen er for mange barn ikke korrekt.

På grunn av dette undersøkte KOMPAN Play Institute og University of South Denmark hvor mange kalorier skolebarn forbrenner når de deltar i 30 minutters fri lek på KOMPAN lekeapparater. Denne studien viser at barn i 3. klasse forbrenner mer enn 150 kalorier gjennom 30 minutter på lekeplassen.

Lekeverdi - Lekeapparaters påvirkning

Forskning fra KOMPAN Play Institute viser at lekeapparater påvirker barnehagebarns utvikling positivt.

Viktige utviklingsområder som sosial, kognitiv og språklig utvikling er ikke det som blir prioritert i lekeplassforskning. Så KOMPAN Play Institute ønsket å undersøke i hvilken grad lekestrukturer med et bredt utvalg av aktivitetspaneler påvirker disse viktige utviklingsområdene.

Lekpaneler gir ekstra lekverdi og kan brukes til å fremme utviklingen av barns sosioemosjonelle og kognitive utvikling. Les funnene fra KOMPAN Play Institute for å vite mer om hva slags lekeplassutstyr lærere og parkplanleggere bør investere i for deres spesielle brukergrupper og hvorfor.

Vår kunnskap

Lekedesign

inkluderende lek referansebilde

Inkluderende lek