Forskningsartikkel

Fysisk aktivitet blant førskolebarn

Utendørs lek er nøkkelen til mer fysisk aktivitet i barnehagen

Denne studien viser at barn i en førskole hvor de tilbrakte mesteparten av tiden sin utendørs i et godt planlagt aktivitetsområde, hadde 35 % høyere fysisk aktivitet enn barn i andre førskoler i studien.

Verdens helseorganisasjon anbefaler at alle barn og unge skal delta i moderat til intensiv fysisk aktivitet i minst 60 minutter om dagen. Denne studien tok sikte på å undersøke nivået av fysisk aktivitet blant 3 til 6-åringene i løpet av sin tid i barnehagen.

For å påvirke og forbedre det fysiske aktivitetsnivået til barnehagebarn positivt, er utendørslek i godt planlagte lekeområder nøkkelen.

Forskningsartikkel

Fysisk aktivitet blant førskolebarn

Webinarer og forskning om lek

Motta våre nyhetsbrev

Bli oppdatert med nyheter, inspirasjon og tilbud rett i din innboks.