KOMPAN Play Institute | Forskningsartikkel

En designsjekkliste for å lykkes med inkluderende lekeplasser

a group of children playing on a playground.

Lek for alle: Sjekkliste for inkluderende lekeplasser

Sjekklisten for inkluderende lekeplasser bygger på ovennevnte kunnskapsbaserte forskning og mange års forskning fra KOMPAN Play Institute, som har testet og utviklet lekeplassutstyr i samarbeid med barn. Sjekklisten er også knyttet til forskningsartikkelen vår, Lek for alle (2020), og presenterer tre sentrale begreper som utgangspunkt for utforming av inkluderende lekeplasser.

Alle elementene i sjekklisten er vitenskapelige, observasjons- og erfaringsbaserte og knytter seg til prinsippene for universell utforming av lekeplasser:

  • Kan brukerne komme seg rundt på lekeplassen?

  • Kan brukerne oppholde seg på lekeplassen?

  • Kan brukerne leke på lekeplassen?

Last ned sjekkliste

Hvordan designe inkluderende lekeplasser ved hjelp av en forskningsbasert sjekkliste

På lekeplasser kan barn utforske, ha det gøy og utvikle viktige fysiske og sosiale ferdigheter. For barn med nedsatt funksjonsevne eller spesielle behov kan tradisjonelle lekeplasser utgjøre betydelige barrierer for deltakelse og glede. Det er her inkluderende lekeplasser basert på prinsipper for universell utforming kommer inn i bildet. Vi har samlet resultatene fra mange års forskning i en sjekkliste som kan hjelpe deg med å utforme inkluderende lekeplasser og velge lekeplassutstyr for å skape områder der alle ønsker å leke sammen. Du kan finne en oversikt over de viktigste designfunksjonene for inkluderende lekeplasser her.

Å designe en velfungerende inkluderende lekeplass krever kunnskap basert på brukere, forskning og innsikt i prinsippene for universell utforming av lekeplasser. En sjekkliste for inkluderende lekeplasser er nyttig når man skal utforme lekeplasser for barn med ulike forutsetninger, og tar hensyn til blant annet tilgjengelighet, inkludering og brukervennlighet.

I 2018 gjennomførte KOMPAN Play Institute en undersøkelse blant 54 familier med funksjonsnedsettelser i Danmark. Undersøkelsen viser at mange familier med funksjonsnedsettelser sjelden bruker lekeplassen i nærheten av der de bor. Svarene fra 57 % av rullestolbrukerne i undersøkelsen viser at de sjelden eller aldri besøker den nærmeste lekeplassen, og 47 % svarer at de besøker den mindre enn én gang i måneden. Det er et ganske begrenset antall brukere med tanke på tilgjengelighet og brukbarhet av den nærmeste lekeplassen. Mens 71 % av rullestolbrukerne mente at deres nærmeste lekeplass var utilgjengelig, mente 93 % av rullestolbrukerne at brukervennligheten på deres nærmeste lekeplass var under gjennomsnittet.

Familiene svarte at favorittaktivitetene deres var lekeplassklassikere som sklier, husker, klatrestativer og vanlig lekeplassutstyr. Totalt 67 % av familiene med barn med nedsatt funksjonsevne svarte at sklier og husker var favorittaktivitetene deres, og at de ikke foretrakk unike løsninger eller spesialdesign. Det beste med lekeplassen, når man ser bort fra utstyret, er at den har et tilgjengelig underlag. Tilgjengelighet til selve lekeplassen og lekeapparatene er avgjørende. Når familiene ble spurt, svarte de også at det er viktig med variasjon i lekeutstyret, slik at alle i familien kan leke. Inkluderende lekeplasser for hele familien er etterspurt, og behovet for å øke bruksfrekvensen på lokale lekeplasser er tydelig (Jespersen, 2018)*1.

Hvorfor gjøre lekeplasser inkluderende?

Alle barn skal ha tilgang til lek. Derfor er en inkluderende lekeplass utformet for å tilrettelegge for barn med ulike forutsetninger, inkludert barn med fysiske, sensoriske eller kognitive funksjonsnedsettelser. Disse lekeplassene har utstyr og aktiviteter som er tilgjengelige, inkluderende og brukbare for alle barn, uansett funksjonsevne.

Her er noen andre grunner til at inkluderende lekeplasser er viktige:

1. Lekeløsninger for alle gjør det mulig for barn med ulike forutsetninger å samhandle, noe som reduserer ensomhet og fremmer samspill. Dette kan bidra til å fremme fysisk helse og trivsel for alle barn.

2. Når barn med ulike evner leker sammen, har de glede av hverandres selskap og begynner å bli kjent med og bry seg om mennesker som er annerledes enn dem selv, noe som fremmer empati, forståelse, aksept og mangfold.

3. Inkluderende lekeplasser gir barn mulighet til å samhandle med og lære av andre med andre evner, lekeatferd eller behov enn dem selv.

Hva mener vi med inkluderende lekeplasser?

Inkludering handler om å anerkjenne at vi alle er forskjellige. Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe - og alle har begrensninger. Likevel bør man kunne delta på et visst nivå i det offentlige rom sammen med andre. Inkludering og universell utforming handler om å ha utstyr, løsninger og lekeplassutforming som gjør det mulig for alle å få tilgang til og bruke utstyret.

Begrepet inkluderende fortjener en forklaring. Siden UNESCOs Salamanca-erklæring og handlingsrammeverk for spesialundervisning (1996)*2 har ordet inkluderende erstattet ordet "integrerende" i hvordan samfunn planlegger for mennesker med og uten funksjonsnedsettelser. Når vi skal forklare definisjonen av inkludering, er hvert av de følgende begrepene, som også er illustrert i figur 1, en god måte å forstå begrepet inkludering på.

Ekskludering

skiller mellom det som er tilgjengelig for alle som anses å være innenfor normen (personer i sirkelen), og det som er tilgjengelig for alle som ikke anses å være innenfor normen (personer utenfor sirkelen).

Segregering

er når de som oppfattes som innenfor normen, har tilgang til fasiliteter, og de som oppfattes som utenfor normen, har tilgang til ulike fasiliteter i to separate sirkler uten interaksjon.

Integrering

er når du har en sirkel med alle på ett sted, der alle som oppfattes som innenfor normen, har tilgang til fasiliteter, og de som ikke oppfattes som innenfor normen, er i samme sirkel, men fasilitetene de har tilgang til, er inngjerdet, noe som begrenser interaksjonen.

Inkludering

er å anerkjenne at vi alle er forskjellige. Vi er alle i samme båt - innenfor den samme sirkelen kan de samme fasilitetene brukes av alle på forskjellige måter.

Inkluderende lekeplasser er avgjørende for å skape et mer inkluderende og aksepterende samfunn. Ved å fremme sosial inkludering, fysisk aktivitet, empati, tilgjengelighet og lekeplassutstyr som kan brukes og lekes på, kan inkluderende lekeplasser bidra til å skape en bedre fremtid for alle barn.
Tilgjengelighet
Kan jeg komme meg dit?
Inkludering
Kan jeg få bli?
Brukervennlighet
Kan jeg bli med på leken?

Faktabasert utstyr for inkluderende design og universell utforming

De siste årene har det dukket opp mer vitenskapelig og faktabasert forskning med anbefalinger for utforming av inkluderende lekeplasser. Hvis man ser nærmere på disse undersøkelsene, kartleggingsoversikter (Brown et al., 2021)*3 og KOMPANs forskning, er det minst sju tiltak som er nyttige når man planlegger lekeplassdesign og utstyr for inkluderende lekeplasser:

1. Lekeplassutstyr som kan nås uavhengig og med svært lite løfting

For det første er det viktig å sørge for at lekeplassutstyret kan nås uavhengig av andre og med minimalt behov for forflytning, noe som ofte foretrekkes av de som har funksjonsnedsettelser som fysiske begrensninger eller bevegelsesbegrensninger. Dette kan være lekeplassutstyr som er tilgjengelig for rullestolbrukere.

2. Tilpasset lekeutstyr

Tilpasset utstyr som ramper, universalkaruseller og opphøyde sandkasser er også nyttig for personer med fysiske begrensninger. En opphøyd sandkasse gjør det mulig for rullestolbrukere å leke uten å forlate rullestolen, siden rullestolen får plass under den opphøyde sandkassen.

3. Intuitivt, brukervennlig lekeplassutstyr

Integrer lekeplassutstyr som er enkle å forstå, f.eks. store vipper på fjærer. Snurreapparater på bakkenivå og lekehus er også eksempler på intuitivt lekeplassutstyr.

4. Lekeapparater med plass til hjelpere

Romslige lekeapparater som har plass til hjelpere og omsorgspersoner, for eksempel dobbeltsklier og stier som gjør det mulig å snu, passere og leke sammen, kan være nyttige. Lekeapparater med stor kapasitet som oppmuntrer barna til å leke sammen, for eksempel store vipper, store snurreredskaper og store fugleredeseter, bidrar til inkludering. Det er viktig at klatreområdene har god plass over og ved siden av for å gjøre dem tilgjengelige og anvendelige.

5. Komponenter med rolig lek for å unnslippe overstimulering

Fysisk aktivitet har en tendens til å være hovedfokuset når man planlegger inkluderende lekeplasser, men det er viktig å innlemme elementer som gjør det mulig for noen barn å trekke seg tilbake fra overstimulering. Individuelle lekepaneler og huler er perfekte for å trekke seg tilbake fra den fysiske lekeaktiviteten.

6. Ulike typer sansebaserte lekekomponenter

Ulike sansebaserte lekekomponenter, som musikkpaneler, teksturer og funksjoner, lydpaneler og utstyr med visuell påvirkning, anbefales også for inkluderende lekeplasser.

7. Skilting og andre elementer for romlig orientering, kommunikasjon og veiledning om bruk av utstyr

Til slutt er det nyttig å integrere skilting og andre visuelle elementer for stedsorientering og kommunikasjon på hele lekeplassen. Veiledning i bruk av utstyr er ikke bare nyttig for barn med ulike kognitive, sosiale, emosjonelle, sensoriske eller fysiske funksjonsnedsettelser, men også for familiene deres.

For å oppsummere kan vi si at utgangspunktet for utforming av inkluderende lekeplasser bør være Tilgjengelighet - Inkludering - Brukervennlighet med utgangspunkt i følgende tre spørsmål Kan jeg komme meg dit? Kan jeg få bli? Kan jeg bli med på leken? (2019)*4

Hvordan sikre at lekeplassen er virkelig inkluderende?

Som forskningen ovenfor antyder, er universell utforming blitt allment kjent, f.eks. i Playgrounds with Disabilities Act ADA (2001)*5. Med nyere forskning fra Everyone Can Play, New South Wales Guideline (2019)*4 og den kanadiske publikasjonen Creating Inclusive Playgrounds (2022)*6 er inkludering godt på vei. Det er derfor vanskelig å finne veiledning når det gjelder brukervennlighet og den spennende lekeopplevelsen, og det er dette sjekklisten for inkluderende lekeplasser handler om.

Denne artikkelen oppsummerer webinaret "Designsjekkliste for å lykkes med inkluderende lekeplasser". Hvis du vil vite mer om emnet, kan du be om et opptak av webinaret.

Forskning

Referanser

  1. Jespersen, J. F. (2018), Equity in Play: Survey on playground use in children with disabilities [White Paper] Available at https://www.kompan.com/en/int/research/kompan-play-institute/play-resources/equality-in-play-survey-on-playground-use-in-children-with-disabilities

  2. UNESCO, The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, (1994) Paris: UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427

  3. Brown, D. M. Y., Ross, T. J., Leo, J., Buliung, R., Shirazipour, C. H., Latimer-Cheung, A. E., & Arbour-Nicitopoulos, K. P. (2021). A Scoping Review of Evidence-Informed Recommendations for Designing Inclusive Playgrounds. Frontiers in Rehabilitation Sciences2. https://doi.org/10.3389/fresc.2021.664595

  4. Everyone Can Play: The New South Wales Guideline to Create Inclusive Playgrounds. (2019) Available at planning.nsw.gov.au/policy-and-legislation/open-space-and-parklands/everyone-can-play-in-nsw

  5. Americans with Disabilities Act ADA (2001).

  6. Ross, T., Abour-Nicitopoulos, K., Kanics, I.M, and Leo, J. (2022). "Creating Inclusive Playgrounds: A Playbook of Considerations and Strategies." Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital. Available at www.hollandbloorview.ca/playgroundsplaybook

  7. Jespersen, J. F. (2020), Play for All: Universal Design for Inclusive Playgrounds [White Paper] Available at

Artikkel skrevet av

Jeanette Fich Jespersen

Leder for Kompan Play Institute

Som leder for KOMPAN Play Institute har Jeanette over 20 års erfaring med å forske på, utvikle og fremme lek på lekeplasser. Jeanette har deltatt på flere internasjonale konferanser og i vitenskapelige og organisatoriske styrer for barnevennlig byplanlegging. Jeanette har vært forfatter og medforfatter av en rekke forskningsartikler om inkluderende og universell utforming av lekeplasser og barns utvikling.

jeanette fich jespersen from kompan play institute

Har du spørsmål om hvordan du kan utforme en inkluderende lekeplass?

Fyll inn kontaktopplysningene dine, så kontakter vi deg så snart som mulig.