Forskningsartikkel

Lekeverdi - lekeapparatenes påvirkning

How playground equipment can influence children

Research from the KOMPAN Play Institute shows that playground equipment influences preschooler’s development positively.

Important developmental domains such as social, cognitive, and language development are not the usual center of attention in playground research. So the KOMPAN Play Institute set out to investigate to what extent play structures with a wide variety of activity panels influence these important developmental domains. Play panels provide extra play value and can be used to advance the growth of children’s social-emotional and cognitive development.  Read the findings of the KOMPAN Play Institute to know more about what kind of playground equipment educators and park planners should invest in for their particular user groups, and why. 

Forskningsartikkel

Lekeverdi - Lekeapparaters påvirkning

Last ned forskningsartikkel
Definisjoner på kognitiv lek

Definisjoner på kognitiv lek

  • Funksjonell lek: Lek som sentrerer seg om å nyte den fysiske følelsen som en bestemt aktivitet gir, som for eksempel å skli

  • Konstruktiv lek: Manipulere gjenstander for å skape noe, som for eksempel å bygge

  • Utforskende lek: Fokusert undersøkelse av et objekt, som for eksempel undersøkelse av steiner på bakken

  • Rollelek: Symbolsk, late lek, som for eksempel å leke lege og pasient

  • Spill: Leke leker med regler, som for eksempel gjemsel