Utform en vellykket skolegård

Inspiration til skolens lekeplass

Elever som løper ut på en lekeplass i friminuttet

Hvordan man designer lekeplasser på skoler

Tomme skolegårder med ubrukte lekeapparater kan være et hodebry for en rektor. For at skolegården skal være vellykket, kreves det bestemte lekeapparater, lekeaktiviteter og lekeverdier for ulike aldersgrupper. Derfor er valg av alderstilpasset lekeapparater nøkkelen til en levende og spennende skolegård som vil ha en positiv innvirkning på elevenes generelle trivsel, prestasjoner i klasserommet og læringsevner. Og alt som trengs, er litt smart planlegging sammen med litt inspirasjon til skolens lekeplass.

Forskning og lek

Planlegging av skolegården

Planlegging av skolegården har et enormt potensial når det gjelder å fremme fysisk aktivitet, sosiale interaksjoner og fantasifull lek. For å sikre at du velger alderstilpasset utstyr til skolen din, har vi samlet noen av våre beste ideer til utforming av skolegården: Vi kategoriserer lekeaktiviteter basert på studier av lek og anbefaler lekeplassløsninger innenfor følgende kategorier:

  • Barneskole

  • Ungdomsskole

  • Spesielle behov

Barn i skolealder ser ut til å kunne gjøre og lære nesten hva som helst. De mestrer grunnleggende koordinasjonsferdigheter som å løpe, klatre og balansere, men fordi de har så mange ulike ferdigheter, er det viktig å tilby et bredt spekter av utfordringer når man planlegger en skolegård.

School playground with children swinging on a five way swing

1. Ideer til lekeplassen på barneskolen

På barneskolen begynner barna å se verden med større forståelse. Oppmuntre til sunn konkurranse, gruppelek og fysisk utfoldelse med disse geniale lekeplassløsningene:
Kontakt din lokale lekeplassekspert
school children playing on a wooden climbing trail

Naturlekeplasser

Å integrere en naturlekeplass i skolegården er perfekt for å oppmuntre til oppdagelser og kontakt med naturmaterialer. Det er spesielt en fin måte å bringe naturen til skoler i byområder. Kombiner lekestrukturer i tre med en hinderløype for å trene opp hurtighet og balanse, samtidig som du oppmuntrer til sosial interaksjon og gruppeopplevelser som fremmer samarbeid og skaper vennskap.

school girl sitting in a tube on a play structure for primary schools

Lekesystemer

Velg et mer utfordrende leketårn til skolegården på barneskolen. Med et leketårn blir barna engasjert i utviklende lekeaktiviteter i løpet av skoledagen. Hvert lekesystem har flere kognitive, sosioemosjonelle, kreative og fysiske fordeler, avhengig av den spesifikke lekeaktiviteten og aldersgruppen. En spennende lekeaktivitet som Cliff Rider er også svært attraktiv for barn fra 6 år og oppover.

Ideer til lekeplassen på ungdomsskolen

På ungdomsskolen har de fleste ungdommer vokst fra konvensjonell fysisk lek og har stor nytte av organisert lagspill, idrett og trening. Å integrere følgende løsninger er et smart trekk:
Kontakt din lokale lekeplassekspert
children playing on a climbing dome for secondary schools.

Klatrestrukturer

Gå for " stilige" klatrestrukturer som GALAXY eller BLOQX. Disse lekesystemene gjør det også mulig å slappe av et stykke unna hovedlekeplassen. Den morsomme klatringen, krypingen og balanseringen gjennom klatrestrukturer trener barnas motoriske ferdigheter som smidighet, balanse og koordinasjon. Disse motoriske ferdighetene er grunnleggende for skolebarns evne til å navigere trygt i verden, men også for deres evne til å sitte stille og konsentrere seg.

children in secondary school playing football on a multisport court

Ballbinger

Et ballbinge, eller også kalt MUGA (Multi-Use Games Area), er et must for skolegårder på ungdomstrinnet! Områder for ballspill og frie aktiviteter sørger for at elevene blir underholdt og får utfolde seg i friminuttene samtidig som de er fysisk aktive. Du kan bruke en ballbinge som et ideelt sted til å skape en positiv forbindelse mellom det å ha det gøy og være fysisk aktiv.

tweens playing on a giant climbing dome on a playground

Tweens liker å leke

Hvis du vil motivere tweens til å være fysisk aktive i skolegården, bør du utforme lekeområder som har plass til både utøvere og tilskuere, og planlegge aktivitetsområder utenfor hovedlekeplassen. Hvis du vil vite mer om forskningen som ligger til grunn for å motivere tweens til fysisk aktivitet i skolegården, kan du lese vår forskningsartikkel om temaet: Tweens elsker lekeplasser.

3. Spesielle behov

De viktigste designfunksjonene til en fantastisk lekeplass som er for alle ferdigheter og alle aldre er:
a young boy accessing playground via a ramp structure

1. Tilgjengelighet

Start med å fokusere på tilgjengelighet til lekeplassen og området rundt. Planlegg for enkel tilgang fra offentlig transport, parkeringsmuligheter og toalettfasiliteter med ramper og brede stier til og fra lekeplassen. Hvis du planlegger en inngjerdet lekeplass, sørg for at portene er brede nok til å lette tilgangen ved bruk av hjelpemidler. Unngå fysiske hindringer som fortauskanter og porter plassert utenfor rekkevidde. Tilgjengelig sikkerhetsoverflate rundt lekeapparater er nødvendig for sosial lekeverdi og kommunikasjon på tvers av brukene.

a boy and a girl playing on a inclusive swing

2. Oppholdsevne

Sørg deretter for at alle føler seg komfortable på lekeplassen, spesielt barn med sansemessige eller fysiske utfordringer. Barn har ulike behov for sosialisering og noen trenger å kunne trekke seg tilbake, og det samme har omsorgspersoner. Med fasiliteter som toaletter, vannfontener, kafé, elektrisitet m.m. vil oppmuntre til lengre besøk. Sørg for at lekeplassen tilrettelegger for unge, gamle og alle ferdigheter ved å ha plasser som gir skygge for å unngå overoppheting, sitteplasser og bord for pauser, også for omsorgspersoner og lag et område med siktlinjer for enkel tilsyn og kontakt på tvers av lekeområdet.

a woman taking a picture of boy in a wheel chair playing on a playground

3. Brukervennlighet

Til slutt er det enormt viktig å komme seg rundt på lekeområdet. Sørg derfor for at brukere med mobilitetsvansker kan komme seg rundt på lekeplassen og nå lekeapparatene. Bruk lekeapparater som gir lek fra alle sider og med plass for å støtte ulike kropper, størrelser, evner og posisjoner. Sørg også for at lekeaktiviteter på forhøyet nivå og bakkenivå er tilgjengelige og brukbare for brukere med mobilitetsvansker, enten med en rampestruktur eller lett tilgjengelig overflatemateriale. Rampestrukturer gir tilgang til lekenivåer som ellers ikke kan nås av for eksempel rullestolbrukere.

La oss planlegge skolegården sammen

Det er et smart trekk

Sketch of Schoolyard

Planlegg og samarbeid med oss

Det vi elsker aller mest, er å realisere ideen din om en skolegård. Vi hjelper deg gjerne med idémyldring og utforming av din drømmeskolegård. Enten det dreier seg om en liten forbedring eller et fullskalaprosjekt, hjelper vi deg med å velge det utstyret som passer til dine tverrfaglige behov.

Å forbedre en lekeplass eller begynne helt på nytt vil alltid være avhengig av budsjettet. Men det betyr ikke at små investeringer ikke kan utgjøre en stor forskjell. Og la oss snakke om det også. Det finnes ulike muligheter for å få økonomisk tilskudd til skolegården, og du kan lese mer om hvordan du søker om støtte til skolegården her. Hvis du vil lære mer om den overordnede planleggingen av en lekeplass, har vi samlet alle tips og triks i vår sjekkliste for lekeplassplanlegging.

Om samarbeidet med oss

1. Gratis designkonsultasjon

Fyll ut skjemaet for å bestille en gratis konsultasjon med en av våre lekeplasseksperter. Vi følger opp med en telefon eller e-post i løpet av 1-2 virkedager.

I løpet av møtet snakker vi om dine behov, utfordringer og budsjett. Deretter ser vi på hvordan vi best kan hjelpe deg med å planlegge og bygge skolegården. Vi forsøker å forstå omfanget, lytte, utforske alternativer og legge en strategi for prosjektet.

2. Skisser til utforming av skolegårder

I løpet av eller etter møtet vårt vil du motta de første skissene og forslaget til skolegård med våre anbefalinger, estimerte kostnader og tidsplan for implementering. Etterpå finpusser vi dette sammen og sikrer at det svarer til forventningene dine.

3. Installasjon og ettersyn

Når vi er blitt enige om en løsning som passer for deg, forvandler vi skolens uteområde til et trygt, engasjerende og morsomt sted for lek, læring og trivsel. Vi veileder deg også gjennom vedlikehold av lekeplassutstyret, inspeksjoner og etterservice for å sikre at lekeplassutstyret vedlikeholdes og oppfyller de norske sikkerhetsstandardene.

4. Sikkerhet

Hos KOMPAN prioriterer vi alltid sikkerhet for å gi elevene et trygt miljø der de kan utforske og ha det gøy. Når du engasjerer deg og inngår et samarbeid med oss, sørger vi for at alle sikkerhetsstandarder overholdes i din region. Hvis du vil vite mer om regler og beste praksis for sikkerhet på lekeplasser, kan du lese Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.

Løft skolegårder med dokumentert suksess

Ta kontakt med KOMPAN for å få løsninger som barn elsker og skoler stoler på.

Vil du se andre prosjekter med skole?

Acorn Park School for barn med ASF

Lek

Inkluderende

Referanseprosjekt

Children playing on a rope climbing structure at school in Munich

Leibengerstrasse barneskole, Tyskland

space net at Copenhagen International School

Københavns internasjonale skole, Danmark

Children at North Tampa Christian Academy running towards wooden play tower

North Tampa Christian Academy, USA

teens playing on GALAXY play system at Hældager School

Hældager skole, Danmark

An aerial view of a school playground with fitness and ball game area

Segbroek College, Nederland

An aerial view of a children's school playground with wet pour surfacing

Corpus Christi barneskole, Skottland