Vi samler alle med ulike evner

Spesielle undervisningsbehov

barn som leker på lekeplassutstyr for barn med behov for spesialundervisning

Lekeplassutstyr til spesialskoler

Oppdag hvordan inkluderende, universelt utformet lekeplassutstyr og -design gjør det mulig for barn med ulike forutsetninger å leke sammen og lære gjennom et felles miljø som alle forstår - lek.

Lek utendørs er viktig for at barn med spesielle behov skal kunne utvikle helsen sin, og gir muligheter for positive læringsmiljøer og økt sosial inkludering. Våre spesialtilpassede lekeapparater og pedagogiske lekestrukturer for barn med spesielle behov tilbyr et trygt miljø som stimulerer sansene, oppmuntrer til fantasifull lek og forlenget konsentrasjon, samtidig som det gir et inkluderende rom for gruppelek med andre barn.

Ønsker du råd om hvordan du utformer inkluderende lekeplasser?

Hvorfor er det viktig med lekeapparater for barn med spesielle behov?

Å la barn bevege seg og utforske kroppen sin på en naturlig måte er viktig for den fysiske og kognitive utviklingen. Det å være ute bidrar til å stimulere sansene og leke med sanseinnretningene for å utforske. Spesialskoler som har lekeapparater som er tilpasset barnas behov er viktige, fordi de forbedrer koordinasjon, bevegelighet, balanse og propriosepsjon. Det er lett å forstå hvorfor lek er viktig for barn med spesielle behov - fordi det får dem til å føle seg som alle andre barn.

Lekeplassutstyret for barn med spesielle behov må ta hensyn til barn med ulike forutsetninger, slik at de føler seg verdsatt og inkludert i leken.

barn som leker på musikalske lekeapparater på en lekeplass i Frankrike.

6 designprinsipper for universell og inkluderende design

Vår filosofi er at barn i alle aldre og med alle forutsetninger har rett til å leke, og derfor er produktene våre utformet i henhold til seks prinsipper for universell og inkluderende design.

  • Tilgjengelighet

  • Multifunksjonalitet

  • 360-graders design

  • Mangfoldige lekemuligheter

  • Tydelige signaler i farger og design

  • Løsninger for spesielle behov

Les mer om hvordan du planlegger og utformer inkluderende lekeplasser her.

"Jeg vil absolutt anbefale alle skoleledere å gjøre det samme og skaffe mer utstyr som barna kan leke med. Det har en enorm innvirkning på fremmøte, atferd, selvtillit og vennskap."

- Gayle MacDonald, rektor på Corpus Christi barneskole, Glasgow, Skottland

Universelt lekeplassutstyr basert på forskning og brugermedvirkning

KOMPAN Play Institute samarbeider tett med skoler, utdanningssentre og foreldre for å skape dedikerte områder for trygg, tilgjengelig og interaktiv lek. Våre lekeapparater for spesialskoler er designet for å utvikle motorisk læring, stimulere barnas sanser og oppmuntre til sosialisering.

Du kan lese mer om hvordan du planlegger og utformer inkluderende lekeplasser her.

La oss sammen finne den rette løsningen for din skole.

Fyll ut kontaktinformasjonen din, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Hvilke inkluderende lekeplassutstyr bør du velge?

Velg noen av våre beste bud på inkluderende lekeplassutstyr nedenfor.
Universell karusell

Universell karusell

PCM157

Hent inspirasjon fra andre skolegårder

Children at North Tampa Christian Academy running towards wooden play tower

North Tampa Christian Academy, USA

Lek

Referanseprosjekt

An aerial view of a children's school playground with wet pour surfacing

Corpus Christi barneskole, Skottland

Vil du ha mer inspirasjon?

Få de siste nyhetene, tipsene og inspirasjonen til skolegården ved å melde deg på nyhetsbrevet vårt.

Andre ideer til skolegården

early childhood reference image

Barnehager

playground equipment kids playing on a carousel spinner

Barneskoler

Ungdomsskole og VGS

Hinderløype for høyskoler og universiteter

Høyskoler og universiteter

Spesielle undervisningsbehov