Referanseprosjekt

Corpus Christi barneskole

Ønsker du å snakke med oss om et prosjekt?
An aerial view of a children's school playground with wet pour surfacing

Prosjektdetaljer

Lokasjon

Skottland

Kunde

Corpus Christi barneskole

Sektor

Aldersgruppe

4+

Brukerkapasitet

20+

Lekeplassdesign som støtter læring og utvikling

På Corpus Christi barneskole spiller lekeplassen en viktig rolle når det gjelder å støtte opp om skolens verdier om å være et utviklende sted der alle føler seg trygge, glade og verdsatt, og der alle barn får støtte til å nå sitt fulle potensial.

Utformingen av lekeplassen gjør det enklere å administrere leketiden, og utformingen legger til rette for læring utendørs. Skolen har opplevd en betydelig forbedring når det gjelder oppmøte, oppførsel og samarbeid mellom elevene.

Corpus-Christi-Primary-School SC thumbnail
"Jeg vil absolutt anbefale alle som er rektorer på en skole å gjøre det samme, og å sørge for mer utstyr som barna kan leke med. Det har en enorm innvirkning på oppmøte, oppførsel, selvtillit og vennskap."

Rektor Gayle MacDonald - Corpus Christi grunnskole

Corpus-Christi-Primary-School SC image 1
Corpus-Christi-Primary-School SC image 2
Corpus-Christi-Primary-School SC image 3
Corpus-Christi-Primary-School SC image 4
Corpus-Christi-Primary-School SC image 5
Corpus-Christi-Primary-School SC image 6

Lekeplassen for læring

Lekeplassen er delt inn i ulike "alderssoner" for å ivareta behovene til yngre og eldre elever. De eldre elevene blir utfordret med fysisk lek, mens de yngre elevene søker kreative og fantasifulle lekeapparater.

Sonene er utstyrt med lekeapparater som stimulerer til kreativ tenkning, lek og sosial interaksjon. Dette fører til mer ro i timene, og barna fokuserer på læring og samarbeid.

Fysisk
Gleden av bevegelse: motoriske ferdigheter, muskler, kardio og bentetthet
Kognitiv
Gleden av læring: nysgjerrighet, forståelse for årsakssammenhenger og kunnskap om verden
Sosioemosjonell
Gleden ved å være sammen: teamarbeid, toleranse og følelse av tilhørighet
Kreativ
Gleden av kreativitet: samskaping og eksperimentering med materialer

Produkter i denne løsningen

Utforsk standardprodukter som er identiske eller lignende de som finnes i denne løsningen.
Frigate ADA

Frigate ADA

PCM102721

Ønsker du å vite mer om prosjekter som dette?

Fyll ut kontaktinformasjonen din, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Finn prosjektets beliggenhet

Vil du se andre prosjekter med skole?

North Tampa Christian Academy, USA

Lek

Referanseprosjekt

teens playing on GALAXY play system at Hældager School

Hældager skole, Danmark

Children playing on a rope climbing structure at school in Munich

Leibengerstrasse barneskole, Tyskland

space net at Copenhagen International School

Københavns internasjonale skole, Danmark

An aerial view of a school playground with fitness and ball game area

Segbroek College, Nederland