NRO612

Musikkpanel 1

Musikkpanel 1 er med sine forskjellige materialer, lyde og lekeelementer vanskelig å motstå for de fleste småbarn. Barna får lyst på å komme igjen og igjen for å være kreative - enten alene eller sammen med vennene sine eller skolelæreren. Med musikkpipen kan man få sensorisk variasjoner, og i samspill med de svarte gummiklaffer får barna trent hånd-øye koordinasjonen som er viktig for å styre bevegelsene sine. Barna får også trent forståelsen for årsak og virkning. Tonene i musikkpanelet stimulerer logisk- og kreativ tenkning, og innbyr til samarbeid og sosial lek.