Tjenester og service

Inspeksjon av lekeplass

To jenter klatrer på lekeapparater i en park

Hva er en lekeplassinspeksjon?

En lekeplassinspeksjon er en vurdering av lekeområder som utføres av sertifiserte fagfolk for å sikre barnas sikkerhet og overholdelse av lekeplassstandarden.

For foreldre og foresatte er lekeplassinspeksjonen en trygghet, fordi de vet at lekeplassen der barna oppholder seg, jevnlig blir inspisert og vedlikeholdt i henhold til de høyeste sikkerhets- og kvalitetsstandardene.

Lekeplassinspeksjonen er sammen med lekeplasskontrollen er et viktig forebyggende tiltak som bidrar til å opprettholde den generelle kvaliteten på lekeområdet. Gjennom grundige evalueringer utført av sertifiserte fagfolk kontrolleres hvert enkelt lekeapparat opp mot strenge sikkerhetsstandarder, noe som effektivt reduserer risikoen for ulykker. Disse systematiske inspeksjonene fungerer som et forebyggende tiltak som beskytter mot potensielle farer og sikrer et trygt lekeområde for alle barn.

Forbedring av sikkerheten på lekeplassen

Ifølge Utdanningsnytt er det et krav om sikkerhetsinspeksjon av lekeplasser, som bør utføres 2-5 ganger i året avhengig av hvor mye området blir brukt. Rundt 70 prosent av ulykkene på lekeplassene skjer grunnet fall, så derfor er det ekstra viktigt å sikre fallsonene i forhold til plass og underlag. Men også klemfarer utgjør en stor risiko.

Regelmessige ettersyn er derfor avgjørende for å sikre at lekeplassutstyret er i topp stand og i samsvar med lekeplass-standarden. En slik forebyggende tilnærming bidrar til å opprettholde det høyeste sikkerhetsnivået og forebygger potensielle farer. Gjennom detaljert kartlegging av utstyrets tilstand og overholdelse av sikkerhetsforskriftene kan inspektørene effektivt identifisere og håndtere risikoer, noe som forbedrer sikkerheten og den generelle opplevelsen for alle barn.

Forespør om en lekeplassinspeksjon

Vanligste ulykker på lekeplassen

Konsekvente sikkerhetsvurderinger og utbedrende tiltak underbygger en forpliktelse til å levere det beste - trygge lekeplasser for små og store!

Nedenfor kan du se de vanligste feilene på lekeplasser:

  • Fallsoner og støtflater

  • Fastklemming av hals og hode i ulike situasjoner

  • Hektefare for snor i rutsjebaner, brannmannstenger og tak

  • Fastklemming av finger, klem/knuse fare for finger og andre kroppsdeler

  • Råte, stabilitet, slitasje og hærverk.

Paal Svendsen, (2023): De 5 vanligste feilene på lekeplassen, Utdanningsnytt.no

En gutt og en jente har det gøy på snurrende lekeapparater

Overholdelse av sikkerhetsstandarder

Beste praksis for sikkerhet på lekeplassen inkluderer:

Gjennomgang av utstyr: Systematisk gjennomgang av alle lekeplasskomponentene opp mot gjeldende sikkerhetsforskrifter.

Vedlikehold og reparasjon: Identifisering og planlegging av nødvendig vedlikehold eller reparasjon for å opprettholde sikkerheten.

Standarder for tilgjengelighet: Bekreft at lekeplassen er tilgjengelig for barn med alle evner. Lær mer om inkluderende lekeplassdesign her.

Dokumentasjon: Før detaljerte inspeksjonsrapporter for å spore samsvar og lette fremtidige tilsyn.

Følg de norske sikkerhetsstandarder: Sørg for at lokale sikkerhetsstandarder som ASTM-standarder eller den europeiske standarden EN1176 overholdes. Regelmessige inspeksjoner beskytter mot potensielle farer. Overholdelse av retningslinjer er ikke statisk, men utvikler seg i takt med oppdateringer av sikkerhetsprotokoller og standarder.

Inspeksjonstyper og hyppighet

Lekeplassinspeksjoner omfatter et kompleks av analyser som spenner fra daglige visuelle vurderinger til detaljerte årlige kontroller. Rutinemessige tilsyn, driftsinspeksjoner og årlige, omfattende kontroller planlegges metodisk for å redusere risikoer og sørge for vedvarende sikkerhet på lekeplassen. Hvert nivå har en avgjørende rolle: Daglige inspeksjoner tar for seg umiddelbare problemer, mens de årlige gjennomgangene går i dybden på strukturell integritet og langsiktig holdbarhet.

Grundige inspeksjoner av lekeplassen bør gjennomføres minst én gang i kvartalet, med fokus på slitasje som påvirker lekeplassens pålitelighet. Mer omfattende, årlige kontroller utføres av sertifiserte fagfolk som gransker alle aspekter av lekeplassens tilstand med utgangspunkt i de strenge sikkerhetsstandardene.

lekeplassinspektører gjennomfører en sikkerhetskontroll på en lekeplass

Sjekkliste for rutinemessig sikring av lekeplassen

Rutinemessige sikkerhetsinspeksjoner er avgjørende for å avdekke umiddelbare farer som kan sette barns sikkerhet i fare. Disse inspeksjonene bør utføres ofte for å redusere nye risikoer. Nedenfor har vi samlet de 7 viktigste rutinemessige inspeksjonene:

Gjennomfør en visuell undersøkelse
Undersøk lekeplassen for sikkerhetsrisikoer som knust glass eller giftige stoffer.
Utfør en overflateinspeksjon
Sørg for at underlaget er godt vedlikeholdt og tilstrekkelig dempet for å forebygge skader.
Undersøk lekeplassutstyret
Inspiser alle lekeapparater for tegn på slitasje, hærverk eller skader.
Inspiser all festemidler
Kontroller at alle bolter, skruer og koblinger er stramme og fri for korrosjon.
Test utstyrets stabilitet
Test stabiliteten til husker, sklier og andre konstruksjoner ved å bruke lett belastning.
Se etter sprekker eller utstikkere
Kontroller at det ikke er noen sprekker eller utstikkere der barneklær eller lemmer kan sette seg fast.
Gjennomgå oversiktligheten
Sørg for at omsorgspersoner har fri sikt slik at de effektivt kan følge med på barna når de leker.

Omfattende årlige lekeplasskontroller

Det er viktig å sørge for sikkerheten på lekeplassen, og en omfattende årlig kontroll er et viktig sjekkpunkt. Ta kontakt med din lokale lekeplassekspert hvis du trenger hjelp med å gjennomføre en årlig kontroll.

Kontakt din lokale lekeplassekspert
Gjennomgå dokumentasjon
Undersøk tidligere inspeksjonsrapporter og vedlikeholdsjournaler for å finne eventuelle gjenstående feil.
Grundig gjennomgang av utstyret
Utfør en detaljert kontroll av alle lekeapparater for å se om de er konstruksjonsmessig intakte og i samsvar med sikkerhetsstandardene.
Kontroller fallunderlaget
Kontroller at de støtdempende overflatene er i god stand og oppfyller sikkerhetskravene i henhold til standarden.
Sjekk tilgjengeligheten
Kontroller at lekeplassen overholder alle nødvendige standarder for inkludering og tilgjengelighet.
Identifiser risikoer
Vær oppmerksom på og dokumenter potensielle sikkerhetsrisikoer.
Utarbeide en handlingsplan
Utarbeide en omfattende plan for å løse identifiserte sikkerhetsproblemer og forbedre den generelle sikkerheten.

Fordelene med å bruke en profesjonell lekeplassinspektør

Sikkerhet på lekeplassen er avgjørende, og en viktig del av dette er å oppdage typiske farer. Det kan dreie seg om alt fra utstikkende bolter og ustabile underlag til slitt utstyr og dårlig underlag. Slike problemer kan føre til fastklemming, fall eller andre alvorlige skader. Ved å benytte seg av en profesjonell lekeplassinspeksjon kan man forbedre både sikkerheten og levetiden til lekeplassen. Disse ekspertene bruker sin fagkunnskap til å følge gjeldende sikkerhetsstandarder og oppdage potensielle risikoer på et tidlig stadium. Deres innsikt bidrar også til å veilede det videre vedlikeholdsarbeidet, noe som kan forlenge levetiden på lekeplassutstyret og holde sikkerhetstiltakene oppdatert med nye lekemetoder og nytt utstyr.

Slitasje på utstyr

Over tid vil komponentene i lekeplassutstyret bli forringet på grunn av miljøpåvirkning og gjentatt bruk. Denne svekkelsen påvirker utstyrets strukturelle holdbarhet og sikkerhet.

Materialer, belegg og festeanordninger utsettes for slitasje og forringes under overflaten på måter som ikke alltid er synlige. Ved hjelp av en forebyggende vedlikeholdsplan basert på regelmessige inspeksjoner kan man avdekke områder som gir grunn til bekymring. Ved å prioritere disse områdene for reparasjon eller utskifting minimerer man risikoen og forlenger levetiden til lekeplassutstyret.

Sikkerhet på fallunderlaget

Overflatens kvalitet er en kritisk faktor for sikkerheten på lekeplasser og har direkte innvirkning på fallsikringens egenskaper. Forringelse på grunn av vær og vind, og fysisk slitasje, kan redusere effektiviteten til disse sikkerhetsoverflatene, noe som krever nøye overvåking.

Overflater rundt lekeplassutstyr må oppfylle strenge sikkerhetsstandarder, for eksempel de som er fastsatt i ASTM F1292 (Standard for Impact Attenuation) eller EN1177-standardene for overflatebelegg. Over tid kan selv overflater av høyeste kvalitet forringes, noe som utsetter barna for større risiko for skader. Omfattende inspeksjoner vurderer lekeplassens overflatedekke og sammenligner det med disse standardene for å sikre at det er i samsvar med kravene.

Anbefalinger fra eksperter

Det er viktig å gjennomføre regelmessige inspeksjoner for å forebygge uforutsette risikoer på lekeområdet. Denne rutinemessige og fremtidsrettede strategien sikrer at lekeplassens kvalitet opprettholdes, noe som gir en enestående standard for sikkerhet og tillit hos brukerne.

Streng overholdelse av de norske og internasjonale sikkerhetsstandarder er ikke til forhandling når det gjelder lekeplasssikkerhet.

Det er avgjørende å velge sertifiserte fagfolk som er dyktige til å identifisere både åpenbare og usynlige farer (som ofte ikke kan oppdages av et utrent øye).

Effektiv risikostyring omfatter også omfattende dokumentasjon av inspeksjonsfunnene, noe som er nødvendig for å bekrefte samsvar og informere om pågående vedlikeholdsarbeid, og dermed styrke lekeplassens levetid.

Regelmessig vedlikehold og modernisering

Regelmessig vedlikehold er nøkkelen til å sikre lang levetid for lekeplassens komponenter.

Over tid er slitasje på utstyret uunngåelig, noe som fører til behov for periodiske kontroller, oppussing og eventuell ettermontering for å opprettholde sikkerhetsstandardene og lekeplassens estetiske appell. Les mer om reservedeler til lekeplasser her.

Oppgraderinger og modernisering er dessuten avgjørende for å tilpasse lekeplassen til stadig nye sikkerhetsretningslinjer. Dette kan omfatte bruk av avanserte materialer som gir økt holdbarhet og bedre samsvar med gjeldende sikkerhetsparametere.

Regelmessige inspeksjoner er derfor uunnværlige. De sikrer at utstyret forblir i topp stand, og at vi ikke går på kompromiss med vårt engasjement for barns sikkerhet.

Hvordan sikrer jeg at lekeplassen min er trygg?

Det er viktig å sørge for sikkerheten på lekeplassen. Ved å følge noen få retningslinjer kan du skape et trygt miljø der barna kan leke og utforske.

Først og fremst er det viktig å velge lekeplassutstyr som oppfyller sikkerhetsstandarder og retningslinjer. Se etter utstyr som er sertifisert av anerkjente organisasjoner, for eksempel International Play Equipment Manufacturers Association (IPEMA), for å sikre at det er testet for sikkerhet og holdbarhet.

Regelmessig vedlikehold er avgjørende for å holde lekeplassen trygg. Gjennomfør en sikkerhetsinspeksjon minst én gang i året, eller enda oftere, for å se etter tegn på slitasje, for eksempel løse bolter eller sprukne overflater. Eventuelle problemer bør tas tak i og repareres umiddelbart for å forhindre ulykker.

I tillegg til vedlikehold er det viktig å sørge for en myk og støtdempende overflate under lekeplassutstyret. Materialer som gummibelegg, trefibre eller kunstgress kan bidra til å dempe fall og redusere risikoen for alvorlige skader.

I tillegg kan installering av egnede sikkerhetstiltak, som rekkverk, håndløpere og barrierer, bidra til å forhindre fall og sørge for generell sikkerhet på lekeplassen.

Det er også viktig å etablere klare regler og retningslinjer for bruk av lekeplassen. Lær barn og omsorgspersoner hvordan de skal leke trygt, inkludert prinsipper som å dele utstyr, turtaking og å ta hensyn til andre.

Husk at sikkerheten på lekeplassen er et felles ansvar. Ved å iverksette disse tiltakene kan du skape en hyggelig og trygg lekeplass der barna kan ta del i utallige eventyr, samtidig som risikoen for skader minimeres.

Leter du etter en spesialist på lekeplassinspeksjon?

Hos KOMPAN tilbyr vi å ta hånd om alle vedlikeholds- og inspeksjonstjenester for lekeplasser. Vårt team av eksperter diskuterer gjerne de ulike tjenestealternativene våre. Fyll ut opplysningene dine, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.