Forskningsartikkel

Inkluderende utendørs trening

Inkludering i utendørs trening

Inkludering i utendørs trening handler om å skape treningsområder som er nyttige og innbydende for alle. Dette kan oppnås ved å redusere barrierer og inkludere en variasjon av treningsmuligheter. På denne måten skapes det et område som gir tilgang til alle brukere - med nedsatt funksjonsevne eller ikke. Det er viktig å understreke at inkludering ikke handler om å skape segregerte områder for spesifikke brukere, men om å skape et virkelig integrert miljø. Dette krever innsikt fra forskning, designprinsipper og dialog med de faktiske brukerne.

KOMPAN Fitness Institute har skrevet en forskningsartikkel om hvordan man kan jobbe med inkludering i utendørs trening.

Forskningsartikkel

Inkluderende utendørs trening

Download White paper
Nøkkelpunkter fra studien

Nøkkelpunkter fra studien

I 2019 gjennomførte KOMPAN Fitness Institute en undersøkelse med 60 personer med nedsatt funksjonsevne relatert til mobilitet. Av disse brukte 88 % rullestol daglig. Noen av funnene er:

  • 92 % ønsket å bruke et utendørs treningsområde som var funksjonell for dem

  • 69 % ville bli motivert av treningsutstyr for øvre delen av kroppen

  • 58 % ville bli motivert av en Arm Bike