Designidé

Magneten på skolgården

En magnet för skolbarn

WOW: Klockan ringer och inom några minuter är skolgården fylld med barn som vill använda kroppen mellan lektionerna. I den stora lekställningen med tre torn kan barn åka rutschbana, klättra och se hela skolgården. De dynamiska lekredskapen ger barn den roliga svindlande känsla som kommer från att rotera, snurra och gunga.

STANNA: Magneten på skolgården passar olika åldrar och erbjuder flera aktiviteter som låter många barn leka tillsammans. Barnen kan ta sig an den fysiska utmaningen att klättra uppför tornet eller gunga med en kompis.

UTVECKLAS: Att gunga och snurra är två av barns absoluta favoritaktiviteter. Det är inte bara roligt, det handlar också om oerhört viktiga aktiviteter för barnens utveckling. Att gunga, snurra och hoppa tränar barnets balanssinne och rumsuppfattning – egenskaper som hjälper barnet att läsa och koncentrerasig. Den stora lekställningen tränar även barnens motorik och kroppsstyrka.

Du kan kolla in vår guide om hur du sätter budget för en lekplats för att se en ungefärlig kostnad för en design som denna.

Let´s play

Fysisk
Rörelseglädje: motoriska färdigheter, muskler, kondition och bentäthet
Kognitiv
Lust att lära: nyfikenhet, förståelse för orsakssamband och kunskap om världen
Socioemotionell
Glädje av att vara tillsammans: lagarbete, tolerans och känsla av samhörighet
Kreativ
Glädjen att skapa: samskapande och experimenterande med olika material

DESIGNIDÉN ÄR ENDAST AVSEDD FÖR KONCEPTUELLT ÄNDAMÅL.

Produkter i denna lösning

Utforska standardprodukter som är identiska eller liknar produkterna i denna lösning.

Vill du veta mer om designidéer som denna?

Vänligen fyll i din kontaktinformation så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Vill du se fler referenser från skolor?