by: Alexander Sundberg, Architect - MAA and Solution Design Manager, KOMPAN

Lekplatsdesign: Ökad hållbarhet har fått ett nytt utseende

två flickor klättrar om lekplats klättring bloqx
Det finns ett mycket stort behov av att gå från att använda jungfruliga råmaterial vid utformningen av lekplatser till nya och mer hållbara alternativ. Men hur påverkar nya material våra möjligheter att utforma funktionella och estetiska lekplatser? Vår expert ger ett perspektiv.

Lekplatsernas nya utseende

Om du har barn är chansen stor att du har besökt en lekplats eller två. Kanske har du noterat hur annorlunda moderna lekplatser ser ut jämfört med de lekplatser du minns från din barndom? Dagens lekplatser är inte bara större och mer spännande, utan också noggrant utformade med stor hänsyn till säkerhet och landskapsutformning, med vetenskapligt bevisade metoder för att stimulera och utmana barn.

Moderna lekplatser är också ofta färgglada och inbjudande, med regionala variationer, vilket påvisar de moderna lekplatsernas värde som gemensamma sociala miljöer. Men som vi lyfter fram i vår artikel "En lekplats koldioxidavtryck" moderna lekplatser också starkt beroende av jungfruliga råmaterial som plast och aluminium. Därför finns det ett stort behov av att utveckla och övergå till mer miljövänliga alternativ – och lösningarna finns redan här.

Moderna lekplatser är starkt beroende av jungfruliga råmaterial som plast och aluminium. Därför finns det ett stort behov av att utveckla och övergå till mer miljövänliga alternativ – och lösningarna finns redan.

Fullständig designfrihet

Frågan är nu: Hur kommer nya alternativa material att påverka utseendet på och designfriheten för moderna lekplatser?

För att gå rakt på sak: Kommer lekplatserna att bli tråkiga?

Vi frågade vår expert, Alexander Sundberg, Arkitekt MAA och Solution Design Manager på KOMPAN.

– Som många andra landskapsarkitekter har jag lärt mig och dragit nytta av möjligheterna och designfriheten med stål, aluminium och plast. Det är flexibla, robusta och tåliga material, och det har verkat omöjligt att uppnå samma fördelar med andra material. Men som tur är – vilket vårt forsknings- och utvecklingsarbete visar – är inget material oersättligt, inte ens stål eller plast, säger Alexander Sundberg.

Vill du veta mer? Ladda ner Green Magazine
Alla material kan bytas ut – även stål och plast.”

Alexander Sundberg, Architect MAA and Solution Design Manager, KOMPAN

Nya alternativ

Som du kan läsa i artikeln "Grönare lekplatser: Där robusthet mäter säkerhet" har KOMPANs utveckling av grönare materialalternativ lett till flera genombrott. Som TexMadeTM-stolparna tillverkade av textilavfall, som utan problem ersätter många stål- och aluminiumstolpar. Dessutom har nya plastalternativ utvecklats med hjälp av post-consumer-avfall som uttjänta fiskenät eller plast från hushållsavfall.

Rigorösa tester har visat att de nya materialen är minst lika tåliga och flexibla som sina föregångare. Men hur står sig de nya materialen när det kommer till färg och form?

Färger och former spelar en avgörande roll för att skapa visuellt tilltalande och unika lekplatser. Strategisk användning av dessa designelement kan påverka barnens lekbeteende och preferenser. Klara, mättade färger lockar barn i åldrarna två till fem år, medan äldre barn dras till mer naturliga och dämpade nyanser. Former påverkar också hur barn rör sig på lekplatser och leder dem ut på spännande äventyr och upptäcktsfärder. Den goda nyheten är att landskapsarkitekter har precis samma designfrihet med de grönare materialalternativen.

”Designfrihet och ökad hållbarhetbehöver inte utesluta varandra, utan de går hand i hand. Våra lekplatslösningar kan varaprecis så färgglada som du önskar – men med ett avsevärt lägre koldioxidavtryck.”

Alexander Sundberg, Architect MAA and Solution Design Manager, KOMPAN

Lekplatslösningar kan vara så färgglada som ditt hjärta önskar

– Vi vill visa våra kunder att designfrihet och ökad hållbarhet inte behöver utesluta varandra, utan de går hand i hand. Våra lekplatslösningar kan vara precis så färgglada som du vill – men med ett avsevärt lägre koldioxidavtryck, förklarar Alexander Sundberg.

Han betonar att träbaserade lekplatslösningar också kommer att vara ett attraktivt alternativ för många projekt.

– Vi ser en tendens till att man vill integrera lekplatserna mer sömlöst i landskapet och naturen. Här är våra lekplatslösningar i certifierat robiniaträ ett utmärkt val eftersom de smälter in i omgivningen på ett harmoniskt sätt, säger han. Robiniabaserade lekplatser har – på samma sätt som motsvarigheterna tillverkade av återvunna material – ett naturligt lågt koldioxidavtryck, avslutar Alexander Sundberg.

flicka som tittar i en kikare på en lekplats i trä

Nytt | Digitalt magasin

Utformning av grönare lekplatser

Välkommen till en diskussion om lekplatsernas utvecklingsresa - en grundläggande del av barndomen som nu tar en vändning mot ansvarsfulla material och processer.

I detta magasin fördjupar vi oss i återvunna materials specifika egenskaper, utforskar de fördelar de medför vid lekplatsutformning samt belyser deras positiva inverkan på lekplatsers övergripande miljöavtryck.

Jag vill läsa magasinet
KOMPAN-tidningen: Utformning av grönare lekplatser

Anmäl dig för att utforska vårt nya gröna magasin

Håll dig uppdaterad med nyheter, inspiration och erbjudanden direkt till din inbox.

Utforska, lära, utforma: Grönare lekplatser

Läs och lär dig mer om hur vi arbetar med återvunna material i lekplatskomponenter
närbild av lekplatsstolpe tillverkad av återvunnet material

En lekplats klimatavtryck

Lekplatser är grundläggande för barns utveckling men lämnar ofta ett betydande miljöavtryck från utvinning av råmaterial till bortskaffande. KOMPANs Go Green Director, Dorthe Thorup-Kjærulff, belyser KOMPANs engagemang för transparens.

flicka håller upp en gammal t-shirt som hon hittat på stranden

Från avfall till lekvärde

KOMPAN konstaterar att cirka 80 % av våra koldioxidutsläpp härrör från de råvaror vi använder. Vi söker aktivt efter sätt att minska vårt miljöavtryck. Läs mer om våra viktigaste initiativ.

Flickor leker på en stor lekplats med klätterställning

Det nya utseendet på ökad hållbarhet

Arkitekten Alexander Sundberg försäkrar att TexMade™-stolpar och plastalternativ, tillverkade av textilavfall och post-consumer-källor, konkurrerar med stål och plast i slitstyrka. Lekplatslösningar kan fås i vilka färger du än önskar - men med ett dramatiskt minskat koldioxidavtryck.

flicka som tittar ut genom ett fönster i en sidopanel på en lekplats

Grönare lekplatser: Där hållbarhet möter säkerhet

KOMPANs TexMade™-lekplatsstolpar, tillverkade helt av textil- och plastavfall, bevisar sin slitstyrka i extrema tester. KOMPAN-ingenjören Jacob Harder betonar nödvändigheten av att hitta alternativ till traditionella material som stål och plast.

en grupp barn sitter på en klätterställning på en lekplats

Lekplatser med dokumenterade miljöfördelar

Det blir allt lättare att överblicka företags påståenden om klimatpåverkan tack vare data som verifierats av tredje part. Tomas Riegels-Jørgensen från Bureau Veritas betonar den ökande efterfrågan på att förstå ESG-aktiviteter (Environmental, Social, Governance).