av: Tomas Riegels-Jørgensen, Sales Manager & Business Developer Sustainability, Bureau Veritas

Lekplatser med dokumenterade miljöfördelar

6 barn sitter på en klätterställning på en lekplats
Allt fler företag får sina hållbarhetsinitiativ verifierade av en tredje part, eftersom tredjepartsverifiering stärker förtroendet och transparensen. Här får du veta varför det är en bra idé och hur tredjepartsverifiering kan hjälpa dig att fatta välinformerade gröna beslut.

Produkter verifierade av tredje part

Att navigera bland företags olika påståenden om klimatpåverkan har länge varit en djungel, så företag använder allt oftare tredjepartsverifierade data för att göra det lättare.

Därför har tredjepartsverifiering blivit en integrerad del av hållbarhetsavdelningen på många företag. Och det med rätta.

Från och med räkenskapsåret 2024 kommer stora och börsnoterade företag att påverkas av EU:s direktiv om företags hållbarhetsrapportering (CSRD). Enligt EU:s lagstiftning måste sådana företag regelbundet offentliggöra information om sociala och miljömässiga risker samt dokumentera effekterna av sina initiativ.

Tredjepartsverifiering är grundläggande för att dokumentera dessa effekter, eftersom det skapar förtroende och transparens – både inom företaget och externt för kunder, investerare, icke-statliga organisationer och andra intressenter.

Vi bad Tomas Riegels-Jørgensen, försäljningschef & affärsutvecklare hållbarhet på Bureau Veritas, att dela med sig av sina expertinsikter om tredjepartsverifieringar av gröna initiativ.

Från ekonomisk vinst till miljövinst

För inte så många år sedan offentliggjorde företag vanligtvis bara sin ekonomiska verksamhet genom årsredovisningen. Företagen har ägnat många år åt att förstå och analysera sina kassaflöden och sin finansiella verksamhet.

Nu finns det en annan rapport som ska förstås och tolkas:

– Företag måste förstå ESG, som har att göra med deras miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade aktiviteter. Det tar flera år att förstå och lära sig de många begreppen och kopplingarna mellan dem. Hur samverkar de olika begreppen? Var finns kontaktpunkterna? Hur jämför vi våra data på bästa sätt? Kraven på att dokumentera hållbarhetsarbetet ökar verkligen, säger Tomas Riegels-Jørgensen.

grönt lekplatstorn med Bureau Veritas logotyp
”Det tar flera år att förstå och lära sig de många ESG-begreppen och kopplingarna mellan dem. Hur samverkar de olika begreppen? Var finns kontaktpunkterna? Hur jämför vi våra data på bästa sätt? Kraven på att dokumentera hållbarhetsarbetet ökar verkligen.”

Tomas Riegels-Jørgensen, Sales Manager & Business Developer Sustainability, Bureau Veritas

Bureau Veritas

Riegels-Jørgensen och hans kollegor företag att identifiera hållbarhetsdata, samla in data från leverantörer samt verifiera och certifiera dessa hållbarhetsdata.

– Som oberoende tredjepartsrådgivare hjälper och vägleder vi våra kunder med deras gröna agenda. Vi hjälper dem att styra i den riktning de vill, men vi har också ambitioner för deras räkning och hjälper dem kontinuerligt att röra sig i en mer hållbar riktning.

Ansvar hela vägen runt

När Bureau Veritas verifierar och certifierar företags data använder de internationella standarder som ISO-standarder, GHG Protocol och livscykelanalys (LCA).

Tomas Riegels-Jørgensen lyfter fram KOMPAN som ett av de företag som har beräknat och tredjepartsverifierat utsläpp av växthusgaser för varenda produkt – hela vägen från vagga till grind:

– Många företag gör bara beräkningar på företagets utsläpp av växthusgaser från vatten, el och drift av fordon och maskiner, säger Tomas Riegels-Jørgensen och fortsätter:

– KOMPAN beräknar även de utsläpp som kommer från leverantörerna. De inkluderar alltså hela värdekedjan från vagga till grind, vilket innebär produktens koldioxidpåverkan från produktionsskedet till det ögonblick den är redo att säljas. Det är komplext och fortfarande unikt att göra beräkningar på en så detaljerad nivå, och det har krävts en hel del tungt arbete för att åstadkomma det.

Vill du veta mer? Ladda ner Green Magazine
”KOMPAN inkluderar hela värdekedjan från vagga till grind, vilket innebär produktens koldioxidpåverkan från det ögonblick dess råmaterial utvinns och bearbetas till det ögonblick den är redo att säljas. Det är komplext och fortfarande unikt att göra beräkningar på en så detaljerad nivå, och det har krävts en hel del tungt arbete för att åstadkomma det.”

Tomas Riegels-Jørgensen, Sales Manager & Business Developer Sustainability, Bureau Veritas

”Vagga till vagga”.

På lång sikt vill Bureau Veritas motivera KOMPAN att beräkna produkternas hela livscykel, vilket i bästa fall kallas ”vagga till vagga”. Samtidigt menar Tomas Riegels-Jørgensen att det är klokt för ett företag att ta ett steg i taget, så att man är säker på att man har kontroll över de beräkningar som utförs.

– Tredjepartsverifiering är en utmärkt idé om du vill skapa förtroende eller minimera riskerna för att anklagas för till exempel greenwashing eller felaktiga data. Det är ett bra sätt att förbereda företaget för framtiden, eftersom hållbarhetsrapporten på sikt kommer att vara lika betydelsefull som årsredovisningen när investerare, banker, kunder och andra intressenter väljer samarbetspartner, avslutar Tomas Riegels-Jørgensen från Bureau Veritas.

Testning för skadliga kemikalier

En viktig del av barns utveckling är att utforska saker – även med munnen. På KOMPAN är säkerheten av största vikt vid val och användning av material till lekplatser, där barn använder lekutrustningen på olika sätt.

KOMPAN följer EU:s kemikalielagstiftning, REACH, Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) från USA och standarden EN71-3 för säkerhetsregler för leksaker både vid val och testning av material till sina lekplatser. Ett exempel är det återvunna plastmaterialet polypropen, som genomgår noggranna batchtester vid ett externt ackrediterat laboratorium hos Bureau Veritas.

Förutom laboratorietester återtestar KOMPAN material som kommer från leverantörer en andra gång för att säkerställa att materialen inte innehåller skadliga kemikalier. Detta är en så kallad ankomstbesiktning, där en XRF-spektrometer används för att analysera många av kemikalierna i materialen.

KOMPAN produktblad med CO2e-beräkningar och Bureau Veritas verifiering

För alla KOMPANs produkter finns en beräkning av produktens koldioxidavtryck. Du kan ladda ner miljövarudeklarationer (EPD) för lekplatsutrustning som du är intresserad av. På så sätt får du enkelt en fullständig bild av de koldioxidutsläpp som genereras vid tillverkningen av produkten. Du kan även se andelen återvunna material. Alla beräkningar är tredjepartsverifierade – ett bevis på att beräkningarna är korrekta.

Frågor och svar om verifiering av tredje part

Vad innebär verifiering av tredje part?

Tredjepartsverifiering är när vi använder en extern organisation för att granska och bekräfta information och avsikter för att säkerställa riktigheten.

Vilka är Bureau Veritas?

Bureau Veritas är ett företag som specialiserar sig på testning, inspektion samt certifiering och grundades 1828. Företaget är verksamt inom en rad olika sektorer. Bureau Veritas finns i 140 länder genom ett nätverk av över 1 500 kontor, laboratorier och mer än 78 000 anställda.

Nytt | Digitalt magasin

Utformning av grönare lekplatser

Välkommen till en diskussion om lekplatsernas utvecklingsresa - en grundläggande del av barndomen som nu tar en vändning mot ansvarsfulla material och processer.

I detta magasin fördjupar vi oss i återvunna materials specifika egenskaper, utforskar de fördelar de medför vid lekplatsutformning samt belyser deras positiva inverkan på lekplatsers övergripande miljöavtryck.

Jag vill läsa magasinet
KOMPAN-tidningen: Utformning av grönare lekplatser

Anmäl dig för att utforska vårt nya gröna magasin

Håll dig uppdaterad med nyheter, inspiration och erbjudanden direkt till din inbox.

Utforska, lära, utforma: Grönare lekplatser

Läs och lär dig mer om hur vi arbetar med återvunna material i lekplatskomponenter
närbild av lekplatsstolpe tillverkad av återvunnet material

En lekplats klimatavtryck

Lekplatser är grundläggande för barns utveckling men lämnar ofta ett betydande miljöavtryck från utvinning av råmaterial till bortskaffande. KOMPANs Go Green Director, Dorthe Thorup-Kjærulff, belyser KOMPANs engagemang för transparens.

flicka håller upp en gammal t-shirt som hon hittat på stranden

Från avfall till lekvärde

KOMPAN konstaterar att cirka 80 % av våra koldioxidutsläpp härrör från de råvaror vi använder. Vi söker aktivt efter sätt att minska vårt miljöavtryck. Läs mer om våra viktigaste initiativ.

Flickor leker på en stor lekplats med klätterställning

Det nya utseendet på ökad hållbarhet

Arkitekten Alexander Sundberg försäkrar att TexMade™-stolpar och plastalternativ, tillverkade av textilavfall och post-consumer-källor, konkurrerar med stål och plast i slitstyrka. Lekplatslösningar kan fås i vilka färger du än önskar - men med ett dramatiskt minskat koldioxidavtryck.

flicka som tittar ut genom ett fönster i en sidopanel på en lekplats

Grönare lekplatser: Där hållbarhet möter säkerhet

KOMPANs TexMade™-lekplatsstolpar, tillverkade helt av textil- och plastavfall, bevisar sin slitstyrka i extrema tester. KOMPAN-ingenjören Jacob Harder betonar nödvändigheten av att hitta alternativ till traditionella material som stål och plast.

en grupp barn sitter på en klätterställning på en lekplats

Lekplatser med dokumenterade miljöfördelar

Det blir allt lättare att överblicka företags påståenden om klimatpåverkan tack vare data som verifierats av tredje part. Tomas Riegels-Jørgensen från Bureau Veritas betonar den ökande efterfrågan på att förstå ESG-aktiviteter (Environmental, Social, Governance).