by: Jacob Harder, Engineer and Technical Product Manager, KOMPAN

Grönare lekplatser: där robusthet möter säkerhet

flicka som tittar ut genom ett fönster i en grön lekplats
Återvunna material tar plats i moderna lekplatsmaterial. Som vår expert förklarar i den här artikeln genomgår de nya och grönare lösningarna samma (om inte mer) rigorösa säkerhets- och hållbarhetstester som traditionella material.

Där robusthet möter säkerhet

Du skulle förmodligen stanna upp om du passerade en lekplats och såg 15 barn sitta på en och samma kompisgunga. Det vore ovanligt, men om det nu skulle inträffa ska du veta att gungställningen tryggt kan bära lasten. Åtminstone gör den det om gungställningen är byggd av KOMPANs TexMadeTM stolpar, som är helt tillverkade av textilavfall. – Gungställningar utsätts för tuffa dynamiska belastningar. Därför utför vi en mängd olika tester på nya lösningar. I ett av våra mer extrema tester belastar vi till exempel varje kompisgunga med 500 kg på en ställning med två gungor. Sedan får vi dem att gunga våldsamt och osynkroniserat. Det ser helt galet ut, och vi kör det här testet en halv miljon gånger, dag ut och dag in, förklarar Jacob Harder, ingenjör och teknisk produktchef på KOMPAN. Behovet av att hitta alternativ, som TexMadeTM, till traditionella lekplatsmaterial har aldrig varit större. Fördelarna med att använda stål, aluminium och jungfrulig plast och deras kvaliteter som huvudkomponenter till lekplatser är uppenbara. De ger en tålig och väderbeständig robusthet som kräver lite eller inget underhåll. Men som vi lyfter fram i artikeln "En lekplats koldioxidavtryck"är nackdelen att cirka 80 procent av en lekplats koldioxidutsläpp kommer från de råmaterial som används.

*Med en genomsnittlig vikt på 32 kg för ett 10-årigt barn

Behovet av att hitta alternativ, som TexMade™, till traditionella lekplatsmaterial har aldrig varit större.

Hitta ersättare till stål och plast

Jacob Harder vet av erfarenhet att det inte är lätt att hitta lämpliga ersättare till stål, aluminium och plast, som har samma egenskaper som dessa material:

– Vi får många erbjudanden om återvunnet material och utvärderar dem mycket noggrant. De flesta avfärdas för att de inte uppfyller våra krav, förklarar Jacob Harder.

Naturligtvis måste lekplatslösningar och de material som används följa myndigheternas bestämmelser, men Jacob Harder betonar att KOMPAN dessutom lägger till en egen säkerhetsmarginal:

– Vi vet av erfarenhet att våra lekplatser måste tåla mer än vad som är tänkt, som fyra eller fem barn som sitter på en gunga för två personer. Därför testas många av våra produkter på en nivå som med god marginal överstiger kraven. Det gäller förstås även våra lösningar som är tillverkade av återvunna material, säger han.

Vill du veta mer? Ladda ner Green Magazine
”Vi vet av erfarenhet att våra lekplatser måste tåla mer än den tilltänkta användningen. Därför testas många av våra produkter på en nivå som med god marginal överstiger kraven.”

Jacob Harder, engineer and Technical Product Manager at KOMPAN.

Testning i extrema temperaturer

För att säkerställa att nya, grönare materialalternativ inte riskerar lekplatsernas säkerhet eller robusthet måste sex olika tester utföras.

Ett exempel är testet avseende draghållfasthet. Detta test mäter den maximala påfrestning som ett material tål när det belastas eller dras ut. Testet är viktigt för att säkerställa att materialet tål de krafter som barn utsätter det för när de klättrar och gungar, utan att det går sönder eller deformeras.

Ett annat viktigt test är det avseende extrema temperaturer.

– Vi har värmekammare där vi testar våra produkter vid temperaturer upp till 60 °C för att se hur de beter sig under belastning. När det gällde just gungställningen lindade vi in stolparna i isolerande material och värmde upp dem med el. Och sedan testade vi dem i upp till 90 °C medan de två kompisgungorna på ställningen gungade. Detta gjorde vi specifikt för att simulera vad som händer i extrema vädersituationer, som värmeböljor i Australien, förklarar Jacob Harder.

Nya material testas även i den motsatta ytterligheten, i minusgrader. Mer specifikt utsattes TexMade™-stolparna för att vatten fryste inuti stolparna.

gungställning på en lekplats tillverkad av återvunnet material

Den långa men nödvändiga vägen till ökad hållbarhet

Jacob Harder framhäver vikten av att testsystemet för nya lekplatsmaterial är så rigoröst som det är.

– För lekplatslösningar finns det betydande säkerhetsaspekter att ta hänsyn till, särskilt när materialen används i situationer med stora dynamiska belastningar, som gungställningar. Processen för utformningen av TexMade™ har varit väldigt lång, men vi har nått vårt mål och resultaten är verkligen imponerande, säger han.

Du kan läsa mer om TexMade™ och de andra materiallösningarna som tillverkas av återvunnet avfall här. ¨

Här är testerna för nya lekplatsmaterial

Innan nya material används i lekplatslösningar måste de först klara vissa tester. Testerna innefattar:

Draghållfasthet
Säkerställer att materialet kan motstå sträckkrafterna från barns aktiviteter utan att gå sönder.
Sträckgräns och elasticitetsmodul (E-modul)
Dessa indikerar ett materials förmåga att bibehålla formen under påfrestning, vilket är avgörande för att det ska kunna bära upp barns vikt och aktivitet på lekplatsen.
Styvhet och stabilitet
Mäter lekplatsutrustningens förmåga att motstå böjning och att bibehålla integriteten under belastning, vilket gör lekplatserna tillförlitligt säkra.
Anslutningssystemens robusthet
Testar anslutningarnas tålighet mot konstant användning och vibrationer – ett måste för att lekplatsstrukturerna ska vara säkra i längden.
Falltest
Säkerställer att lekplatsutrustningen tål stötar från tunga laster utan att ta skada, vilket speglar den motståndskraft som krävs om ett barn faller.
Tålighet mot frysande vatten
Bedömer om lekplatsmaterialet tål frysande vatten som expanderar, för att förhindra skador i kallare klimat.

Nytt | Digitalt magasin

Utformning av grönare lekplatser

Välkommen till en diskussion om lekplatsernas utvecklingsresa - en grundläggande del av barndomen som nu tar en vändning mot ansvarsfulla material och processer.

I detta magasin fördjupar vi oss i återvunna materials specifika egenskaper, utforskar de fördelar de medför vid lekplatsutformning samt belyser deras positiva inverkan på lekplatsers övergripande miljöavtryck.

Jag vill läsa magasinet
KOMPAN-tidningen: Utformning av grönare lekplatser

Anmäl dig för att utforska vårt nya gröna magasin

Håll dig uppdaterad med nyheter, inspiration och erbjudanden direkt till din inbox.

Utforska, lära, utforma: Grönare lekplatser

Läs och lär dig mer om hur vi arbetar med återvunna material i lekplatskomponenter
närbild av lekplatsstolpe tillverkad av återvunnet material

En lekplats klimatavtryck

Lekplatser är grundläggande för barns utveckling men lämnar ofta ett betydande miljöavtryck från utvinning av råmaterial till bortskaffande. KOMPANs Go Green Director, Dorthe Thorup-Kjærulff, belyser KOMPANs engagemang för transparens.

flicka håller upp en gammal t-shirt som hon hittat på stranden

Från avfall till lekvärde

KOMPAN konstaterar att cirka 80 % av våra koldioxidutsläpp härrör från de råvaror vi använder. Vi söker aktivt efter sätt att minska vårt miljöavtryck. Läs mer om våra viktigaste initiativ.

Flickor leker på en stor lekplats med klätterställning

Det nya utseendet på ökad hållbarhet

Arkitekten Alexander Sundberg försäkrar att TexMade™-stolpar och plastalternativ, tillverkade av textilavfall och post-consumer-källor, konkurrerar med stål och plast i slitstyrka. Lekplatslösningar kan fås i vilka färger du än önskar - men med ett dramatiskt minskat koldioxidavtryck.

flicka som tittar ut genom ett fönster i en sidopanel på en lekplats

Grönare lekplatser: Där hållbarhet möter säkerhet

KOMPANs TexMade™-lekplatsstolpar, tillverkade helt av textil- och plastavfall, bevisar sin slitstyrka i extrema tester. KOMPAN-ingenjören Jacob Harder betonar nödvändigheten av att hitta alternativ till traditionella material som stål och plast.

en grupp barn sitter på en klätterställning på en lekplats

Lekplatser med dokumenterade miljöfördelar

Det blir allt lättare att överblicka företags påståenden om klimatpåverkan tack vare data som verifierats av tredje part. Tomas Riegels-Jørgensen från Bureau Veritas betonar den ökande efterfrågan på att förstå ESG-aktiviteter (Environmental, Social, Governance).