Designidé

Inkluderande för alla

Vill du diskutera ett projekt?
Designidé för hur man bygger en inkluderande lekplats i en park

An inclusive playground design

WOW: Det här fantastiska och spännande leklandskapet passar alla åldrar och förmågor eftersom det har många varierade och lättillgängliga aktiviteter. De olika lekzonerna uppmuntrar både till vilda och lugna lekar och beteenden – för yngre och äldre barn.

STANNA: Tre lekzoner med områden för vila gör att barnen kan stanna längre. KOMPANs sex universella designprinciper skapar ett leklandskap där barn med olika förmågor kan leka om och om igen: 1. Tillgänglighetsanpassade, inkluderande vägar 2. Tillgång till relevanta aktiviteter på marknivå 3. Tillgång till relevanta aktiviteter på högre höjdnivå 4. Uppmuntrar till spännande och utmanande lek 5. Uppmuntrar till social interaktion 6. Varierade lekmöjligheter.

UTVECKLAS: Det breda utbudet av lekaktiviteter stimulerar barnens fysiska, sociala och emotionella förmågor och kognitiva/kreativa utveckling. Den fysiska interaktionen med lekutrustningen och andra barn hjälper barnen att utveckla viktiga färdigheter för livet och att få en bättre förståelse för världen, sin egen hälsa och sin lycka på ett lekfullt sätt.

Let’s play

Fysisk
Rörelseglädje: motoriska färdigheter, muskler, kondition och bentäthet
Kognitiv
Lust att lära: nyfikenhet, förståelse för orsakssamband och kunskap om världen
Socioemotionell
Glädje av att vara tillsammans: lagarbete, tolerans och känsla av samhörighet
Kreativ
Glädjen att skapa: samskapande och experimenterande med olika material

DESIGNIDÉN ÄR ENDAST AVSEDD FÖR KONCEPTUELLT ÄNDAMÅL.

Produkter i denna lösning

Utforska standardprodukter som är identiska eller liknar produkterna i denna lösning.
Vägledaren

Vägledaren

PCE305121

Vill du veta mer om designidéer som denna?

Vänligen fyll i din kontaktinformation så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Vill du få mer inspiration?

CampOne campingplats, Danmark

Play

Themed

Customer Case

pre-school children playing on themed play equipment in Kindergarten

Kreismäuse Düren, Tyskland

Children playing on kindergarten structure at Boothville Primary School

Boothville Primary School, Förenade kungariket

teens playing on GALAXY play system at Hældager School

Hældagerskolan, Danmark

Girl in wheelchair on an inclusive playground carousel with easy access

Frimley Lodge Park, United Kingdom

Playground climbing structure by the Eiffel Tower

Eiffeltornet, Frankrike

Lektorn med djungeltema

Rockhamptons botaniska trädgård, Australien

child playing on a kindergarten playground in Denmark

Novrupvej Daghem, Danmark

Children playing on a spring rocker at Square Capitan, France

Square Capitan, Frankrike

Children in Morgan Boyle Park playing on a supernova spinning playground equipment

Morgan Boyle, Kanada

preschool play tower with kids playing at camping ground

Kinsarvik Camping, Norge

Designidé för en lekplats på en campingplats

Campingäventyret

Designidé för en lekplats med många lekmöjligheter för barn

Favoritområdet

children playing on fairy tale themed play tower at Withrow Park

Withrow Park, Kanada

Girl playing on GALAXY play systems for teens at Yishun Riverwalk

Yishun Riverwalk, Singapore

Teens playing on play system for school-agers at Federal Hill Commons Park

Federal Hill Commons Park, USA

designidé för en lekplats med sagotema

Sagornas värld

Designidé för lekplats med lågt koldioxidavtryck i en park

Lekpark med lågt klimatavtryck

Designlösning Lekplats med lågt klimatavtryck - förskola

Lekplats med lågt klimatavtryck - förskola

designidé för en lekplats med låga koldioxidutsläpp för skolåldern

Lekplats med lågt klimatavtryck - skola

designidé för en lekplats för skolungdomar med spännande lekutrustning

Fysiska utmaningen