Designidé

Inkluderande för alla

Vill du diskutera ett projekt?
Designidé för hur man bygger en inkluderande lekplats i en park

An inclusive playground design

WOW: Det här fantastiska och spännande leklandskapet passar alla åldrar och förmågor eftersom det har många varierade och lättillgängliga aktiviteter. De olika lekzonerna uppmuntrar både till vilda och lugna lekar och beteenden – för yngre och äldre barn.

STANNA: Tre lekzoner med områden för vila gör att barnen kan stanna längre. KOMPANs sex universella designprinciper skapar ett leklandskap där barn med olika förmågor kan leka om och om igen: 1. Tillgänglighetsanpassade, inkluderande vägar 2. Tillgång till relevanta aktiviteter på marknivå 3. Tillgång till relevanta aktiviteter på högre höjdnivå 4. Uppmuntrar till spännande och utmanande lek 5. Uppmuntrar till social interaktion 6. Varierade lekmöjligheter.

UTVECKLAS: Det breda utbudet av lekaktiviteter stimulerar barnens fysiska, sociala och emotionella förmågor och kognitiva/kreativa utveckling. Den fysiska interaktionen med lekutrustningen och andra barn hjälper barnen att utveckla viktiga färdigheter för livet och att få en bättre förståelse för världen, sin egen hälsa och sin lycka på ett lekfullt sätt.

Let’s play

Fysisk
Rörelseglädje: motoriska färdigheter, muskler, kondition och bentäthet
Kognitiv
Lust att lära: nyfikenhet, förståelse för orsakssamband och kunskap om världen
Socioemotionell
Glädje av att vara tillsammans: lagarbete, tolerans och känsla av samhörighet
Kreativ
Glädjen att skapa: samskapande och experimenterande med olika material

DESIGNIDÉN ÄR ENDAST AVSEDD FÖR KONCEPTUELLT ÄNDAMÅL.

Produkter i denna lösning

Utforska standardprodukter som är identiska eller liknar produkterna i denna lösning.
Vägledaren

PCE305121

Vägledaren

2+ År

104 m2

66 Användare

Vill du veta mer om designidéer som denna?

Vänligen fyll i din kontaktinformation så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Vill du få mer inspiration?

Buccaneer Bay

Play

Custom

Themed

Customer Case

GIANT lekplatstorn med tunnelrutschkana på en lekplats

Norre Katts park, Halmstad

Flygfoto över en lekplats med tågtema i Herrljunga

Tåglekplats, Herrljunga

anpassad björnlekplatsskulptur i Lycksele djurpark

Lycksele Djurpark, Sverige

photo of children playing on a low carbon play tower at Mitcham, Australia

Mitcham, Australien

children playing on fairy tale themed play tower at Withrow Park

Withrow Park, Kanada

Children playing on a spring rocker at Square Capitan, France

Square Capitan, Frankrike

Girl sliding down from a space theme playground tower at CampOne Assens

CampOne campingplats, Danmark

Children playing on kindergarten structure at Boothville Primary School

Boothville Primary School, England

Playground made of recycled post-consumer waste after flooding at Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Tyskland

Children swinging on playground at Normanby Hall Country Park

Normanby Hall, Storbritannien

child playing on a kindergarten playground in Denmark

Novrupvej Daghem, Danmark

Children in Morgan Boyle Park playing on a supernova spinning playground equipment

Morgan Boyle, Kanada

Teens playing on play system for school-agers at Federal Hill Commons Park

Federal Hill Commons Park, USA

preschool play tower with kids playing at camping ground

Kinsarvik Camping, Norge

Boys playing on play system at rivergrove community centre

River Grove Community Centre, Kanada

Children playing on play tower at Cawthra Park in Canada

Cawthra Park, Kanada

Girl in wheelchair on an inclusive playground carousel with easy access

Frimley Lodge Park, United Kingdom

pre-school children playing on themed play equipment in Kindergarten

Kreismäuse Düren, Tyskland