M186

Blommor och Bin

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Blommor och Bin

Färg MEDIUMBLÅ

Exempelpris

53 590 SEK

Laddar Designer
Den här gungbrädan har färgglada bin och gulliga former som motiverar barn till att leka och gunga tillsammans. Den rymliga designen med stöd ger barn med olika förmågor, eller till och med vuxna, en stabil position på gungbrädan. De riktigt modiga lekdeltagarna kan stå på plattformen i mitten och känna rörelserna av hur de andra barnen gungar. Att gunga, själv eller tillsammans med vänner, är roligt och kommer få barnen att återvända, om och om igen. Genom att gunga, turas om, samarbeta och visa hänsyn till varandra på gungbrädan utvecklas dessutom social-emotionella färdigheter. Små barn skapar en förståelse för orsak och verkan.
Foton
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Gunga tillsammans

Socioemotionell

möjligheten att gunga två tillsammans tränar samarbete och förmågan att visa hänsyn.

Tema

Kognitiv

föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.

Gungande fjädergunga

Fysisk

de responsiva rörelserna stimulerar sinne för balans och rum – fundamentala motoriska färdigheter för förmågan att t.ex. sitta stilla på en stol.

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan när fjädergungan svarar på barnets rörelser.

Fotstöd

Fysisk

stödjer intensiv rörelse. Att gunga stimulerar sinne för balans och rum – fundamentala egenskaper för att kunna navigera säkert runt i sin omgivning.

Dubbel sits

Socioemotionell

möjligheten att gunga två tillsammans stödjer samarbete. Fysisk kontakt med andra är dessutom bra för barns välmående och sänker kortisolnivåer (stresshormon).

Handtag

Fysisk

möjligheten att hålla i handtaget på flera ställen säkerställer ett bra grepp, nödvändigt för att svänga sig intensivt. Detta tränar hand- och armmuskler.

Central plattform

Fysisk

smidighet, balans och koordination tränas när barnen står upp och använder ben- och magmuskler. Att hoppa av stärker bentäthet. Plattformen går bra att sitta och ligga på också, för användare av olika förmågor.

Socioemotionell

ett inkluderande utrymme. Plats att samlas och möjlighet för vårdare att assistera. Samarbete när barnen gungar tillsammans.

3+ År10 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

108 cm

Bredd

328 cm

Höjd

109 cm

Specifikationer

Den här gungbrädan har färgglada bin och gulliga former som motiverar barn till att leka och gunga tillsammans. Den rymliga designen med stöd ger barn med olika förmågor, eller till och med vuxna, en stabil position på gungbrädan. De riktigt modiga lekdeltagarna kan stå på plattformen i mitten och känna rörelserna av hur de andra barnen gungar. Att gunga, själv eller tillsammans med vänner, är roligt och kommer få barnen att återvända, om och om igen. Genom att gunga, turas om, samarbeta och visa hänsyn till varandra på gungbrädan utvecklas dessutom social-emotionella färdigheter. Små barn skapar en förståelse för orsak och verkan.

Denna produkt, Blommor och Bin (M186), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95 % konsumentåtervunnet material från livsmedelsförpackningsavfall.

M_HPL floors

Alla golv är gjorda av en 17.8mm tjock HPL-skiva med en unik halkfri yta enligt EN 438-6. KOMPAN HPL är ett väldigt tåligt material för att säkerställa lång livslängd i alla klimat.

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

General_Spring

KOMPANS fjädrar är tillverkade av högkvalitativt fjäderstål enligt EN10270. Fjädrarna rengörs genom fosfatering innan de målas med en epoxiprimer samt ett pulverlack av polyester på ytan. Fjädrarna är fixerade med unika antiknipbeslag för maximal säkerhet och lång livslängd.

M_Two springs

Användningen av två fjädrar och en mittpunkt gör det möjligt för användare i olika åldrar att leka tillsammans. Tippningspunktsbussningen är en gjord av högkvalitativ nylon (PA6).

M_Back support

Alla KOMPANs gungbrädor kan utrustas med ett speciellt utformat ryggstöd och med fotstöd på varje sida. Dessa extra stöd är lämpliga för barn med nedsatt koordination eller balans.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

M18601-01P

600.8

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.42

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

42%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TENDER TEXT SPECIFICATIONS

Looking for tender specification texts?

Do you want to include this specific product in your project, and are you looking for detailed material information to help you specify? We have all the documentation you need. Fill out this form, and we will contact you with the relevant information you need.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena