KOMPAN Fitness Institute

Parhaita käyttäjäkokemuksia tieteen avulla

Ihanteellisen kuntoiluratkaisun koostaminen

KOMPAN Fitness Institute käyttää tiedettä luodakseen ulkokuntoilulaitteita ja -ratkaisuja. Ulkokuntoilu on perinteisesti perustunut yksinkertaisiin laitteisiin, joiden toiminnallisuus on ollut vähäisempää kuin sisäliikunnassa. Kuntoilulaitteiden on kuitenkin tarjottava todellisia liikuntahyötyjä ja positiivinen käyttökokemus, jotta ne motivoisivat ihmisiä liikkumaan, ja liikunnasta tulisi säännöllistä.

Optimaalisen liikuntakokemuksen saavuttamisesi, ulkokuntolaitteita kehitettäessä on otettava huomioon kaksi keskeistä näkökulmaa:

  • Ergonomia

  • Käyttäjän kokema vastus

KOMPANin kehitellessä esimerkiksi uutta cross traineria, käytiin läpi kymmeniä versioita, ja laitetta testattiin kaikenkokoisilla ja -kuntoisilla käyttäjillä. Jalkojen elliptinen liike tasapainotettiin huolellisesti käsivarsien liikkeen ja tarjotun vastuksen kanssa. Lopulta koko harjoituskokemus arvioitiin laboratorio-olosuhteissa hapenottokyvyn mittauksilla, elektromyografialla ja saavutetun uupumustason mittauksilla. Voit tutustua lisää tieteeseen crosstrainerin taustalla tutustumalla tutkimusjulkaisuun: Miten cross trainer toimii?

Kuntoiluvälineet, joista hyötyvät niiden käyttäjät - ja vanhukset

Kaikki yksittäiset tuotteet muodostavat niiden käyttäjää hyödyttävän kuntoilukokonaisuuden. Ihanteellisten ratkaisujen luomisen tietyille käyttäjäryhmille on myös perustuttava tutkimusnäyttöön.

Esimerkkinä voidaan mainita vanhuksille ja kuntoutukseen kehitetty Stay Fit -tuotesarja. KOMPAN Fitness Institute tutki kaikki saatavilla olevat kaatumisten ehkäisyä koskevat tutkimukset, ja poimi tieteellisestä kirjallisuudesta tehokkaimmat harjoitukset ja harjoitusohjelmat. Käytimme tätä tietoperustaa kokonaisen tuotesarjan luomiseen. Tuloksena on, että yli 65-vuotiaiden käyttäessä säännöllisesti Stay Fit -ratkaisua, he voivat olettaa vähentävänsä kaatumisriskiään noin 30%.

Liike on lääke

KOMPAN Fitness Institute ylläpitää vahvaa verkostoa akateemisessa maailmassa, erityisesti liikunnan ja lääketieteen alalla. Uusimpien tutkimusten ja maailmanlaajuisten trendien seuraaminen on instituutille ratkaisevan tärkeää. KOMPAN Fitness Instituten tieteellinen lähestymistapa on käyttäjille tae siitä, että käyttäessään KOMPAN fitness -ratkaisuja he saavat parhaan mahdollisen käyttökokemuksen ja lopputuloksen.

Älä jää paitsi tärkeistä ulkokuntoilu-uutisista

Saat uutisia, inspiraatiota ja tarjouksia suoraan sähköpostiisi.

Webinaarit ja tutkimusjulkaisut ulkokuntoilusta