Esteetön leikki

inclusive play hero image

Tasa-arvo leikissä

Kaikki lapset ovat erilaisia. Heillä jokaisella on oma persoonansa, omat vahvuutensa, he ovat yksilöllisiä. Mutta yhteistä heillä on halu leikkiä. KOMPAN Play Instituten tutkimusten mukaan kaikki lapset, mukaan lukien vammaiset lapset, toivovat leikkipuistolta jännitystä, vaihtelevia leikkitoimintoja ja ystävien seurassa olemista.

Esteetön leikki ja kaikki huomioiva suunnittelu ovat olleet keskeinen osa KOMPANin toimintaa siitä lähtien, kun KOMPAN Play Institute perustettiin 80-luvulla. Kaikki huomioiva suunnittelu toivottaa kaikki käyttäjät tervetulleiksi kyvyistä riippumatta. Kaikki huomioiva lähestymistapa tarkoittaa, että kaikki ihmiset eivät välttämättä leiki kaikella, mutta jokaisen pitäisi pystyä leikkiä jollakin. Me sanomme, että se on leikkiä kaikille. Tasapuolisuus leikkipaikan saatavuudessa ja käytössä on yhteisöjemme perusvastuu. KOMPAN Play Institute varmistaa, että tarjolla on oikeanlaisia, varmistettuja ratkaisuja.

Esteettömän leikin tavoitteena on yhdistää kaikki kyvyistä riippumatta leikin avulla.

Jos haluat suunnitella kaikille sopivan leikkipaikan, tutustu oppaaseemme siitä, miten suunnitella esteetön leikkipaikka.

Leikkiä kaikille - kaikki huomioiva suunnittelu esteettömillä leikkipuistoilla

Tämä julkaisu esittelee KOMPAN Play Instituten suosituksia kaikki huomioivista ja esteettömistä leikkipuistoista, jotka perustuvat esimerkkeihin esteettömistä leikkipaikoista, esteettömien leikkivälineiden suunnitteluperiaatteisiin sekä instituutin viimeisimpään tutkimukseen ja käyttäjien havainnointiin kaikki huomioivasta leikistä.

Esteetön suunnittelu ja kaikki huomioivat leikkipuistot ovat keskeinen osa KOMPANin toimintaa.

KOMPAN Play Institute on 1990-luvun alusta lähtien tarkastellut ja kehittänyt leikkitoimintoja kaikille, myös liikuntarajoitteisille lapsille.

Kaikki huomioivasta leikkipaikasta pääsevät nauttimaan kaikki lapset kyvyistä riippumatta.

Siirry tutkimusjulkaisuun

Leikkipuistovälineet

Esteetön leikki

Vammaiset lapset haluavat myös jännittävää leikkitoimintaa ystävien kanssa

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, missä määrin liikunta- ja oppimisvaikeuksista kärsivät lapset sekä tyypillisesti kehittyvät lapset voivat käyttää erikoistumattomia, ikään sopivia leikkivälineitä ja leikkipuistoja. Hyvät kaikki huomioivat leikkipaikat eivät ole monimutkaisempia tai enemmän tilaa vieviä kuin muut leikkipaikat. Tutkimuksestamme saat tietoa, jonka avulla voit tehdä asiantuntevia päätöksiä siitä, millaiset leikkipuistot ovat aidosti kaikki huomioivia ja jännittäviä kaikille käyttäjille. Liikuntarajoitteisten lasten ja tyypillisesti kehittyvien lasten yhdessä leikkimisestä on hyötyä kaikille. Se parantaa itseluottamusta, suvaitsevaisuutta ja empatiaa molemmissa ryhmissä.

Siksi KOMPANin tavoitteena on tehdä leikkipuistoista esteettömämpiä hyödyntämällä universaaleja toimintamalleja. Yksinkertaisesti sanottuna: yhdistää lapset leikkimään.

inclusive play truly inclusive section

Vammaisilla lapsilla on puolet alhaisempi mahdollisuus päästä leikkipaikoille

Vammaisten ja tyypillisesti kehittyvien lasten välinen leikki tukee molemmissa käyttäjäryhmissä omatoimisuutta, suvaitsevaisuutta ja empatiaa.

Tämä KOMPAN Play Instituten tekemä tutkimus osoittaa, että 71 % pyörätuolin käyttäjistä piti lähimpää leikkipaikkaansa saavuttamattomana. Se osoittaa lisäksi, mitä toimintaa lapset suosivat.

Leikkipaikat ovat tunnettuja motivoijia saada lapset tehokkaasti liikkumaan hauskalla tavalla.

Jotta tämä todella toteutuisi kaikenkykyisten lasten kohdalla, leikkipaikkojen on kuitenkin oltava yhtä helposti saavutettavia ja kiinnostavia kaikille.

Osaamisemme

Lasten kehitys ja leikki

Leikkivälineiden suunnittelu

Tutkimustietoa esteettömistä leikkipuistoista

Leikkiä kaikille - Esteettömiksi suunnitellut kaikille sopivat leikkipuistot

Play

Inclusive

White Paper

Tasa-arvo leikissä - Tutkimus vammaisten lasten leikkipuistojen käytöstä

truly inclusive section

Aidosti kaikki huomioivaa - esteettömien ja jännittävien leikkivälineiden hyödyt

lasten leikkipaikka, jossa lapset leikkivät leikkivälineillä

Tarkistuslista esteettömien leikkipuistojen onnistuneeseen suunnitteluun

Liity leikkiyhteisöömme

Saat uutisia, inspiraatiota ja tarjouksia suoraan sähköpostiisi.

Leikkipuistojen suunnittelu

Kuinka suunnitella esteettömiä leikkipaikkoja?

Esteettömät leikkivälineet
lapset leikkivät esteettömällä ADA-leikkikentällä