Play Institute

Leikkipaikkaleikin edistäminen tutkimuksen avulla

Maailman parhaiden leikkipaikkojen toteuttaminen edellyttää ymmärrystä siitä, mikä motivoi lapsia leikkimään, viihtymään leikkipuistossa ja palaamaan sinne, sekä sellaisten tilojen suunnittelua, jotka edistävät fyysistä, sosiaalis-emotionaalista ja kognitiivis-luovaa kehitystä.
Fyysinen
Liikkumisesta syntyvä ilo: motoriset taidot, lihasvoima, aerobinen liikunta ja luuntiheys.
Kognitiivinen
Oppimisesta syntyvä ilo: uteliaisuus, syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen ja maailman ymmärtäminen
Sosiaalis-emotionaalinen
Yhdessäolosta syntyvä ilo: tiimityöskentely, suvaitsevaisuus ja yhteenkuuluvuuden tunne
Luovuus
Luomisesta syntyvä ilo: yhdessä luominen ja materiaalien kokeilu

Leikki on olennainen osa ihmistä

Leikki on olennainen osa lapsuuden kehitystä, sillä se tarjoaa lapsille mahdollisuuksia oppia, kasvaa ja pitää hauskaa. Leikin avulla lapset kehittävät fyysisiä, emotionaalisia ja kognitiivisia taitojaan. Sen avulla he voivat tutkia luovuuttaan, haastaa rajojaan ja rakentaa suhteita toisiin ihmisiin. Leikki auttaa lapsia myös kehittämään sietokykyä, ongelmanratkaisutaitoja ja itsetuntoa.

children playing with sand and water games at a kindergarten

Käyttäjätietoon perustuvat leikkipuistot

KOMPAN Play Institute on KOMPANin leikin asiantuntijoista koostuva yksikkö, joka on omistautunut kehittämään, dokumentoimaan ja tutkimaan leikkiä ja leikkipuistoja. KOMPAN Play Institute on ollut mukana kehittämässä, tutkimassa ja edistämässä KOMPANin leikkipuistoja 1980-luvulta lähtien.

KOMPAN Play Instituten pääasialliset tehtävät ovat:

  • Leikkipuistojen ja lasten kehityksen tutkiminen

  • Leikkivälineiden testaus ja dokumentointi kaikentasoisten lasten kanssa

  • Tutkimusjulkaisut ja tutkimukset leikkipuistoihin liittyvistä aiheista

  • Kaupunkisuunnitteluun ja leikkipuistoihin liittyvä tuki ja konsultointi

kompan 200527 hjallese 9981

Osaamisalueemme

Esteetön leikki

Lasten kehitys ja leikki

Leikkivälineiden suunnittelu

Innovointia KOMPAN Play Instituten kanssa

Leikki muuttuu aikojen ja elämäntapojen muuttuessa, mutta lapset pysyvät aina leikin asiantuntijoina. Suositut leikkivälineet pohjautuvat heidän panokseensa, johon on yhdistetty asiantuntijoiden tieto lasten kehityksessä tapahtuvista muutoksista. KOMPAN Play Institutessa on kyse hauskanpidon ja kehityksen mahdollistamisesta leikin avulla! He tutkivat ja testaavat varmistaakseen, että KOMPANin leikkivälineet ovat huippuluokkaa sekä lapsia että asiantuntijoita varten. KOMPAN Play Institute keskittyy siihen, että lapset hyväksyvät leikkivälineet ja asiantuntijat tarkastavat ne, joten se on aina etsimässä seuraavaa suurta leikkipaikkaseikkailua. Ja leikkimiseen liittyviä tutkimustuloksia.

Webinaareja leikistä

Tarkistuslista esteettömien leikkipuistojen suunnittelun onnistumiseen

Play

Inclusive

Webinar

Unleashing Creativity: Building Unique Playgrounds with KOMPAN Design Studio

8 tapaa edistää luontoleikkejä leikkipaikoilla

Aistileikki: tiede lasten hyvinvoinnin taustalla leikkipuistoissa

Lapset leikkivät Olins Parkin suurella leikkitornilla, joka on tehty kestävämmistä materiaaleista.

Leikkiä planeetan hyväksi: Ulkosuunnittelun uudelleenmäärittely hiilijalanjäljen minimoimiseksi

Nuoret rakastavat leikkikenttiä: 5 uutta tieteeseen perustuvaa käytännön vinkkiä koulujen leikkikenttien suunnitteluun

Tutkimusjulkaisuja leikistä

Tutkimusjulkaisut

lasten leikkipaikka, jossa lapset leikkivät leikkivälineillä

Tarkistuslista esteettömien leikkipuistojen onnistuneeseen suunnitteluun

Tutustu KOMPAN Play Instituten asiantuntijoihin

jeanette fich jespersen kompan play institutelta

Jeanette Fich Jespersen

KOMPAN Play Instituten johtaja MA pohjoismaisessa ja anglosaxonisessa filologiassa

Suzanne Quinn

KOMPAN Play Institute USA:n johtaja Varhaislapsuuden oppimisen tohtori

maria from kompan play institute

Maria Ross Larsen

Tutkimusprojektipäällikkö, KOMPAN Play Institute Taloustieteen ja liiketalouden ylempi korkeakoulututkinto - markkina-antropologia

Haluatko lisää leikkikentän näkemyksiä?

Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi näkemyksiä, uutisia, webinaareja ja paljon muuta.