Leikkikentän suunnittelu

Näin suunnittelet ja toteutat leikkipuistoprojektin

8-vaiheinen leikkipuiston suunnittelun tarkistuslista

Jotta voisit päättää, minkälainen leikkikenttä sopii sinun projektiisi ja konseptiisi, olemme laatineet tarkistuslistan, joka tukee ajatteluprosessiasi ja ohjaa sinut oikeaan suuntaan. Lähestymme leikkipaikan suunnittelua tarkastelemalla alla mainittuja tekijöitä:

Leikkikentän suunnittelun 8 vaihetta:

 1. Budjetti ja rahoitus

 2. Teema, muotoilu ja haluttu estetiikka

 3. Käyttäjät ja kohdeyleisö

 4. Leikkipaikan tarkoitus

 5. Leikkityyppien valinta ja sijoittelu

 6. Leikkipaikan tyyliin sopiva turva-alusta

 7. Aikataulu ja rakentaminen

 8. Viranomaisvaatimukset ja turvallisuusmääräykset

Miten leikkipuisto suunnitellaan?

Hyvän leikkipuiston suunnittelu riippuu monista hyvin tehtyistä valinnoista, joissa osapuolet päättävät budjetista, ulkoasusta, leikkipuiston tarkoituksesta, välineistä ja niiden koosta sekä turvallisuudesta ja määräyksistä. Perusteellinen suunnittelun tarkistuslista on paras lähtökohta sekä julkista leikkipaikkaa että ulkokuntoilualuetta suunniteltaessa. Löydät ulkokuntoilupaikan suunnittelun tarkistuslistan täältä.

Vaihe 1. Miten budjetoida ja hakea rahoitusta?

Leikkipuiston suunnitteluprosessi on kuin mikä tahansa suuri rakennushanke, jossa budjetointi on merkittävä ja ratkaiseva tekijä. Leikkipaikkoja on monen kokoisia, ja budjetin tunteminen ja budjetin priorisointi alusta alkaen on ratkaisevan tärkeää. Mitä suurempi budjettisi on, sitä enemmän voit saada ihastu, viihdy- ja kehity-ominaisuuksia leikkipaikallesi.

Kuinka paljon leikkipaikka maksaa? No, tähän kysymykseen ei ole yksinkertaista vastausta, mutta me olemme täällä opastamassa sinua oikeaan suuntaan: Tutustu leikkikentän kustannuserittelyyn saadaksesi yleiskuvan.

Ulkopuolinen rahoitus on myös mahdollista. Autamme sinua mielellämme löytämään leikkikenttiä sponsoroivia rahoitusmahdollisuuksia alueellasi ja auttamaan sinua varsinaisen hakemuksen täyttämisessä. Teemme suunnitelman ideasi pohjalta, laskemme sen kustannukset ja herätämme konseptisi henkiin tietokoneella luotujen kuvien avulla.

Vaihe 2. Miten valita sopiva tyyli leikkipaikalle?

Kun olet päättänyt budjetin, on aika päästää sisäinen suunnittelijasi valloilleen ja ryhtyä suunnittelemaan teemoja, konseptoimaan ja valitsemaan haluamasi estetiikka. Kun suunnittelet leikkipaikkasi estetiikkaa ja tyyliä, materiaalivalinta on ratkaisevan tärkeää. Kumi-, komposiitti- ja metallimateriaaleilla on usein teollisempi, värikkäämpi ja eloisampi ilme, kun taas puumateriaaleja pidetään usein luonnollisempina. Luonnollinen puinen estetiikka tuo luontoa kaupunkiin tai sopii luonnonmukaiseen alueeseen, kun taas klassiset leikkivälineet viestivät leikistä hyvin selvästi jo kaukaa. Futuristinen sopii urbaanille alueelle ja on usein avoin, jolloin se ei valtaa maisemaa. 

Inspiroivat materiaalit ja tyylit

Luonnollinen puinen estetiikka

Luonnollista tyyliä kannattaa harkita, jos haluat tuoda luontoa kaupunkialueelle tai jos haluat leikkipaikan sulautuvan kauniisti luonnolliseen ympäristöön tai puistoon. KOMPAN Nature Expedition on muotoiltu kauniin kaarevaksi, mikä antaa sille luonnollisen ja eloisan ilmeen. Se on valmistettu mäntypuusta, joka on saatavana myös FSC-sertifioituna. KOMPAN Robinia on myös luonnollisen elinvoimainen, kaareva ja mutkitteleva: kuin suoraan sadusta.

Klassinen leikkipuiston estetiikka

Me kaikki tiedämme, että värit vetoavat leikkimielisyyteemme. Kirkkaat värit vetävät meitä puoleensa. Klassinen leikkikenttäestetiikka toimii juuri näin: se viestii leikistä lapsille ja aikuisille monella tavalla ja vetää sinua taianomaisesti puoleensa. Sopii erinomaisesti koulunpihoille, päiväkoteihin sekä vapaa-ajan tai julkisiin puistoihin: Klassinen leikkikenttäestetiikka luo aina uutta ja palauttaa lapsuusmuistot ja onnelliset päivät mieleen. Tässä vaiheessa on tärkeää ottaa huomioon alue ja sen ominaispiirteet. Onko kohteessasi tai kaupungissasi jokin selkeä maamerkki tai jotain ainutlaatuista? Silloin räätälöity ratkaisu voi olla sopiva vaihtoehto sinulle. Harkitse myös lisävarusteiden sijoittamista valvovien vanhempien istumista ja rentoutumista varten. Jännitys ja leikit voivat väsyttää pieniä jalkoja, ja on aina hyvä ajatus, että on paikka, jossa voi ladata akkuja, saada halin tai syödä eväitä.

Futuristinen leikkikenttäestetiikka

Futuristinen leikkikenttäestetiikka on sekä läpinäkyvä että orgaaninen. Futuristinen leikkipaikka voi toimia huomion keskipisteenä tai sulautua ympäristöönsä koosta ja väriyhdistelmästä riippuen. Futuristinen estetiikka on ajaton ja toimii hyvin kaupunkiympäristössä. Ajattele Manhattanin keskustaa New Yorkissa, Barbican Centreä ympäröivää rahoitusaluetta Lontoossa tai Copenhilliä Kööpenhaminassa.

Vaihe 3. Miten täyttää leikkipuiston kohdeyleisön tarpeet?

Eri ikävaiheissa olevilla lapsilla on erilaiset tarpeet virikkeille. Alla näet tärkeimmät käyttäjien ikäryhmät:

1-3-vuotiaille tarkoitetut leikkipaikat

Pienikokoiset välineet, joita 1-3-vuotiaat voivat käyttää itsenäisesti, kannustavat fyysiseen leikkiin ja edistävät motorista kehitystä. Heidän kehittyvää ymmärrystään maailmasta ja kommunikaatiotaitojaan voidaan edistää draamaleikkikokonaisuuksilla, kuten pienikokoisilla teemaleikkivälineillä, joissa on tunnusteltavia yksityiskohtia tutkittavaksi. Suunnittelussa tulisi ottaa huomioon fyysiset valmiudet ja leikkivälineet olisi hyvä sijoittaa mahdollisimman lähelle toisiaan. Läpinäkyvyys on turvallisuuden tunteen kannalta avainasemassa, joten on tärkeää, että pienokaiset näkevät hoitajansa ja hoitajat näkevät heidät.

3-6-vuotiaille tarkoitetut leikkipaikat

1-3-vuotiaille tarkoitettujen leikkipaikkojen suunnittelua koskevat periaatteet pätevät myös 3-6-vuotiaisiin. Painopiste tulisi edelleen kohdistaa motorisiin taitoihin, kuten tasapainoon, ristikkäiskoordinaatioon ja silmä-käsi-koordinaatioon. Karkeamotorisia taitoja voidaan haastaa parhaiten reagoivilla välineillä, sillä tässä iässä useimmat lapset oppivat keinumaan itsenäisesti. Esittävä leikki on valtava leikin vetovoimatekijä tässä iässä, ja se edistää kielen kehitystä ja sosiaalisia taitoja. Samoin tutkiva leikki, kuten hiekkaleikit, lisää tämän ikäryhmän leikkien kestoa. Olennaista on tarjota monipuolisesti matalampia fyysisiä leikkivälineitä ja temaattisia leikkitoimintoja, joista hyviä esimerkkejä ovat talot ja autot.

6-9-vuotiaille tarkoitetut leikkipaikat

Tämä on fyysisten taitojen ja ymmärryksen kasvun kulta-aikaa. Lapsia motivoivat liikkumiseen ja kiipeilyyn tarkoitetut välineet. Liikkeisiin reagoivat leikkivälineet, kuten keinut ja pyörivät laitteet, kannustavat heitä fyysiseen aktiivisuuteen. Lapset ymmärtävät yhä paremmin sääntöpelejä, kuten pallopelejä, Ristinollaa ja muita sosiaalisesti kiinnostavia pelejä. 6-9-vuotiaat tuntevat edelleen suurta vetoa esittäviin leikkeihin. Teemoitetut kiipeily- ja liukumäkivälineet yhdessä keinujen ja pyörivien laitteiden kanssa lisäävät fyysistä aktiivisuutta ja sosiaalista leikkiä. Tutkivat hiekkaleikkivälineet houkuttelevat näitä lapsia ja pitävät heidät leikkimässä.

9-12-vuotiaille tarkoitetut leikkipaikat

Tämä on fyysisen leikin huippuosaamisen aikakausi. Se on myös yhä useammin esipuberteetti-ikä. Tämä tarkoittaa sosiaalinen vuorovaikutuksen korostumista. 9-12-vuotiaiden motoriset taidot ovat kehittyneet, mutta he rakastavat edelleen ketteryyden, tasapainon ja koordinaation haastamista ja testaamista. He tuntevat vetoa tarmokkaampaan ja jännittävämpään fyysiseen leikkiin: reagoiviin pyörimis-, hyppimis- ja kiipeilyvälineisiin. Heidän sosiaalinen vuorovaikutuksensa ja osaamisensa kasvavat ja ovat avainasemassa leikin onnistumisessa. Sääntöpelit, joissa on yhteistyö- ja kilpailuhenkisyyttä, houkuttelevat monia, ja pallopelit ovat suosittuja. Leikkitoiminnot, joista useampi lapsi voi nauttia yhdessä, ovat erittäin houkuttelevia 9-12-vuotiaiden eli esiteini-ikäisten keskuudessa.

Vaihe 4. Miten määritellä leikkipaikan tarkoitus?

Projektisuunnitelmaa laatiessasi sinun on hyvä pitää päämäärä mielessäsi. Leikkikentän suunnitelma laaditaan tarkoituksen ympärille, joka ratkaisee myös sen, mitä leikkivälineitä siihen sisällytetään. Vaatimukset muuttuvat sijainnin, ikäryhmän ja asiakassegmentin mukaan. Haluat varmaankin saada lapset ihastumaan leikkipuistoon, jotta he tulevat leikkimään, viihtyvät siellä mahdollisimman pitkään ja palaavat sinne yhä uudelleen. Ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä toivot varmaankin, että kaikki leikkitoiminnot kehittävät lasten fyysisiä, luovia, kognitiivisia ja sosiaalis-emotionaalisia elämäntaitoja, eikö niin? Antakaas kun selitämme:

Erilaiset leikkipuiston käyttötarkoitukset selitettynä

Miten suunnitella koulun pihan leikkipaikka?

Kun kello soi ja on aika lähteä ansaitulle välitunnille ja raittiiseen ilmaan, monet lapset juoksevat luokkahuoneista koulun pihalle yhdessä rytäkässä. Siksi koulupihan leikkipaikan on oltava suunniteltu siten, että leikkikapasiteetti on suuri, jotta monet lapset mahtuvat sinne samanaikaisesti.

Miten suunnitella päiväkodin leikkipaikka?

Päiväkotien leikkipaikkojen suunnittelussa on ehdottomasti otettava huomioon monipuolisuus ja virikkeet. Päiväkodin leikkikentän on mahdollistettava tuntikausia kestävät leikkimismahdollisuudet, kuten keinuminen, pyöriminen, tasapainoilu, kiipeily, sosiaalinen leikki ja yhteistoiminnallinen leikki.

Miten suunnitella leirintäalueen tai eläintarhan leikkipuisto?

Usein eläintarhan tai leirintäalueen tärkein nähtävyys on sen leikkipaikka. Ensisijaisesti sinun on kiinnitettävä huomiota korkeaan vaikuttavuuteen ja ainutlaatuiseen leikkisuunnitelmaan, josta puhutaan vielä vuosienkin päästä.

Miten toteuttaa esteettömiä ja helppopääsyisiä leikkipuistoja?

Leikkipuistot eivät ole tarkoitettu vain tietylle ikäryhmälle. Kaikkien yhteisön jäsenten mukaanottaminen edellyttää, että leikkipuiston suunnittelussa otetaan huomioon helppopääsyisyys ja esteettömyys. Kaikille kyvyille ja kaikenikäisille sopivan leikkikentän toteuttamisessa on otettava huomioon käyttäjien erilaiset tarpeet ja käyttäytyminen. Tämä tarkoittaa, että leikkipaikkasuunnitelmaa laadittaessa on kiinnitettävä huomiota sijaintiin ja liikenteeseen: julkisiin liikennevälineisiin, riittäviin pysäköintipaikkoihin ja esteettömään kulkureittiin.

Miten suunnitella vastuullisia leikkipuistoja?

Meillä kaikilla on vastuu hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Leikkipuistoa suunnitellessasi voit osallistua aktiivisesti hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen valitsemalla yhden vastuullisista leikkipaikkaratkaisuistamme Born Green tai Made Green. Kehotamme sinua pitämään vastuullisuutta tärkeimpänä asiana, kun mietit leikkipaikkasi rakentamisen yksityiskohtia.

Vaihe 5. Miten leikkipuisto kannattaa rajata?

Leikkipuiston jakaminen alueisiin on yksi parhaista tavoista luoda järjestystä ja vähentää konflikteja. Jos leikkipuisto on suuri, suosittelemme toteuttamaan eri alueita eri ikäryhmille. Kokemuksesta tiedämme, että teini-ikäiset leikkivät ja oleskelevat leikkipaikalla mieluummin erillään pienemmistä lapsista. Kun leikkivälineet on suunniteltu tietyn leikkialueen ikäryhmälle, lasten on myös helppo löytää omalle ikäryhmälle sopiva leikkialue. Mitä enemmän leikkirakenteita ja -välineitä on tarjolla, sitä kauemmin lapset viihtyvät puistossa. Tähän vaikuttaa tietysti myös suunnitellun leikkipaikan alueen koko.

Vaihe 6. Miten valita leikkikentän alustamateriaali?

Alusta voi olla keino rajata tilaa ja itse asiassa myös parantaa leikkiä. Alusta on merkittävä osa leikkipaikan suunnitteluhanketta, ja se on yhtä tärkeä kuin ulkoasu ja leikkivälineet.

 • Haluanko, että leikkipaikan teema huomioidaan alustassa? Se on hyvä tapa tukea yleistä teemaa, esimerkiksi kiskot junan alla tai veden roiskuminen laivan alla.

 • Hiekka ja puuhake ovat halvempia vaihtoehtoja. Nämä alustamateriaalit vaativat kuitenkin säännöllistä täydennystä ja päivittäistä huoltoa.

 • Flexotop on kalliimpi ratkaisu, mutta pitkällä aikavälillä kestävämpi.

Vaihe 7. Miten aikatauluttaa leikkipuistoprojekti?

Leikkipuistoa suunniteltaessa on tärkeää, että sinulla on hyvä yleiskuva aikataulusta. Useimmat leikkivälinetoimittajat tarvitsevat vähintään 3 kuukautta valmistaakseen ja toimittaakseen haluamasi leikkivälineet. Tämä pätee erityisesti suurempiin tai mittatilaustyönä tehtyihin leikkipuistoihin, joiden toimitusaika voi olla jopa 6 kuukautta. Älä siis lykkää yhteydenottoa toimittajaan, vaikka et olisikaan vielä täysin viimeistellyt leikkipaikkasi pohjapiirustusta ja laiteluetteloa. Alla on esitetty suunnitteluprosessin kolme päävaihetta:

Leikkipuiston suunnittelun vaiheet

1. Suunnittelu - noin yksi kuukausi

Kun suunnittelemme sinulle leikkipuiston, tarvitsemme aikaa tehdäksemme siitä erinomaisen, joka vastaa juuri sinun tarpeitasi. Tänä aikana laskemme kustannukset ja luomme visualisoinnin, joka näyttää sinulle tarkalleen, miltä lopullinen kokonaisuus näyttää. Tämä kestää noin kuukauden, jos onnistumme ensimmäisellä kierroksella.

2. Valmistus - noin yksi kuukausi

Leikkivälineemme tehdään nimenomaisesti toiveidesi mukaan. Aloitamme siis valmistuksen, kun olet tehnyt päätöksen. Vakiotuotteista koostuvan leikkipuiston osalta tämä kestää neljä viikkoa. Erittäin räätälöityjen ja erittäin suurten tuotteiden kohdalla pidempään. Jälkimmäisten kohdalla siksi, että meidän on ensin piirrettävä valmistuspiirustukset.

3. Rakentaminen - noin yksi kuukausi

Kuljetus työmaalle, mahdolliset poistotyöt, pohjatyöt, asennus, pinnoitustyöt ja lisätyöt tehdään vaiheittain, ja ne kestävät tyypillisesti kuukauden. Jos haluat lisätietoja prosessin tästä vaiheesta ja saada realistisen aika-arvion, ota yhteyttä paikalliseen konsulttiisi ottamalla yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Vaihe 8. Leikkipaikan turvallisuuden ja määräysten ymmärtäminen

Suomessa leikkipaikkojen toteutuksessa noudatetaan eurooppalaisia turvallisuusmääräyksiä. Viranomaismääräysten ja turvatoimien tunteminen voi olla hankalaa, mutta välttämätön keino projektin toteuttamisen kannalta. Sinun on varmistettava, että leikkipaikkasi on turvallinen tila, jossa on turvallista kaikkien leikkiä. Paikallinen leikkikenttäkonsulttimme ottaa mielellään taakan hartioiltasi.

Jos haluat tutustua leikkikenttien turvallisuuteen liittyviin sääntöihin ja parhaisiin käytäntöihin, lue Consumer Product Safety Commissionin julkaisema Public Playground Safety Handbook -käsikirja.

Milloin leikkipuiston suunnittelu menee pieleen?

1. Aikataulun ja prosessin huono hallinta

Leikkipuiston rakentamisen kiirehtiminen johtaa usein siihen, että leikkipuiston suunnitteluprosessi menee pieleen. Samoin kuin talon rakentaminen, myös leikkipaikan suunnittelu ja kehittäminen vie aikaa. Siksi suosittelemme suunnittelun aloittamista hyvissä ajoin ennen avajaispäivää ja realistista suhtautumista määräaikoihin. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että koko prosessiin on varattava 3-6 kuukautta ennen suunniteltua avajaispäivää.

2. Ikäryhmän ja vyöhykkeistämisen huomiotta jättäminen

Tuotteiden valitseminen pelkän ulkonäön perusteella ja sen perusteella, mitä tunnistaa, voi myös johtaa huonoihin leikkipaikkoihin. Tuloksena voi olla tyhjä leikkipaikka, jossa vain harvat lapset leikkivät. Leikkipaikka ei esimerkiksi stimuloi sellaista leikkiä, joka motivoi tavoiteltua ikäryhmää.

Vaihtoehtoisesti leikkikenttää ei ole jaettu alueisiin, joissa nuoremmat lapset voivat leikkiä rauhassa ja turvallisin mielin ilman vanhempien lasten läsnäoloa, sillä tämän ikäryhmän leikit ovat usein äänekkäämpiä. Nyrkkisääntöjä haluttujen ikäryhmien huomioimisesta ja leikkipaikan jakamisesta vyöhykkeisiin on esitetty edellä olevissa kohdissa.

3. Monipuolisuuden ja stimuloivan leikkiarvon sisällyttämättä jättäminen

Myös viihtymistekijän liian vähäinen huomioiminen voi johtaa tyhjään leikkipuistoon. Viihtymistä voi lisätä esimerkiksi erilaisilla leikkiaktiviteeteilla, kuten keinumisella, liukumisella, pyörimisellä, kiipeilyllä, urheiluleikeillä jne. Viihtymistekijä voidaan saavuttaa myös sisällyttämällä leikkipaikalle progressiivisia leikkirakenteita. Tämä tarkoittaa sitä, että välinettä voidaan käyttää yhä edistyneemmällä tavalla, kun lapset alkavat hallita yksinkertaista leikkitapaa. Esimerkiksi Supernovan tai Cliff Riderin kaltaisia leikkirakenteita voidaan käyttää edistyneemmällä tavalla, kun lapset alkavat hallita ensimmäisiä tapoja.

4. Sopivaa käyttäjäkapasiteettia ei oteta huomioon

Liian pieni kapasiteetti voi johtaa myös leikkipuiston liian vähäiseen käyttöön. Suuren tuotteen valitseminen on houkuttelevaa, mutta nuoremmat lapset saattavat epäröidä mennä leikkipaikalle, jos rakenteessa on muutama teini-ikäinen. Siksi suosittelemme, että leikkipuistoon tehdään erilaisia vyöhykkeitä, joissa on useampia leikkivälineitä, jotka sijoitetaan eri puolille aluetta. Keskustelemme mielellämme ideoistasi ja varmistamme, että vältyt leikkipaikkasuunnittelun sudenkuopilta.

Hanki maksuton leikkipuistosuunnittelun tarkistuslista

Täytä yhteystietosi ladataksesi leikkipuistosuunnittelun tarkistuslistan. Jos sinulla on muita kysymyksiä, kirjoita ne viestikenttään, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Vihreämpien leikkipuistojen suunnittelu