avustukset ja rahoituksen hakeminen

Miten saada rahoitusta leikkipuistoprojektillesi

Mitä ovat leikkipuistojen avustukset?

Avustus on erilaisten organisaatioiden myöntämää taloudellista tukea, jolla rahoitetaan leikkipuistohankkeita yhteisössä. Avustukset ovat loistava tapa toteuttaa leikkipaikkahanke tai ulkokuntosali, sillä sen lisäksi, että avustus kasvattaa kokonaisbudjettia ja auttaa hankettasi valtavasti, myönnetty raha on ilmaista eikä sitä tarvitse maksaa takaisin. Leikkipaikka-avustuksia voi saada Suomessa eri tahoilta, joita ovat esimerkiksi:

 • Valtionavustukset

 • Sponsorointi paikallisilta yrityksiltä

 • Paikalliset avustusjärjestöt ja säätiöt

 • Paikalliset Leader-yhdistykset

 • Suomen Lions-liitto ry

Rahoituksen ja apurahojen hakeminen voi tuntua vaikealta, koska siihen liittyy monia sidosryhmiä. Asiantuntijatiimimme auttavat sinua hakuprosessissa. Autamme sinua mielellämme heti alkumetreiltä lähtien.

Varaa aika konsultille - Me autamme

Kuka voi hakea leikkipaikka-avustusta?

Halusitpa sitten rahoittaa koulun, päiväkodin, kunnan tai voittoa tavoittelemattoman organisaation tarvitsemaa leikkipaikkaa, rahoitusmahdollisuuksia avustusten kautta on tarjolla kaikille! Muista, että tietyt avustukset edellyttävät tiettyjä hankkeita, ja eri sidosryhmät ovat tärkeitä hankkeestasi riippuen. Yleiskatsauksen antamiseksi käymme läpi seuraavat asiat:

 • Kuinka aloittaa rahoituksen etsiminen

 • Miten avustusten hakuprosessia lähestytään

 • Miten kirjoittaa avustushakemus, joka edesauttaa hankkeesi toteuttamista

Mistä tiedän, soveltuuko lahjoittaja leikkipuistoavustushakemukseni kohteeksi?

Tutustu kuhunkin apuraharyhmään tarkkaan ja selvitä, mitkä hakukohteet sopivat hankkeeseesi. Varmista, että avustukset koskevat leikkipaikkoja, ja tee sitten seulonta ja arvioi jokainen avustus näiden kolmen kategorian perusteella:

1. Paikalliset toimijat

Aloita etsimällä, mitä on saatavilla paikallisella tasolla. Paikalliset avustukset tarjoavat usein enemmän arvoa paikalliselle hankkeellesi, koska niillä tuetaan jotakin paikallisyhteisön toimintaa. Haku kannattaa aloittaa alueesi suurimmasta kaupungista.

2. Valtionavustukset

Suomessa liikuntapaikkojen rakentamista tukee ja ohjaa aluehallintovirasto. Avustusta myönnetään ensisijaisesti kunnille tai kuntayhtymille sekä kunnan tai kuntayhtymän määräämisvallassa olevalle yhteisölle, mutta sitä voidaan myöntää myös muille yhteisöille. Aluehallintovirasto päättää avustuksista hankkeille, joiden kustannusarvio on enintään 700 000 euroa (alv 0 %), ja yli 700 000 euron hankkeista avustuspäätökset tekee opetus- ja kulttuuriministeriö. Kustannuksiltaan alle 20 000 euron (alv 0 %) hankkeisiin ei myönnetä valtionavustusta ilman kunnallistaloudellisia erityisperusteita.

Ensimmäisen KOMPANin Greenline-leikkipuiston avajaiset Randersissa Tanskassa

3. Varainhankinta

Voit hakea lisävaroja myös varainkeruukampanjan avulla. Paikalliset ihmiset, paikalliset sukurahastot, yrittäjät ja yritykset suosivat usein varainkeruuta. Sen lisäksi, että he voivat tukea paikallisyhteisöään, he saattavat nähdä lisäarvoa leikkipuiston tietyn osan rahoittamisessa.

Leikkipaikka-avustusten hakuprosessi

Leikkikenttäasiantuntijamme ovat auttaneet monia yhteisöjä, esimerkiksi kouluja ja päiväkoteja, avustushakemusten tekemisessä. Vuosien kokemuksen perusteella he ovat keränneet avustusten hakuprosessin keskeisimmät asiat kuuteen vaiheeseen:

1. Ota asiantuntijat mukaan

Suosittelemme, että otat paikallisen KOMPAN-leikkipuistokonsultin mukaan prosessiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Meillä on laaja tietämys avustusten hakuprosessista ja voimme usein opastaa sinua oikeaan suuntaan. Voimme auttaa sinua hakemuksen perusteissa, kuten hankkeen visualisoinnissa ja kustannusten erittelyssä. Suosittelemme myös, että otat mukaan todelliset leikin asiantuntijat, lapset, ja pyydät heiltä palautetta.

2. Määritä hakutiimi

On erittäin suositeltavaa, että sinulla on ympärilläsi ryhmä, joka tukee sinua hakuprosessissa. Jos haet leikkipaikka-avustusta kouluille, voi olla hyödyllistä ottaa vanhempainyhdistys mukaan ydinryhmään. Kokemuksesta tiedämme, että voittoa tavoittelemattomat järjestöt saavat usein todennäköisemmin rahoitusta. Siksi ne ovat usein tärkeä voimavara hakuprosessissa.

3. Sovi budjetista ja suunnitelmasta

Voimme sopia yhdessä budjetista ja projektisuunnitelmasta. Leikkikenttäkonsulttimme auttaa sinua määrittämään realistisen budjetin, sillä budjetti on tärkeä kriteeri kaikissa hakemuksissa. Budjetin kannattaa olla on riittävän kunnianhimoinen, jotta saat toteutettua unelmiesi lähiliikuntapaikan. Monet rahastot haluavat nähdä leikkipaikkahankkeen suunnitelman ja kustannuserittelyn. Me autamme sinua molemmissa. Katso lisävinkit leikkipuistoprojektin budjetointiin täältä sekä suunnitteluun täältä.

4. Aloita verkostoituminen

Verkostoituminen on hyvä tapa luoda liikesuhteita liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseksi ja luomiseksi, kuten leikkikenttäapurahan hakemiseksi. Moni sidosryhmä voi auttaa rahoittamaan hankettasi, erityisesti paikallisyhteisössäsi. Ota yhteyttä paikallisiin kauppayhdistyksiin tai alueen perhe- ja vanhempainryhmiin: ne kaikki voivat osallistua avustusten myöntämisprosessiin.

5. Hyväksyntä ja hakeminen

Kun olet päättänyt budjetista ja kun projektin laajuus ja yksityiskohdat ovat selvillä, leikkikenttähanke on valmis esiteltäväksi sidosryhmille lopullista hyväksyntää varten. Sitten voitte alkaa hakea avustuksia. Suosittelemme hakemaan monenlaisia avustuksia, sillä sekä avustusten koko että vaatimukset vaihtelevat.

suuri puinen leikkipuistolinna liukumäellä inspiraatio

6. Apurahojen saaminen - toteutus voi alkaa

Avustusten hakeminen useaan kertaan ei ole harvinaista, mutta hyvää täytyy välillä odottaa. Kun olet perehtynyt perusteellisesti hakuprosessiin, leikkipaikka-avustuksen pitäisi olla saavutettavissa hankkeellesi ja yhteisöllesi, jotta voit toteuttaa unelmiesi leikkikentän.

Kuusi vinkkiä leikkipuiston apurahahakemuksen kirjoittamiseen

Yksikään leikkikentän apurahahakemus ei ole samanlainen, mutta on olemassa joitakin yhteisiä vinkkejä, joiden avulla voit kirjoittaa parhaan mahdollisen hakemuksen ja saada prosessin sujumaan ongelmitta. Olemme keränneet parhaat vinkkimme tänne:

 1. Aloita ajoissa: Hakuprosessi vie aikaa, ja ennen hakemusten lähettämistä on tehtävä paljon valmisteluja. Aloita siis ajoissa, jotta sinulla on aikaa kerätä kaikki tarvittavat tiedot.

 2. Tutustu rahastoon, johon haet: Varmista, että noudatat perusteellisesti apurahavaatimuksia. Tähän kuuluu sen varmistaminen, että rahasto on halukas myöntämään avustuksia leikkipuistohankkeisiin ja että avustus on tukikelpoinen alueellasi.

 3. Sovita tavoitteesi heidän tavoitteisiinsa: Jatkona kohtaan 2, sovita tavoitteesi yhteen rahastojen kanssa. Jos rahasto haluaa luoda terveempiä yhteisöjä tai parantaa yhteisön ulkoilualueita, korosta ja keskustele nimenomaan tästä suhteessa hankkeeseenne. Kerro tarinasi siitä, miten leikkipaikka hyödyttää paikallisyhteisöäsi, jotta sidosryhmät tietävät, miten heidän osallistumisensa on hyödyllistä.

 4. Tunne yleisösi ja sen tarpeet: Mitä oma yhteisösi/koulusi/päiväkotisi tarvitsee? Näiden kysymysten tunteminen ja niihin vastaaminen on tärkeä osa hakemusta - korosta, että paikallisyhteisösi ihmiset tukevat hanketta.

 5. Ole tarkka ja tunne yksityiskohdat: Kirjoita selkeästi ja ammattimaisesti ja opettele hankkeesi yksityiskohdat; liitä mukaan visuaalisia kuvia ulkoasusta, kustannuserittelystä ja hankkeen aikataulusta. Kun varainkeruuprosessi alkaa, lahjoitukset tiettyä leikkivälinettä varten saattavat olla suoraviivaisempia, joten suosittelemme sisällyttämään luettelon tuotteiden hinnoista kokonaisbudjettiin.

 6. Tarkista ja oikolue: On hyvä idea pyytää jotakuta hanketta tuntematonta henkilöä lukemaan hakemus läpi ennen hakemuksen jättämistä. Kirjoitusvirheitä voi sattua ja pilata upean hakemuksen.

Muista - sinulla on hyvä päämäärä. Leikkipuistot auttavat lapsia liikkumaan aktiivisemmin ja edistävät terveempiä elämäntapoja.

Esimerkkejä avustusten myöntäjistä Suomessa

Valtionavustukset

Valtionavustuksia myönnetään laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamiseen, hankkimiseen, perusparannukseen ja näihin liittyvään varustamiseen.

Avustusta myönnetään kunnalle tai kuntayhtymälle tai niiden määräämisvallassa olevalle yhteisölle. Avustusta voidaan myöntää myös muille yhteisöille, jos avustaminen on tarpeen liikuntalain tavoitteiden toteuttamiseksi.

Lue lisää liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksista


Leader-rahoitus

Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen sekä yrityshankkeeseen. Tukea voi saada hankkeesta riippuen 20–100 prosenttia kuluista.

Leader-rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, alle 10 henkilötyövuotta työllistävät yritykset, kunnat, oppilaitokset ja säätiöt. Rahoitettavien hankkeiden tulee vastata Leader-ryhmän kehittämisstrategian tavoitteita.

Lue lisää Leader-rahoituksesta


Suomen Lions-liitto ry

Lionit keräävät erilaisin tempauksin varoja kotimaisiin ja kansainvälisiin avustushankkeisiin.

Lue lisää liiton toiminnasta

Onko sinulla kysyttävää leikkipuiston suunnittelusta?

Täytä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Haluatko tietää lisää leikkipuistojen suunnittelusta?