leikkipuistojen suunnittelu

Miten suunnitella esteettömiä leikkipuistoja

Mikä tekee julkisesta leikkipuistosta esteettömän?

Esteettömän julkisen leikkipaikan vetovoiman salaisuus piilee siinä, että leikkipuiston käyttäjien erilaiset tarpeet ja käyttäytymismallit otetaan huomioon. Tärkeintä on luoda yhtäläiset mahdollisuudet leikkipaikalle pääsemiseen ja sen käyttöön. Kaikki eivät voi tehdä kaikkea, mutta kaikki voivat tehdä jotain. Kun noudatat yleismaailmallisia leikkipaikkojen suunnitteluperiaatteitamme, sinulla on hyvät valmiudet suunnitella esteetöntä leikkikenttähanketta.

Asiantuntijatiimimme auttavat ja opastavat sinua oikeaan suuntaan.

Tällaisia ovat esteettömät leikkipuistot

Kaikenkykyisille ja -ikäisille soveltuvan erinomaisen leikkipaikan pääpiirteet ovat:

1. Saavutettavuus

Aloita varmistamalla, että leikkipaikkaan ja sen ympäristöön on esteetön pääsy. Huolehdi siitä, että leikkipaikalle ja sieltä pois pääsee helposti kulkuvälineisiin, pysäköintialueelle ja vessoihin luiskien ja leikkipaikalle johtavien leveiden väylien avulla. Jos leikkipaikka on aidattu, varmista, että portit ovat riittävän leveät, jotta niihin pääsee helpommin avustettuna ja apuvälineillä. Vältä fyysisiä esteitä, kuten reunakiviä ja ulottumattomissa olevia portteja. Leikkivälineiden ympärillä on oltava esteettömät turva-alustat, sillä ne ovat välttämättömiä sosiaalisen leikkiarvon ja vertaisviestinnän kannalta.

2. Mahdollisuus viihtyä

Varmista seuraavaksi, että kaikki tuntevat olonsa mukavaksi leikkipuistossa, erityisesti lapset, joilla on aisteihin liittyviä tai fyysisiä haasteita. Lapsilla on erilaisia tarpeita seurusteluun ja vetäytymiseen, ja niin on myös hoitajilla. Lähistöllä olevat lisätilat kannustavat pidempiin vierailuihin, esim. käymälät, vesilähteet, kahvila, sähkövirta jne. Varmista, että leikkipaikka palvelee nuoria, vanhoja ja kaikkia kykyjä tarjoamalla varjoa liiallisen kuumenemisen välttämiseksi, istuimia ja pöytiä taukoja ja hoitajia varten, ja tee leikkialueesta sellainen, jossa on avoimet näköyhteydet, jotta valvonta ja yhteydenpito on helppoa koko alueella.

3. Käytettävyys

Lopuksi leikkialueella liikkuminen on erittäin tärkeää. Varmista siis, että liikuntarajoitteiset käyttäjät voivat liikkua leikkipaikalla ja päästä leikkivälineisiin. Valitse leikkivälineitä, jotka tarjoavat leikkimahdollisuuksia joka puolelta ja tilaa, jotta erilaiset vartalot, koot, kyvyt ja asennot voivat leikkiä.

Varmista myös, että liikuntarajoitteiset käyttäjät pääsevät leikkimään korotetulla tasolla ja maanpinnan tasolla joko rampin tai helppokulkuisen alustan avulla. Rampit mahdollistavat pääsyn leikkitasoille, joille esimerkiksi pyörätuolin käyttäjät eivät muuten pääsisi.

Miten voin tehdä leikkipuistostani esteettömämmän

Asiantuntijamme ovat auttaneet monia yhteisöjä, kuten kouluja ja päiväkoteja, suunnittelemaan esteettömiä leikkipaikkoja. Vuosien kokemus on tuonut esiin muutamia lisäpainopisteitä, jotka tuovat lisäarvoa ja tekevät leikkipaikasta aidosti esteettömän.

Aistileikkitoiminnot

Saavutettavuus tarkoittaa myös aisti- tai kognitiivisesti vammaisten käyttäjien huomioon ottamista. Aistileikkien huomioon ottaminen esteettömän leikkipaikan suunnittelussa on erinomainen tapa tarjota yhtäläiset leikkimahdollisuudet. Huomioon otettavia tekijöitä ovat konkreettiset ja visuaaliset tekstuurit, alueet, joissa on kehon painetta rauhoittavia laitteita, auditiiviset liikemotivaattorit ja aistikokemukset, esim. tuoksuvat kasvit.

Mahdollisuus haastavaan leikkiin

Monipuoliset leikkivälineet ovat tärkein menestyskriteeri, kun suunnitellaan esteettömiä ja kaikille sopivia leikkipaikkoja - leikkimismahdollisuus voidaan varmistaa tarjoamalla valikoiman fyysisesti haastavia, jännittäviä ja aisteja stimuloivia toimintoja, joilla voi leikkiä ryhmissä tai yksin. Onnistuminen varmistetaan valitsemalla pyöriviä, heiluvia, ja keinuvia laitteita, jotka tarjoavat fyysistä jännitystä. Leikkiä voidaan lisätä aisteja stimuloivilla luonnonmukaisilla elementeillä sekä tunto-, ääni- ja visuaalisilla elementeillä, joilla voi leikkiä yksin tai yhdessä.

Ohjaava muotoilukieli

Luo leikkipaikalle ja leikkialueelle opastavia siirtymiä käyttämällä erilaisia tekstuureja ja kontrastivärejä, jotka on sijoitettu strategisesti alustaan. Tämä auttaa näkövammaisia käyttäjiä ja monia aistivammaisia käyttäjiä liikkumaan leikkipaikalla.

Dramaattiset leikkielementit, kuten teemoitetut leikkivälineet, auttavat monia käyttäjiä tutustumaan leikkipuistoon ja omaksumaan sen.

Yksilölliset leikit ja tauot

Hengähdystauot ovat välttämättömiä, jotta vältetään ylenmääräinen stimulaatio. Monet käyttäjät tarvitsevat rauhallisen alueen, jonne vetäytyä. Harkitse sopivia istuin- ja pöytävaihtoehtoja sekä leikkialueita omatoimista leikkiä varten, sillä se on ratkaisevan tärkeää esteettömän leikkipaikkasuunnittelun kannalta.

Sosiaalista vuorovaikutusta edistävät aktiviteetit

Sosiaalinen vuorovaikutus on tärkeää meille kaikille. Siksi esteettömään leikkipuistoon on sisällyttävä myös leikkivälineitä ja toimintoja, jotka edistävät sosiaalista vuorovaikutusta, kuten "kaksi samaa" rinnakkaisleikkejä sosiaalisten taitojen harjoittelua varten. Rinnakkain olevat keinut, jousikeinut tai pyörivät laitteet ovat loistava tapa luoda mahdollisuus rinnakkaiseen leikkiin.

Monipuolista leikkiarvoa

Leikkimahdollisuuksien monipuolisuudessa on kyse sellaisen leikkitilan luomisesta, jossa on sekä villiä että rauhallista toimintaa. Esteettömän leikkipaikan tulisi tarjota fyysisiä, sosiaalis-emotionaalisia, kognitiivisia ja luovia toimintoja, mutta myös istumapaikkoja ja alueita, joihin voi vetäytyä pitämään taukoja leikistä.

Miksi esteettömät leikkipuistot ovat tärkeitä?

Yhteisöjen ensisijainen velvollisuus on tarjota tasapuolisia ulkoleikkimahdollisuuksia, koska kaikki hyötyvät yhdessä leikkimisestä: kaikki ikäryhmät, sukupuolet, kansallisuudet ja kyvyt.

  1. Tutkimukset osoittavat, että vammaiset lapset, jotka leikkivät yhdessä tavanomaisesti kehittyvien lasten kanssa, kasvattavat ja kehittävät kykyjään ja vahvuuksiaan ja saavat näin myönteisen minäkuvan.

  2. Vammaiset lapset, kuten kaikki muutkin lapset, rakastavat muiden kanssa leikkimisen jännitystä ja iloa.

  3. Leikki ei ainoastaan tue lasten fyysistä, sosiaalis-emotionaalista, kognitiivista ja luovaa kehitystä, vaan niitä kehitetään leikin avulla.

Miksi valita KOMPAN? KOMPANin missio luoda aidosti esteettömiä, kaikille sopivia leikkipaikkoja on ollut osa matkaamme 1980-luvulta lähtien ja ADA-leikkipaikkoja 1990-luvulta lähtien. Meillä on yli 50 vuoden kokemus kaikille sopivien leikkiratkaisujen suunnittelusta, mukaan lukien vammaiset lapset. Viime vuosina KOMPAN Play Institute on tehostanut havainnointitutkimuksiaan ja tarkastellut uudelleen universaalin leikin keskeisiä oivalluksia.

Tutkimustietoa esteettömistä leikkipuistoista

Hanki maksuton esteettömän leikkipuiston suunnittelun tarkistuslista

Täytä yhteystietosi ladataksesi tarkistuslistan. Jos sinulla on muita kysymyksiä, kirjoita ne viestikenttään, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Haluatko tietää lisää leikkipuistojen suunnittelusta?