Tutkimusjulkaisu

Tasa-arvo leikissä – Tutkimus vammaisten lasten leikkipuistojen käytöstä

Tutkimus vammaisten lasten leikkipuistojen käytöstä

Tutkimus osoittaa, että vammaisten lasten pääsy leikkikentälle on heikentynyt. Vammaisten ja tyypillisesti kehittyvien lasten yhteinen leikki kehittää molempien ryhmien minäpystyvyyttä, suvaitsevaisuutta ja empatiakykyä. Tässä KOMPAN Play Instituten tutkimuksessa kävi ilmi, että 71 %:lle pyörätuolia käyttävistä lapsista lähin leikkipuisto oli miltei saavuttamattomissa. Siinä myös tuodaan esiin aktiviteetteja, joita lapset suosivat.

Leikkipuistot ovat tunnetusti motivaattoreita, joiden avulla lapset saadaan tehokkaalla ja hauskalla tavalla fyysisesti aktiivisiksi. Jotta tätä voidaan todella soveltaa sekä vammaisiin että normaalisti kehittyviin lapsiin, leikkipaikan on oltava yhtäläisesti saatavilla ja kiinnostava molemmille ryhmille.

Tutkimusjulkaisu

Tasa-arvo leikissä – Tutkimus vammaisten lasten leikkipuistojen käytöstä

Lataa tutkimusjulkaisu
Lataa infografiikka
4 huomiota

4 huomiota tasa-arvosta leikissä

  1. Säännöllisen käytön lisäämiseksi paikallisten leikkipuistojen tulisi olla saavutettavissa.

  2. Leikkipuistoissa tulisi yleisesti olla esteettömät alustat. Tämä auttaa myös huoltajia tai isovanhempia, joilla on liikuntarajoitteita mutta jotka haluavat viettää lapsien kanssa aikaa leikkipuistossa.

  3. Leikkipuistoissa tulisi olla esteettömiä leikkivälineitä, jotka sopivat myös vammaisille lapsille. KOMPAN Play Instituten tutkimus osoittaa, että tämä saavutetaan maan tasolla olevilla välineillä.

  4. Valikoima leikkivälineitä ja koko perheelle sopivia välineitä tekee leikkipuistosta erityisen houkuttelevan ja viihtyisän.

Webinaarit ja tutkimusjulkaisut leikistä

lasten leikkipaikka, jossa lapset leikkivät leikkivälineillä

Tarkistuslista esteettömien leikkipuistojen onnistuneeseen suunnitteluun

Play

Corporate Content

White Paper

8 tapaa edistää luontoleikkejä leikkipaikoilla

Nuoret rakastavat leikkikenttiä: 5 uutta tieteeseen perustuvaa käytännön vinkkiä koulujen leikkikenttien suunnitteluun

Varhaisteinit viihtyvät leikkipuistoissa

saturn playground schools and public parks

10 suunnitteluvinkkiä ikäkauteen sopiviin leikkipaikkoihin kouluihin ja julkisiin puistoihin

Älyä kiipeilemällä

truly inclusive section

Aidosti kaikki huomioivaa - esteettömien ja jännittävien leikkivälineiden hyödyt

The cover of a book about playground equipment

Perheet rakastavat jännittäviä ja aistielämyksiä sisältäviä leikkipaikkoja

Aistileikki: tiede lasten hyvinvoinnin taustalla leikkipuistoissa

Tarkistuslista esteettömien leikkipuistojen suunnittelun onnistumiseen

Unleashing Creativity: Building Unique Playgrounds with KOMPAN Design Studio

Pari tyttöä kiipeilee KOMPAN-leikkivälineissä.

Kiipeily aktivoi esiteini-ikäisiä tyttöjä - Miten lisätä esiteini-ikäisten tyttöjen liikuntaa?

Leikkiarvo - leikkivälineiden vaikutus

Innovatiiviset tuotteet takaavat enemmän leikkiä

Haastavien leikkipuistojen riski-hyötysuhde

Leikkiä kaikille - Esteettömiksi suunnitellut kaikille sopivat leikkipuistot

Aistileikki: Aisteja stimuloivien leikkikenttien miksi, miten ja mitä

Alle kouluikäisten lasten liikunta

Aisteja stimuloiva leikki lisää leikkiarvoa

Energiankulutus kouluikäisten KOMPAN-leikkipaikalla

Ainutlaatuiset leikkivälineet pidentävät leikin kestoa

Jännittävämpi leikkipaikka

Ajattelua kehittävää pyörimistä

Luonnonmukaista leikkiä ja leikkipuistoja

Enemmän leikkiä ja vähemmän konflikteja