Tutkimus

Aktiivinen ikääntyminen ja kuntoilu

Aktiivisen ikääntymisen hyödyt

Tulevaisuudessa ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa kaikissa moderneissa yhteiskunnissa. Maailman terveysjärjestö (WHO) on arvioinut, että vuoteen 2050 mennessä maailmassa on yhtä paljon ikääntyneitä kuin lapsia. Iäkkäiden ihmisten määrä siis kasvaa, mutta myös käsitys vanhenemisesta muuttuu. Aiemmin vanheneminen nähtiin luonnollisena heikkenemisenä ja elämäntapavaihtoehtojen supistumisena. Tämä käsitys pitää edelleen paikkansa monessa suhteessa, mutta se koskee nykyään vanhempaa kronologista ikäryhmää. Tulevaisuudessa 65–75-vuotiailla voidaan olettaa olevan sama elämänlaatu ja elämäntapavaihtoehdot kuin nuoremmilla. Muuttuvaa käsitystä vanhenemisesta kuvaa hyvin se, että tätä ikäryhmää (65–75-vuotiaat) on kutsuttu nuoriksi ikääntyneiksi (yold, young old), ja sen osuus väestöstä varakkaissa maissa on jo noussut 8 prosentista (vuonna 2000) 11 prosenttiin (vuonna 2015). Ulkokuntoiluun liittyen tämä tarkoittaa sitä, että voimme olettaa käyttäjämäärien lisääntyvän tässä segmentissä ja että näiden käyttäjien aktiivisuustaso on entistä korkeampi, ja näin ollen he tarvitsevat räätälöityjä, tehokkaita ratkaisuja.

KOMPAN tarjoaa laajan ja laadukkaan valikoiman senioreille tarkoitettuja ulkokuntoilulaitteita, joiden avulla voit suunnitella ulkokuntoilualueita, jotka vastaavat tämän segmentin kasvaviin tarpeisiin.

Tutkimus

Aktiivinen ikääntyminen ja ulkokuntoilu

Aktiivisen ikääntymisen hyödyt

6 aktiivisen ikääntymisen hyötyä

  1. Menetämme noin 1 prosentin lihasvoimastamme vuodessa täytettyämme 50 vuotta, ja vauhti kiihtyy, kun täytämme 75 vuotta. Tämän voi kuitenkin suurelta osin estää säännöllisen lihaskuntoharjoittelun avulla, ja tutkimusten mukaan myös ikääntyneiden ihmisten lihasmassa voi lisääntyä.

  2. Lisääntynyt kaatumisriski on yhteydessä vähentyneeseen aktiivisuuteen, ja monet tutkimukset osoittavat, että kaatumisriskiä voidaan pienentää huomattavasti liikunnan avulla.

  3. On yleisesti todettua, että kaatumista voidaan ehkäistä tekemällä tasapaino-, liikkuvuus- ja käytännön harjoitteita.

  4. Paras tapa ehkäistä useimpia elintapasairauksia on tehdä monipuolisesti kestävyys- ja voimatreenejä, sekä huolehtia yleisestä aktiivisuudesta.

  5. Tärkeä motivaatiotekijä vanhemmille ihmisille on sosiaalinen harjoitteluympäristö. Yhdessä harjoittelu vähentää yksinäisyyden tunnetta.

  6. Vanhojen ihmisten kaatumisten väheneminen voi johtaa merkittäviin säästöihin yhteiskunnalle ja parantaa vanhusten elämänlaatua.

Webinaarit ja tutkimusjulkaisut ulkokuntoilusta