White paper

Miksi kestävyysliikunta on niin tärkeää?

Kestävyyskunto

Kestävyyskunto mittaa henkilön kykyä työskennellä suurilla lihasryhmillä pitkäkestoisesti. Tätä kutsutaan myös aerobiseksi kunnoksi. Tutkimukset ovat osoittaneet, että aerobinen kunto on erittäin tärkeää terveydelle. Se on yksi voimakkaimmista ennustajista kuolevaisuudelle ja riskitekijä useille elämäntapasairauksille, kuten sydän- ja verisuonitaudeille ja tyypin 2 diabetekselle. Samaan aikaan sydän- ja hengityselinten kunto on suoraan yhteydessä fyysiseen suorituskykyyn - sekä kykyyn suoriutua päivittäisistä elintärkeistä tehtävistä että urheilulliseen suorituskykyyn.

tutkimus

Miksi kestävyysliikunta on tärkeää

Lataa tutkimus
4 faktaa kestävyysliikunnasta

4 faktaa kestävyysliikunnasta

  1. Useat laajat tutkimukset ovat osoittaneet, että aerobisen kunnon ja kuolleisuuden välillä on käänteinen yhteys.

  2. Kestävyysliikuntaa pidetään yhä useammin tapana hoitaa sairauksia. Aerobista liikuntaa on systemaattisesti käytetty sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa.

  3. Koska alhainen aerobinen kunto liittyy usean sairauden kehittymiseen ja varhaisen kuoleman riskiin, aloitteilla, joilla onnistutaan lisäämään aerobista kuntoa väestön tasolla, voi olla suuri vaikutus julkisiin terveydenhuoltokustannuksiin.

  4. Useimmille ihmisille helpoin tapa saada tehokasta kestävyysliikuntaa on juokseminen tai erilaiset vähän iskutusta tuottavat laitteet, kuten ulkokuntopyörä ja crosstrainer. Tämä on tehokasta vain, jos laite tarjoaa riittävän vastuksen vaadittavan intensiteetin saavuttamiseksi.

Webinaarit ja tutkimusjulkaisut ulkokuntoilusta

Miten toteuttaa ulkokuntoilupaikkoja senioreille

Fitness

Webinar

Ulkona harjoittelun hyödyt verrattuna sisätiloissa harjoitteluun

Ulkona harjoittelun edut verrattuna sisätiloissa harjoitteluun

Aktiivinen ikääntyminen ja kuntoilu

Outdoor gym with strength training machines at Kypegården

Maailman 7 parasta ulkokuntoilupaikkaa

ulkokuntosali erilaisille käyttäjille. Voimaharjoittelu- ja kehonpainoharjoitteluvälineitä

Ulkoliikuntapaikkojen toteuttaminen erityyppisille käyttäjille

Yleiset virheet, joita kannattaa välttää ulkokuntoilupaikkoja suunniteltaessa

10 ulkokuntopyörän etua

Esteetön ulkokuntoilu

OxygenUptake CrossTrainer 1920

Tutkimustietoa: Kuinka crosstrainer toimii?

5 vinkkiä tehokkaaseen aerobiseen harjoitteluun

Liikkumattomien aktivoiminen

Ilmakuva koulun leikkikentästä, jossa on kuntosali- ja pallopelialueita

Uutta tietoa teini-ikäisten liikuntatiloista