PCT802

FunPoint, Ultimate

Funpoint, Ultimate har flera plan av färgglad lek som lockar barn till att upptäcka och prova de många sensoriska lekaktiviteterna. När barnen sitter på de olika membranen och hängmattorna stimuleras sociala och känslomässiga färdigheter. Hängmattorna ger bra stöd för kroppen och den lungt gungande rörelsen skapar en trivsam atmosfär. Hangout-kapseln är också en bra mötesplats, och den varsamt svängande rörelsen tränar samtidigt balanssinnet. Funpoint, Ultimate har många taktila, visuella och auditiva sensoriska lekfunktioner: Trummor, paneler med moiré-effekt och en tecknarvägg med tvåfärgade rullar där barnen kan skapa mönster. Sammanfattningsvis är FunPoint, Ultimate en mycket social mötesplats som även ger plats för individuell lek.