PCM81321

Femklättrare

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Femklättrare

Färg GRÖNBLÅ

Exempelpris

70 090 SEK

Laddar Designer
Wow! Femklättraren har många utmanande aktiviteter som uppmuntrar barnen att leka längre och komma tillbaka om och om igen. Femklättraren lockar barn omedelbart och de varierade klätteraktiviteterna tränar rumsuppfattning och kors-koordination – fundamentala färdigheter för läskunskaper och för att navigera runt i sin omgivning på ett säkert sätt. Klätterväggen, röret och klätterstången utmanar barnen att röra sig både uppåt och åt sidan, vilket tränar musklerna. Det horisontella nätet erbjuder en fantastisk och transparent plats för paus och social lek. Ledstängerna och brandmansstången är spännande utgångar och att hoppa ner bygger upp bentätheten. Här kan barnen klättra och glida, men de har också gott om möjligheter att umgås och få vänner, vilket bidrar till att de leker längre.
Foton
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Klätterrör

Fysisk

att klättra övar muskelstyrka, kors-koordination och rumsuppfattning.

Socioemotionell

uppmuntrar socialt umgänge på stängerna.

Klätterstång

Fysisk

kors-koordination och muskelstyrka tränas.

Socioemotionell

turas om och samarbeta

Ledstänger

Fysisk

koordination, arm- och magmuskler tränas. Att landa stärker bentätheten som särskilt utvecklas i tidig barndom.

Socioemotionell

turordning och att ta risker.

Brandmansstång

Fysisk

koordination, arm- och magmuskler främjas. Att landa stärker bentätheten som särskilt utvecklas i tidig barndom.

Socioemotionell

turordning och att ta risker.

Klättervägg

Fysisk

utvecklar barnens koordination och muskelstyrka när de klättrar.

Socioemotionell

tvåsidig klättring uppmuntrar samarbete.

Horisontellt spindelnät

Fysisk

att krypa i nätet tränar kors-koordination.

Socioemotionell

plats att mötas och umgås för många barn.

6+ År8 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

287 cm

Bredd

322 cm

Höjd

253 cm

Specifikationer

Wow! Femklättraren har många utmanande aktiviteter som uppmuntrar barnen att leka längre och komma tillbaka om och om igen. Femklättraren lockar barn omedelbart och de varierade klätteraktiviteterna tränar rumsuppfattning och kors-koordination – fundamentala färdigheter för läskunskaper och för att navigera runt i sin omgivning på ett säkert sätt. Klätterväggen, röret och klätterstången utmanar barnen att röra sig både uppåt och åt sidan, vilket tränar musklerna. Det horisontella nätet erbjuder en fantastisk och transparent plats för paus och social lek. Ledstängerna och brandmansstången är spännande utgångar och att hoppa ner bygger upp bentätheten. Här kan barnen klättra och glida, men de har också gott om möjligheter att umgås och få vänner, vilket bidrar till att de leker längre.

Denna produkt, Femklättrare (PCM81321), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

Play system posts incl TexMade

Huvudstolpar med fötter i varmförzinkat stål finns i olika material: Stolpar av tryckimpregnerad furu. Förzinkade på in- och utsidan med pulverlackerad toppfinish av stålstolpar. Blyfri aluminium med färganodiserad toppfinish. Greenline TexMade-stolpar av 95% återvunnet PE- och textilavfall efter konsument.

General_EcoCore

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

General PES rope

Rep av UV-stabiliserade PES-repsträngar med inre stålvajerförstärkning. Polyestergarnet är tillverkat av +95% post-consumer återvunnet material och smälts induktivt på varje tråd.

General_Stainless Steel

Elementen i rostfritt stål är tillverkade av högkvalitativt stål. Stålet rengörs efter tillverkning för att säkerställa en jämn och ren glidyta.

Play system greenline

KOMPAN GreenLine-versionerna är designade med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2e-utsläppsfaktor. TexMade-stolpe, EcoCoreTM-paneler av 95% post-consumer återvunnet material och gjutna PP-däck.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

PCM81321-0950

512.4

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.11

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

71.3%

Återvunna material

Lågt CO₂-utsläpp

PCM81321-0901

632.7

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

3.06

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

55.9%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena