PCM503

Sandlåda

Testa vår AR-app

Färg MEDIUMGRÖN

Exempelpris

19 750 SEK

Den här fina sandlådan bjuder in barn till upptäckande sandlek. De fem sittplatserna/borden i olika färger ger barnen en bra plats att placera antingen verktyg eller sand. Det ger också vuxna möjlighet att sitta vid sandlådan, vilket ökar lektiden. Barn älskar dessutom att leka med sand. Sand har en föränderlig karaktär som fascinerar. Leken tränar taktila sinnen, förståelse för olika materials egenskaper och motoriska färdigheter. Detta hjälper barnen förstå världen runt omkring.

Kvalitet som håller länge

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart, utan även består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material från matförpackningar.

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Galvaniseringen har utmärkt korrosionsbeständighet i utomhusmiljöer och kräver lågt underhåll.

6m+ År8 Användare

Längd

225 cm

Bredd

215 cm

Höjd

31 cm

Specifikationer

Den här fina sandlådan bjuder in barn till upptäckande sandlek. De fem sittplatserna/borden i olika färger ger barnen en bra plats att placera antingen verktyg eller sand. Det ger också vuxna möjlighet att sitta vid sandlådan, vilket ökar lektiden. Barn älskar dessutom att leka med sand. Sand har en föränderlig karaktär som fascinerar. Leken tränar taktila sinnen, förståelse för olika materials egenskaper och motoriska färdigheter. Detta hjälper barnen förstå världen runt omkring.

Denna produkt, Sandlåda (PCM503), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

PCM503-0402

95

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.49

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

70.3%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Gungor

Street Workout

Fjädergungor

Utegym i trä

Gungbrädor

Crosstraining

Rutschkanor

Hinderbanor

MUGA Multiarena