PCM400121

Fyra torn

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Fyra torn

Färg RÖD

Exempelpris

223 300 SEK

Laddar Designer
Denna fantastiska struktur med fyra torn inspirerar yngre barn att leka aktivt, klättra till toppen och rutscha eller glida till marken, om och om igen. De många olika klätteralternativen ger åldersanpassade utmaningar som stärker muskler och utvecklar kors-koordination, vilket är viktigt för barns förmåga att använda båda hjärnhalvorna. Färdigheten främjar läsning och tankeförmåga. U-nätet kan både användas för att ta sig från det ena lektornet till det andra eller som en gungande hängmatta där barnen kan ta en klätterpaus. Den robusta bordet på marknivå förlänger lekytan och uppmuntrar barnen att leka tillsammans. Att rutscha ner för rutschbanorna eller glida ner för stolpen är både roligt och stärker samtidigt hållning och balans!
Foton
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Fönsterbubbla

Socioemotionell

social interaktion mellan ut- och insida.

Kognitiv

förvränger ljudet av rösten och utvecklar logiskt tänkande.

Brandmansstång

Fysisk

koordination, arm- och magmuskler främjas. Att landa stärker bentätheten som särskilt utvecklas i tidig barndom.

Socioemotionell

turordning och att ta risker.

Kognitiv

små barn utvecklar förståelse för rum, fart och avstånd när de glider ner fort.

Klätternät

Fysisk

här utvecklas korskoordinering och muskelstyrka när barn klättrar. De stora näten ger möjlighet att klättra och krypa igenom, vilket stödjer rumslig medvetenhet och proprioception.

Socioemotionell

de stora näten gör det möjligt för fler barn att sitta tillsammans och prata.

Rörstege

Fysisk

kors-koordination och koordination mellan hand & öga. Att klättra utvecklar också ben- och armmuskler.

Socioemotionell

förmåga att turas om och samarbeta.

U-nät

Fysisk

bron svänger varsamt, när barnet ligger, krypper eller balanserar i nätet tränas sinne för balans och rum – viktiga motoriska färdigheter för att kunna navigera säkert runt i sin omgivning.

Socioemotionell

barn som gungar tillsammans på nätet upplever sina egna och andras rörelser. Detta uppmuntrar till samarbete och hänsyn, t.ex. när de får förbi andra.

Megafon

Socioemotionell

inspirerar kommunikation och förmåga att turas om.

Kognitiv

förvrängda ljud väcker nyfikenhet och stimulerar förståelse för orsak och verkan.

Rutsch

Fysisk

att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler.

Socioemotionell

empati utvecklas genom att turas om.

Kognitiv

små barn utvecklar förståelse för rum, fart och avstånd när de rutschar ner fort.

Bänk

Socioemotionell

en fin mötesplats att dela upplevelsen från båda sidor, vilket skapar ett socialt scenario där kommunikation och samarbete uppmuntras.

Lutande lekbro

Fysisk

balans och rumsuppfattning tränas när barnen går eller springer upp och ner på bron, byter nivåer.

Socioemotionell

lekpaneler med kulor och hål i paneler uppmuntrar samarbete med barnen på utsidan. Stimulerar parallellek.

Kognitiv

upptäcka och förstå rumsförändringar i höjd.

Kreativ

lämna avtryck och placera lekkulorna i olika position.

2+ År39 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

873 cm

Bredd

431 cm

Höjd

251 cm

Specifikationer

Denna fantastiska struktur med fyra torn inspirerar yngre barn att leka aktivt, klättra till toppen och rutscha eller glida till marken, om och om igen. De många olika klätteralternativen ger åldersanpassade utmaningar som stärker muskler och utvecklar kors-koordination, vilket är viktigt för barns förmåga att använda båda hjärnhalvorna. Färdigheten främjar läsning och tankeförmåga. U-nätet kan både användas för att ta sig från det ena lektornet till det andra eller som en gungande hängmatta där barnen kan ta en klätterpaus. Den robusta bordet på marknivå förlänger lekytan och uppmuntrar barnen att leka tillsammans. Att rutscha ner för rutschbanorna eller glida ner för stolpen är både roligt och stärker samtidigt hållning och balans!

Denna produkt, Fyra torn (PCM400121), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

Play system posts incl TexMade

Huvudstolpar med fötter i varmförzinkat stål finns i olika material: Stolpar av tryckimpregnerad furu. Förzinkade på in- och utsidan med pulverlackerad toppfinish av stålstolpar. Blyfri aluminium med färganodiserad toppfinish. Greenline TexMade-stolpar av 95% återvunnet PE- och textilavfall efter konsument.

Play system molded decks

Alla golv bärs upp av unikt utformade aluminiumprofiler med låg kolhalt och flera fästalternativ. De gråfärgade gjutna golven är tillverkade av 75% PP-material från konsumentavfall med ett halkfritt mönster och en strukturerad yta.

Moments Slide Colors - Six

Rutschkanorna kan väljas i sex olika färger och tre olika material: Raka eller böjda formgjutna PE-slides i ett stycke, tillverkade av 33% återvunnet post-consumer återvunnet material i olika färger. Kombinerade EcoCore™-sidor och rostfritt stål. Helt rostfritt stål i ett enda stycke för mer vandalismskyddade lösningar.

General_Stainless Steel

Elementen i rostfritt stål är tillverkade av högkvalitativt stål. Stålet rengörs efter tillverkning för att säkerställa en jämn och ren glidyta.

Play system greenline

KOMPAN GreenLine-versionerna är designade med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2e-utsläppsfaktor. TexMade-stolpe, EcoCoreTM-paneler av 95% post-consumer återvunnet material och gjutna PP-däck.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

PCM400121-0951

1786.98

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.92

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

68.49%

Återvunna material

Lågt CO₂-utsläpp

PCM400121-0901

2158.05

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.62

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

56.09%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena