PCM201221

Två torn med klätternät

Två torn med klätternät uppmuntrar barn till aktiv fysisk lek. Nätbron och klätterstegen är åldersanpassade utmaningar som stärker både muskler och kors-koordination. Dessa färdigheter är viktiga för hälsa och välmående samt logiskt tänkande. T.ex. används båda hjärnhalvorna när barnen klättrar, vilket är fundamentalt för inlärningsförmåga. Nätbron är också en spännande aktivitet, och att rutscha ner för rutschbanan eller glida på brandmandsstången är rolig träning av både balans och hållning. Lekpanelerna under strukturen ger utrymme för kognitiv och social lek. Bordet på markplan uppmuntrar barnen att umgås och leka kreativt tillsammans.