PCM161

Turbokarusell

Testa vår AR-app

Färg RÖD

Exempelpris

113 460 SEK

Turbokarusellen är en favorit på lekplatsen som får barnen att komma tillbaka om och om igen. Karusellen har responsiva ringar som roterar runt stången och karusellens egen axel. När barnen hänger i armar eller med huvudet nedåt tränas musklerna i överkroppen samt rumsuppfattning – viktiga färdigheter för att kunna röra sig säkert runt i sin omgivning. Att hoppa ner, snurra kompisarna och sedan hoppa upp igen stärker bentäthet samt aktiverar barnens motoriska färdigheter, muskler och kondition. Dessa egenskaper utvecklas när man är barn, så ju mer barnen leker, desto mer får de tillbaka senare i livet. Tack vare fotstödet på karusellen kan olika långa barn delta i den snurrande upplevelsen. Ringarna har hög lekkapacitet, vilket i sin tur stimulerar fysisk lek, samarbete och turordning. Detta ger sociala och emotionella lärdomar samt vänner för livet.

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Kvalitet som håller länge

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

Pulverlackerad yta ovanpå galvanisering bearbetas i två steg: Lätt slipning och rengöring, pulverlackering - tjocklek 70-120 μm.

Kraftig konstruerat lagersystem med en rad djupa spårkullager med gummitätningen. Den helt slutna lagerkonstruktionen är smord och placerad ovan jord.

Stegen är gjorda av PUR. PUR bibehåller sina egenskaper i ett temperaturintervall från -30 ° C till 60 ° C. Steget stabiliseras maximalt utan användning av tungmetallstabilitet.

Kraftig konstruerat lagersystem med en rad djupa spårkullager med gummitätningen. Den helt slutna lagerkonstruktionen är smord och placerad ovan jord.

6+ År9 Användare

Längd

233 cm

Bredd

211 cm

Höjd

232 cm

Specifikationer

Turbokarusellen är en favorit på lekplatsen som får barnen att komma tillbaka om och om igen. Karusellen har responsiva ringar som roterar runt stången och karusellens egen axel. När barnen hänger i armar eller med huvudet nedåt tränas musklerna i överkroppen samt rumsuppfattning – viktiga färdigheter för att kunna röra sig säkert runt i sin omgivning. Att hoppa ner, snurra kompisarna och sedan hoppa upp igen stärker bentäthet samt aktiverar barnens motoriska färdigheter, muskler och kondition. Dessa egenskaper utvecklas när man är barn, så ju mer barnen leker, desto mer får de tillbaka senare i livet. Tack vare fotstödet på karusellen kan olika långa barn delta i den snurrande upplevelsen. Ringarna har hög lekkapacitet, vilket i sin tur stimulerar fysisk lek, samarbete och turordning. Detta ger sociala och emotionella lärdomar samt vänner för livet.

Denna produkt, Turbokarusell (PCM161), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

PCM161-0901

432.4

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.96

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

46.1%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Gungor

Street Workout

Fjädergungor

Utegym i trä

Gungbrädor

Crosstraining

Rutschkanor

Hinderbanor

MUGA Multiarena