PCM151

Sky karusell

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Sky karusell

Färg RÖD

Exempelpris

36 550 SEK

Laddar Designer
Sky karusell är en favorit på lekplatsen för barn i skolåldern. När barnen snurrar runt i armarna för att sedan hoppa av tränas både sinne för balans och rum – fundamentala egenskaper för att självsäkert kunna navigera runt i sin omgivning. Att leka med karusellen hjälper även barnen att sitta stilla och koncentrera sig. Det nedersta steget och de två ringarna på olika höjd möjliggör för barn av olika ålder att få en rolig lekupplevelse. Lek mellan åldersgrupper stärker barnens social-emotionella färdigheter och motiverar de till att interagera med varandra.
Foton
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Vertikal stång

Fysisk

att putta och dra karusellen i rörelse stärker barnens kondition och muskelstyrka.

Socioemotionell

att lyssna och förhandla om någon vill gå av utvecklar empati och samarbetsförmåga.

Övre och undre handtag

Fysisk

balans, rumsuppfattning och koordination utvecklas när de snurrar runt, liksom arm- och bålmuskler när de håller i sig. Att hoppa iväg stärker bentätheten.

Socioemotionell

turtagning, samarbete och empati tränas när många barn snurrar tillsammans.

Fotstöd

Socioemotionell

inbjuder till ett brett användningsområde och gör det enkelt för mindre eller osäkra användare att komma in.

6+ År6 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

113 cm

Bredd

113 cm

Höjd

182 cm

Specifikationer

Sky karusell är en favorit på lekplatsen för barn i skolåldern. När barnen snurrar runt i armarna för att sedan hoppa av tränas både sinne för balans och rum – fundamentala egenskaper för att självsäkert kunna navigera runt i sin omgivning. Att leka med karusellen hjälper även barnen att sitta stilla och koncentrera sig. Det nedersta steget och de två ringarna på olika höjd möjliggör för barn av olika ålder att få en rolig lekupplevelse. Lek mellan åldersgrupper stärker barnens social-emotionella färdigheter och motiverar de till att interagera med varandra.

Denna produkt, Sky karusell (PCM151), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

PCM_HDG twin ring

Den övre tvillingringen är varmförzinkad och har en pulverlackerad toppfinish. Detta ger en ultimat korrosionsbeständighet i alla klimat runt om i världen.

PCM_PUR Steps

Stegen är gjorda av PUR. PUR bibehåller sina egenskaper i ett temperaturintervall från -30 ° C till 60 ° C. Steget stabiliseras maximalt utan användning av tungmetallstabilitet.

General_Bearing

Kraftig konstruerat lagersystem med en rad djupa spårkullager med gummitätningar. Den helt slutna lagerkonstruktionen är smord och underhållsfri.

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

PCM151-0901

293.49

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

3.09

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

44.4%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Do you want to include this specific product in your project, and are you looking for detailed material information to help you specify? We have all the documentation you need. Fill out this form, and we will contact you with the relevant information you need.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena