PCM112821

Slottets utpost

Wow! Den här lekstrukturen erbjuder lekutmaningar och massor av fysisk rörelse. Slottets utpost inspirerar yngre barn att utmana sig själva och leka aktivt, att använda sina muskler för att klättra till toppen och sedan glida ner till marken, om och om igen. Att klättra på klätternäten utvecklar kors-koordination, som är viktigt för läsning, och att glida på track ridern stödjer proprioception och rumsuppfattning. Dessa egenskaper är viktiga för yngre växande barn. Utrymmet under plattformen uppmuntrar barnen till rollek, vilket stimulerar språkkunskaper och social lek.