PCM112621

Slottets utkikstorn

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Slottets utkikstorn

Färg MEDIUMGRÅ

Exempelpris

114 840 SEK

Laddar Designer
Mycket lek på liten yta: Slottets utkikstorn inspirerar till aktiv och fantasifull lek, om och om igen. Det finns flera alternativ för att ta sig till toppen av tornet. Klätterväggen är en utmanande väg upp till plattformen, där barnen kan njuta av den spännande utsikten från balkongen innan de tar rutschbanan ner till marken igen. Att klättra tränar kors-koordination och muskler, och att rutscha eller glida på stången utvecklar både hållning och balans – viktiga egenskaper för andra fysiska och motoriska färdigheter. Under utkikstornet finns en gungande hängmatta där barnen kan ta en paus. Dörren med slottstema uppmuntrar rollek, vilket stimulerar barns språkutveckling. För småbarn är dörren ett spännande hinder som skapar förståelse för föremåls permanens och uppmuntrar till att leka kurragömma.
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Kanon

Kognitiv

bildar ett konkret tema och uppmuntrar rollek, som i sin tur främjar språk- och kommunikationskunskaper.

Klättervägg med rep

Fysisk

kors-koordination, proprioception och sinne för rum. Ben- och magmuskler används intensivt. Muskler i överkroppen utvecklas när barnen drar sig upp i repen.

Socioemotionell

turordning och självkontroll – båda viktiga livsfärdigheter.

Slime dörr

Fysisk

taktil stimulans genom att röra kroppen genom dörren med gummislime.

Socioemotionell

uppmuntrar barn att turas om.

Kognitiv

dörren med slime inspirerar lekar som ”kurragömma” och ”titt-ut”, vilket tränar små barns förståelse för objekts permanens.

Hängmatta

Fysisk

koordination och balans vid gungning.

Socioemotionell

göra fart åt vänner och turas om, möten skapas.

Kognitiv

ökad förståelse för orsak och verkan hos småbarn.

Rutsch

Fysisk

att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler.

Socioemotionell

empati utvecklas genom att turas om.

Klättervägg

Fysisk

utvecklar barnens koordination och muskelstyrka när de klättrar.

Socioemotionell

tvåsidig klättring uppmuntrar samarbete.

Brandmansstång

Fysisk

koordination, arm- och magmuskler främjas. Att landa stärker bentätheten som särskilt utvecklas i tidig barndom.

Socioemotionell

turordning och att ta risker.

4+ År14 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

306 cm

Bredd

425 cm

Höjd

470 cm

Specifikationer

Mycket lek på liten yta: Slottets utkikstorn inspirerar till aktiv och fantasifull lek, om och om igen. Det finns flera alternativ för att ta sig till toppen av tornet. Klätterväggen är en utmanande väg upp till plattformen, där barnen kan njuta av den spännande utsikten från balkongen innan de tar rutschbanan ner till marken igen. Att klättra tränar kors-koordination och muskler, och att rutscha eller glida på stången utvecklar både hållning och balans – viktiga egenskaper för andra fysiska och motoriska färdigheter. Under utkikstornet finns en gungande hängmatta där barnen kan ta en paus. Dörren med slottstema uppmuntrar rollek, vilket stimulerar barns språkutveckling. För småbarn är dörren ett spännande hinder som skapar förståelse för föremåls permanens och uppmuntrar till att leka kurragömma.

Denna produkt, Slottets utkikstorn (PCM112621), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

PCM_Post options

Huvudstolpar med varmförzinkad stålfot finns i olika material: impregnerat furu, pulverlackerade stålstolpar med förgalvaniserad insida och utsida samt färganodiserat och blyfritt aluminium.

Play system molded decks

Alla golv bärs upp av unikt utformade aluminiumprofiler med låg kolhalt och flera fästalternativ. De gråfärgade gjutna golven är tillverkade av 75% PP-material från konsumentavfall med ett halkfritt mönster och en strukturerad yta.

PCM_Slide options

Rutschbanorna kan väljas i olika material och färger: Raka eller böjda gjutna PE-rutschkanor i gul eller grå färg. De har även rostfritt stål inbyggt i designen för mer vandalismsäkra lösningar.

General_Customised online

KOMPANs leksystem kan anpassas för att matcha individuella krav. Se produkterna på www.KOMPAN.com för att se valmöjligheterna med den digitala KOMPAN Solution Planner. Flera alternativ för paneler, avsatser, stolpar, rutschar och andra lekelement säkerställer hållbara lösningar i alla utomhusmiljöer.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

PCM112621-0901

1028.9

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.36

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

58.3%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena