PCM104131

Sandtaget

Testa vår AR-app

Sandtaget

Färg MEDIUMGRÖN

Exempelpris

123 630 SEK

Sandtaget aktiverar barn med sandlek i flera timmar. Genom att dra i kedjan hissas sandhinken upp eller ned, och när barnen släpper kedjan förblir hinken på sin plats. Sandlek är fascinerande och tränar samtidigt barnens logiska tänkande. Hinken och spaden används för att få sanden till tratten, och förhandlingen och samarbetet för att förflytta sand utvecklar social-emotionella färdigheter. Medan barnen väntar på sin tur finns också många taktila element inne i huset att undersöka. När barnen leker med sandtratten och förflyttar material skapas förståelse för objekts permanens: att föremål kan existera även utanför synfältet. Plattformen är öppen och kan nås på flera sätt, så att alla användare kan leka. På sidan av Sandtaget kan barn med extra energi snurra och volta runt kullerbyttestången.
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Sandhink

Fysisk

kors-koordination utvecklar samarbete mellan höger och vänster hjärnhalva – nödvändigt för akademiska färdigheter som läsning.

Kognitiv

förståelse för objekts permanens, tömma och fylla hinken.

Sandspade

Fysisk

utvecklar fingerfärdighet och överkroppsmuskler.

Kognitiv

förståelse för objekt permanens, tömma och fylla skopan.

Panel med lekkulor

Socioemotionell

kan lekas med från båda sidor, uppmuntrar samarbete.

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan.

Kreativ

lämna avtryck genom att placera kulorna i olika position.

Sandskopor

Fysisk

koordination mellan hand-öga, barnen drar och puttar på.

Socioemotionell

tvåsidigheten uppmuntrar samarbete och möjliggör parallellek.

Kognitiv

logiskt tänkande: när barnen förflyttar skoporna eller material skapas förståelse för orsak och verkan.

Kreativ

byte av skopor, lämna skoporna i nya positioner.

Voltstång

Fysisk

att hänga från knän utvecklar balans och bål. Arm-, ben- och magmuskler stärks när barnen klättrar upp och voltar runt. Balans och rumsuppfattning främjas.

Socioemotionell

mötas, umgås och turas om när barnen klättrar upp och ner på räcket.

Tratt

Socioemotionell

samarbete och turas om när barnen häller vatten eller material i tratten.

Kognitiv

att passera material genom trattar stödjer barnens logiska tänkande och för yngre barn förståelsen för objektens beständighet.

Sandhjul

Kognitiv

stimulerar förståelse för orsak och verkan.

Fönster

Socioemotionell

uppmuntrar samarbete och interaktion mellan sidor.

Sandhiss

Fysisk

att dra i kedjan tränar hand- och armmusklerna samt koordinationen.

Socioemotionell

samarbets- och turtagningsförmågan främjas när man samarbetar för att fylla på och hissa upp och ned sand.

Kognitiv

logiskt tänkande tränas när barnet förstår att sandspaden går upp om man drar neråt.

Kreativ

att arbeta med flyttbara lekredskap främjar barnets kreativitet.

2+ År24 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

358 cm

Bredd

322 cm

Höjd

290 cm

Specifikationer

Sandtaget aktiverar barn med sandlek i flera timmar. Genom att dra i kedjan hissas sandhinken upp eller ned, och när barnen släpper kedjan förblir hinken på sin plats. Sandlek är fascinerande och tränar samtidigt barnens logiska tänkande. Hinken och spaden används för att få sanden till tratten, och förhandlingen och samarbetet för att förflytta sand utvecklar social-emotionella färdigheter. Medan barnen väntar på sin tur finns också många taktila element inne i huset att undersöka. När barnen leker med sandtratten och förflyttar material skapas förståelse för objekts permanens: att föremål kan existera även utanför synfältet. Plattformen är öppen och kan nås på flera sätt, så att alla användare kan leka. På sidan av Sandtaget kan barn med extra energi snurra och volta runt kullerbyttestången.

Denna produkt, Sandtaget (PCM104131), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart, utan även består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material från matförpackningar.

Play system posts incl TexMade

Huvudstolpar med varmförzinkad stålfot finns i olika material: Tryckimpregnerade furustolpar. Stålstolpar med förgalvaniserad insida och utsida med pulverlackerad topp-finish. Blyfria aluminiumstolpar med färg anodiserad toppfinish. Greenline TexMade stolpar av 100% konsumentavfallsåtervunnen PE och textil.

Play system molded decks

Alla golv stöds av unikt designade aluminiumramar med lågt koldioxidavtryck och flera fästalternativ. De gråfärgade gjutna PP-golven är tillverkade till 75 % av post-consumer-återvunnet marint avfall och har en texturyta med halkfritt mönster.

PCM sand hoist

Sandhissen är konstruerat med en övre och nedre EcoCore™-modul med ett hjul som har en diameter som säkerställer ett bra avstånd mellan de två kedjorna så att de inte korsar och slår ihop. Kedjan är tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål för att säkerställa en lång livslängd.

PCM sand bucket

Sandhinken är tillverkad av en bit gjuten PE. PE har hög slagmotstånd över ett brett temperaturintervall som säkerställer vandalmotstånd.

Play system greenline

KOMPAN GreenLine är utformade med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2-emissionsfaktor. TexMade stolpar, EcoCoreTM-paneler av 100% konsumentåtervunnet havsavfall och gjutna PP-däck.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

PCM104131-0950

900.8

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.09

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

65.5%

Återvunna material

Lågt CO₂-utsläpp

PCM104131-0903

1013.3

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.55

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

57.3%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena

Se andra liknande produkter