PCM101421

Lektorn med rutsch

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Lektorn med rutsch

Färg GRÖNBLÅ

Exempelpris

46 430 SEK

Laddar Designer
Lektorn med rutsch uppmuntrar små barn till fysisk, kognitiv, social-emotionell och språklig utveckling. När barnen klättrar uppför trapporna tränas kors-koordination, och att sedan rutscha ner tränar balans. Dessa motoriska egenskaper är fundamentala för att kunna hantera sin omgivning på ett säkert sätt, och viktiga för t.ex. läsning. På plattformen väcker paneler med klocka och ansikten barnens nyfikenhet. Klockans arm går att förflytta, vilket inspirerar barn till att läsa av klockan. Ansiktena på den andra sidan stimulerar konversationer om känslor samt utvecklar barns kognitiva och social-emotionella kunskaper. Under plattformen blir bordet en social mötesplats.
Foton
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Balkong

Socioemotionell

balkongen uppmuntrar möten och interaktion med människor på markplan.

Kognitiv

inspirerar rollek och framträdande, vilket stimulerar språkutveckling.

Bänk

Socioemotionell

en fin mötesplats att dela upplevelsen från båda sidor, vilket skapar ett socialt scenario där kommunikation och samarbete uppmuntras.

Trappa stege

Fysisk

kors-koordination används, stödjer samarbete mellan höger och vänster hjärnhalva- viktigt för t.ex. läsning. För yngre barn tränar rumsuppfattning när de går på trappstegen.

Rutsch

Fysisk

att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler.

Socioemotionell

empati utvecklas genom att turas om.

Kognitiv

små barn utvecklar förståelse för rum, fart och avstånd när de rutschar ner fort.

Ansiktspaneler

Socioemotionell

de två sidorna uppmuntrar lek i grupp och samtal.

Kognitiv

stimulerar förståelse för att andra människor kan ha olika känslor. Skapar förståelse för ansiktsuttryck som symboler för känslor.

Klocka panel

Socioemotionell

samarbete med andra för att snurra hjulet, turas om.

Kognitiv

lära sig om siffror och tid.

Kreativ

lämna ett avtryck genom att bestämma placeringen på klockans visare.

2+ År9 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

128 cm

Bredd

287 cm

Höjd

170 cm

Specifikationer

Lektorn med rutsch uppmuntrar små barn till fysisk, kognitiv, social-emotionell och språklig utveckling. När barnen klättrar uppför trapporna tränas kors-koordination, och att sedan rutscha ner tränar balans. Dessa motoriska egenskaper är fundamentala för att kunna hantera sin omgivning på ett säkert sätt, och viktiga för t.ex. läsning. På plattformen väcker paneler med klocka och ansikten barnens nyfikenhet. Klockans arm går att förflytta, vilket inspirerar barn till att läsa av klockan. Ansiktena på den andra sidan stimulerar konversationer om känslor samt utvecklar barns kognitiva och social-emotionella kunskaper. Under plattformen blir bordet en social mötesplats.

Denna produkt, Lektorn med rutsch (PCM101421), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

PCM_Panels material options

Paneler på 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också tillverkas av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar. Träpaneler av impregnerat och brunmålat furuträ med vertikala stålprofiler.

Play system posts incl TexMade

Huvudstolpar med fötter i varmförzinkat stål finns i olika material: Stolpar av tryckimpregnerad furu. Förzinkade på in- och utsidan med pulverlackerad toppfinish av stålstolpar. Blyfri aluminium med färganodiserad toppfinish. Greenline TexMade-stolpar av 95% återvunnet PE- och textilavfall efter konsument.

Play system molded decks

Alla golv bärs upp av unikt utformade aluminiumprofiler med låg kolhalt och flera fästalternativ. De gråfärgade gjutna golven är tillverkade av 75% PP-material från konsumentavfall med ett halkfritt mönster och en strukturerad yta.

General_Steel HDG and Powder coated

Färgade stålkomponenter har en bas av varmförzinkning och en pulverlackerad yta. Detta ger en bra beständighet mot korrosion i alla klimat runt om i världen.

Moments Slide Colors - Six

Rutschkanorna kan väljas i sex olika färger och tre olika material: Raka eller böjda formgjutna PE-slides i ett stycke, tillverkade av 33% återvunnet post-consumer återvunnet material i olika färger. Kombinerade EcoCore™-sidor och rostfritt stål. Helt rostfritt stål i ett enda stycke för mer vandalismskyddade lösningar.

Play system greenline

KOMPAN GreenLine-versionerna är designade med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2e-utsläppsfaktor. TexMade-stolpe, EcoCoreTM-paneler av 95% post-consumer återvunnet material och gjutna PP-däck.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

PCM101421-0651

255.71

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.65

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

66.62%

Återvunna material

Lågt CO₂-utsläpp

PCM101421-0605

348.85

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.58

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

50.3%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Do you want to include this specific product in your project, and are you looking for detailed material information to help you specify? We have all the documentation you need. Fill out this form, and we will contact you with the relevant information you need.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena