PCM003421

Lekpanel 4 - Skola

Testa vår AR-app

Lekpanel 4 - Skola

Färg RED

Lekpanel 4-skola har många varierade aktiviteter som lockar små barn till lek. Panelen med skopor kan användas från båda sidor för att transportera och förflytta material, vilket tränar barnens logiska tänkande. Svarta tavlan uppmuntrar barnen till att leka skola, och rollek stimulerar både språk och kommunikationsfärdigheter. Panelen med luffarschack är speciellt lockande för de lite äldre barnen som övar sitt strategiska tänkande när de spelar spel med regler. Barnen kan och klättra eller titta igenom panelen med spegel, och att krypa tränar kors-koordination och sinne för rum. Bubbelfönstret förvränger röster när barnen pratar in i det. Lekpanel 4-skola får barnen att komma tillbaka och leka om och om igen.
Foton
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart, utan även består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material från matförpackningar.

Play system posts incl TexMade

Huvudstolpar med varmförzinkad stålfot finns i olika material: Tryckimpregnerade furustolpar. Stålstolpar med förgalvaniserad insida och utsida med pulverlackerad topp-finish. Blyfria aluminiumstolpar med färg anodiserad toppfinish. Greenline TexMade stolpar av 100% konsumentavfallsåtervunnen PE och textil.

Freestanding greenline

KOMPAN GreenLine är utformad med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2-emissionsfaktor. EcoCoreTM-panelerna är av 100% konsumentåtervunnet havsavfall.

1+ År14 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

306 cm

Bredd

200 cm

Höjd

75 cm

Specifikationer

Lekpanel 4-skola har många varierade aktiviteter som lockar små barn till lek. Panelen med skopor kan användas från båda sidor för att transportera och förflytta material, vilket tränar barnens logiska tänkande. Svarta tavlan uppmuntrar barnen till att leka skola, och rollek stimulerar både språk och kommunikationsfärdigheter. Panelen med luffarschack är speciellt lockande för de lite äldre barnen som övar sitt strategiska tänkande när de spelar spel med regler. Barnen kan och klättra eller titta igenom panelen med spegel, och att krypa tränar kors-koordination och sinne för rum. Bubbelfönstret förvränger röster när barnen pratar in i det. Lekpanel 4-skola får barnen att komma tillbaka och leka om och om igen.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

PCM003421-0950

180.7

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.72

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

76.2%

Återvunna material

Lågt CO₂-utsläpp

PCM003421-0901

246.4

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.61

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

57.7%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Få reda på mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Children on a playground birds nest swing

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

boys playing on a playground spring rider in a park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

children sliding down a commercial playground slide in australia

Rutschbanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

children playing on a pitch multi use sports arena

MUGA Multiarena