PCM003421

Lekpanel 4 - Skola

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Lekpanel 4 - Skola

Färg GRÖNBLÅ

Exempelpris

50 030 SEK

Laddar Designer
Lekpanel 4-skola har många varierade aktiviteter som lockar små barn till lek. Panelen med skopor kan användas från båda sidor för att transportera och förflytta material, vilket tränar barnens logiska tänkande. Svarta tavlan uppmuntrar barnen till att leka skola, och rollek stimulerar både språk och kommunikationsfärdigheter. Panelen med luffarschack är speciellt lockande för de lite äldre barnen som övar sitt strategiska tänkande när de spelar spel med regler. Barnen kan och klättra eller titta igenom panelen med spegel, och att krypa tränar kors-koordination och sinne för rum. Bubbelfönstret förvränger röster när barnen pratar in i det. Lekpanel 4-skola får barnen att komma tillbaka och leka om och om igen.
Foton
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Fönsterbubbla

Socioemotionell

social interaktion mellan ut- och insida.

Kognitiv

förvränger ljudet av rösten och utvecklar logiskt tänkande.

Lek med ringar

Socioemotionell

samarbete från båda sidor när ringarna dras upp eller ner, förmåga att turas om tränas.

Kognitiv

att fundera ut hur ringen ska passa in i hålet och förflyttas tränar logiskt tänkande.

Kreativ

att lämna ringarna i nya positioner skapar ett avtryck på lekplatsen.

Krypa-genom hål

Fysisk

kors-koordinering, förmågan att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas positionering, och rumsuppfattning utvecklas genom att klättra och krypa igenom hålet.

Socioemotionell

samarbete och turas om.

Kognitiv

genom att undersöka om kroppen får plats genom hålet ökar förståelse för rum, form och storlek samt kroppsuppfattning

Sandskopor

Fysisk

koordination mellan hand-öga, barnen drar och puttar på.

Socioemotionell

tvåsidigheten uppmuntrar samarbete och möjliggör parallellek.

Kognitiv

logiskt tänkande: när barnen förflyttar skoporna eller material skapas förståelse för orsak och verkan.

Kreativ

byte av skopor, lämna skoporna i nya positioner.

Nummerpanel

Kognitiv

stimulerar förståelse för nummer och matematik.

Kulram

Kognitiv

förståelse för att mäta.

Luffarschack panel

Socioemotionell

stimulerar kommunikation och att turas om.

Kognitiv

förståelse för regler, strategiskt tänkande.

Kreativ

lämna avtryck genom att placera rullarna i olika position.

1+ År14 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

306 cm

Bredd

200 cm

Höjd

75 cm

Specifikationer

Lekpanel 4-skola har många varierade aktiviteter som lockar små barn till lek. Panelen med skopor kan användas från båda sidor för att transportera och förflytta material, vilket tränar barnens logiska tänkande. Svarta tavlan uppmuntrar barnen till att leka skola, och rollek stimulerar både språk och kommunikationsfärdigheter. Panelen med luffarschack är speciellt lockande för de lite äldre barnen som övar sitt strategiska tänkande när de spelar spel med regler. Barnen kan och klättra eller titta igenom panelen med spegel, och att krypa tränar kors-koordination och sinne för rum. Bubbelfönstret förvränger röster när barnen pratar in i det. Lekpanel 4-skola får barnen att komma tillbaka och leka om och om igen.

Denna produkt, Lekpanel 4 - Skola (PCM003421), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

Play system posts incl TexMade

Huvudstolpar med fötter i varmförzinkat stål finns i olika material: Stolpar av tryckimpregnerad furu. Förzinkade på in- och utsidan med pulverlackerad toppfinish av stålstolpar. Blyfri aluminium med färganodiserad toppfinish. Greenline TexMade-stolpar av 95% återvunnet PE- och textilavfall efter konsument.

Freestanding greenline

KOMPAN GreenLine-versionerna är designade med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2e-utsläppsfaktor, t.ex. EcoCoreTM-paneler som består av +95% återvunnet marint avfall.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

PCM003421-0950

215.1

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.06

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

72.7%

Återvunna material

Lågt CO₂-utsläpp

PCM003421-0901

236.6

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.51

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

64.1%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena