PCM0013

Magnetisk whiteboard

Testa vår AR-app

Magnetisk whiteboard

Färg GUL

Exempelpris

20 420 SEK

Den här stora magnetiska whiteboardtavlan är perfekt för timmar av lek och lärande i en utomhusmiljö eller på en lekplats. Det stora utrymmet är tillräckligt för att många barn ska kunna vara med, vilket hjälper dem att utveckla finmotoriken när de ritar, och språk- och läsförmågan när de gör tecken. Den stora storleken stödjer social lek, eftersom det finns gott om utrymme för interaktion och samarbete. Vita tavlor kan ha direkta fördelar för inlärningen, och de förbättrar också en mängd olika dramatiska lekscenarier, från att leka skola till att göra en skylt för skattjaktslekar. Det finns kognitiva fördelar med att rita och lämna sitt avtryck, eftersom det stimulerar hjärnans utveckling. Den magnetiska funktionen kan också ge upphov till samtal om föremåls magnetiska egenskaper. En rolig upplevelse för nyfikna sinnen!

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Labyrintpanel

Socioemotionell

kommunikation och samarbete när barnen upptäcker labyrinten med vänner.

Kognitiv

stimulerar minne och att memorera vägar i labyrinten.

Whiteboard

Socioemotionell

bredden på den svarta tavlan är anpassad för grupper av barn som samarbetar och utbyter idéer.

Kreativ

rita och lämna avtryck stimulerar kreativt tänkande.

2+ År4 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

166 cm

Bredd

12 cm

Höjd

140 cm

Specifikationer

Den här stora magnetiska whiteboardtavlan är perfekt för timmar av lek och lärande i en utomhusmiljö eller på en lekplats. Det stora utrymmet är tillräckligt för att många barn ska kunna vara med, vilket hjälper dem att utveckla finmotoriken när de ritar, och språk- och läsförmågan när de gör tecken. Den stora storleken stödjer social lek, eftersom det finns gott om utrymme för interaktion och samarbete. Vita tavlor kan ha direkta fördelar för inlärningen, och de förbättrar också en mängd olika dramatiska lekscenarier, från att leka skola till att göra en skylt för skattjaktslekar. Det finns kognitiva fördelar med att rita och lämna sitt avtryck, eftersom det stimulerar hjärnans utveckling. Den magnetiska funktionen kan också ge upphov till samtal om föremåls magnetiska egenskaper. En rolig upplevelse för nyfikna sinnen!

Denna produkt, Magnetisk whiteboard (PCM0013), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

PCM_Ceramic steel board

Ytan är tillverkad av keramiskt stål. Keramiskt stål har hög korrosionsbeständighet och är helt återvinningsbart.

PCM_Pine wood posts

Stolparna är tillverkade av furu, tryckimpregnerade klass AB med Tanalith E3475 enligt EN335.

General_EcoCore

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart, utan även består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material från matförpackningar.

Freestanding greenline

KOMPAN GreenLine är utformad med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2-emissionsfaktor. EcoCoreTM-panelerna är av 100% konsumentåtervunnet havsavfall.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

PCM001308-0950

101.4

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.47

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

80.4%

Återvunna material

Lågt CO₂-utsläpp

PCM001308-0902

126.4

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.07

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

70%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena

Se andra liknande produkter