PCM0013

Magnetic White Board

Testa vår AR-app

Magnetic White Board

Färg PLATE YELLOW

This large magnetic white board will support hours of play and learning in an outdoor learning environment or playground. The large space is plenty for many children to join in, which will help them to develop fine motor skills when drawing, and language and literacy skills when making signs. The large size supports social play, because there is plenty of room for interaction and cooperation. White boards can have direct benefits for learning, and they also enhance a variety of dramatic play scenarios, from playing school to making a sign for treasure hunting games. There are cognitive benefits to drawing and leaving your mark, because it stimulates brain development. The magnetic feature can also spark conversations about the magnetic properties of objects. All around fun for curious minds!

Kvalitet som håller länge

PCM_Ceramic steel board

Ytan är tillverkad av keramiskt stål. Keramiskt stål har hög korrosionsbeständighet och är helt återvinningsbart.

PCM_Pine wood posts

Stolparna är tillverkade av furu, tryckimpregnerade klass AB med Tanalith E3475 enligt EN335.

General_EcoCore

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart, utan även består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material från matförpackningar.

Freestanding greenline

KOMPAN GreenLine är utformad med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2-emissionsfaktor. EcoCoreTM-panelerna är av 100% konsumentåtervunnet havsavfall.

2+ År4 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

166 cm

Bredd

12 cm

Höjd

140 cm

Specifikationer

This large magnetic white board will support hours of play and learning in an outdoor learning environment or playground. The large space is plenty for many children to join in, which will help them to develop fine motor skills when drawing, and language and literacy skills when making signs. The large size supports social play, because there is plenty of room for interaction and cooperation. White boards can have direct benefits for learning, and they also enhance a variety of dramatic play scenarios, from playing school to making a sign for treasure hunting games. There are cognitive benefits to drawing and leaving your mark, because it stimulates brain development. The magnetic feature can also spark conversations about the magnetic properties of objects. All around fun for curious minds!

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

PCM001308-0950

88.3

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.28

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

85.5%

Återvunna material

Lågt CO₂-utsläpp

PCM001308-0902

140.2

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.3

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

62.7%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Få reda på mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Children on a playground birds nest swing

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

boys playing on a playground spring rider in a park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

children sliding down a commercial playground slide in australia

Rutschbanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

children playing on a pitch multi use sports arena

MUGA Multiarena