PCM000621

Lekpanel 1 - Kreativ

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Lekpanel 1 - Kreativ

Färg RÖD

Exempelpris

17 250 SEK

Laddar Designer
Barn kommer att ha svårt att hålla fingrarna borta från denna lekpanel, som har otaliga lekelement. Panelen är bred och alla lekaktiviteter är kopplade till en aktivitet på andra sidan panelen. Detta stöder förståelsen av orsak och verkan hos barnet. De många lekelementen påverkar varandra, så när barn flyttar ratten börjar ett annat hjul också röra sig. Detta lär barnen att interagera, samarbeta och turas om. Orsak och verkan är oerhört viktigt när det gäller barnets logiska känsla. Spadar kan transportera och lagra sand i kreativ lek.
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Panel m. växelspak och tub

Socioemotionell

de två sidorna uppmuntrar lek i grupp och samtal.

Kognitiv

stödjer dramatisk lek, som stimulerar språket. Även kommunikationsförmågan, det logiska tänkandet och förståelsen för objektens beständighet främjas.

Kreativ

ändra växelspakens position, lämna avtryck.

1+ År4 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

121 cm

Bredd

28 cm

Höjd

75 cm

Specifikationer

Barn kommer att ha svårt att hålla fingrarna borta från denna lekpanel, som har otaliga lekelement. Panelen är bred och alla lekaktiviteter är kopplade till en aktivitet på andra sidan panelen. Detta stöder förståelsen av orsak och verkan hos barnet. De många lekelementen påverkar varandra, så när barn flyttar ratten börjar ett annat hjul också röra sig. Detta lär barnen att interagera, samarbeta och turas om. Orsak och verkan är oerhört viktigt när det gäller barnets logiska känsla. Spadar kan transportera och lagra sand i kreativ lek.

Denna produkt, Lekpanel 1 - Kreativ (PCM000621), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

Play system posts incl TexMade

Huvudstolpar med fötter i varmförzinkat stål finns i olika material: Stolpar av tryckimpregnerad furu. Förzinkade på in- och utsidan med pulverlackerad toppfinish av stålstolpar. Blyfri aluminium med färganodiserad toppfinish. Greenline TexMade-stolpar av 95% återvunnet PE- och textilavfall efter konsument.

MSC_PA Nylong play activities funnel

Lekaktiviteter, som tratten, är gjorda av formsprutad högkvalitativ nylon (PA6). PA6 har bra slitstyrka och slaghållfasthet och är UV-stabiliserad.

Freestanding greenline

KOMPAN GreenLine-versionerna är designade med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2e-utsläppsfaktor, t.ex. EcoCoreTM-paneler som består av +95% återvunnet marint avfall.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

PCM000621-0950

74.2

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.06

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

69.1%

Återvunna material

Lågt CO₂-utsläpp

PCM000621-0901

82.8

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.59

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

58.5%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena