PCE310121

Kilimanjaro

Testa vår AR-app

Kilimanjaro

Färg MEDIUMBLÅ

Exempelpris

714 090 SEK

Kilimanjaro är en fantastisk lekutmaning och dess imponerande variation av lekmöjligheter lockar alla barn att komma tillbaka, om och om igen. Spännande och responsiva klätterutmaningar och balansövningar tränar fundamentala motoriska färdigheter som rörlighet, balans och koordination. När barnen erövrar höjderna på Kilimanjaro och korsar den höga nätbron, leder en lång och kurvig rutschbana tillbaka ner till marken. Lekstrukturens transparenta design gör att barnen kan klättra överallt och de många mötesplatserna skapar bra utrymmen för social interaktion. De många markbaserade aktiviteterna gör att alla kan utforska och ha roligt, oavsett förmåga.
Foton
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Coroflex bro

Fysisk

de studsiga repen stödjer balans och kors-koordination. De droppformade handtagen tränar muskler i överkroppen.

Socioemotionell

utrymme för mer än en, samarbete med vänner för att gå över de gungande repen är en samarbetsövning som kräver både lagarbete och tolerans.

Vridet nät

Fysisk

att klättra och krypa genom de stora twistade maskorna stöder proprioception, rumsuppfattning, kors-koordination och muskelstyrka.

Socioemotionell

de delvis horisontella maskorna möjliggör för fler barn att sitta tillsammans och prata.

Klättra på vägg

Fysisk

att klättra främjar kors-koordination, proprioception och utvecklar stora muskelgrupper samt handstyrka.

Socioemotionell

dubbelsidig klättring främjar social interaktion och turtagning.

Ledstänger

Fysisk

koordination, arm- och magmuskler tränas. Att landa stärker bentätheten som särskilt utvecklas i tidig barndom.

Socioemotionell

turordning och att ta risker.

Spiral tunnelrutschbana

Fysisk

att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler.

Socioemotionell

spännande att åka ner fort. Att turas om stimulerar empati. Den extra långa öppna delen ger en säker känsla när barnen stannar.

Rep klättring

Fysisk

när barnen drar sig upp i stödrepen och klättrar utvecklas kors-koordination och muskler i överkroppen.

Socioemotionell

plats att mötas, vila och umgås.

Klätterrör

Fysisk

att klättra övar muskelstyrka, kors-koordination och rumsuppfattning.

Socioemotionell

uppmuntrar socialt umgänge på stängerna.

Böjd rutschbana

Fysisk

att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler.

Socioemotionell

empati utvecklas genom att turas om.

Ombordstigningsnät

Fysisk

fysisk styrka och kors-koordination, påverkar koordinationen mellan höger och vänster hjärnhalva – fundamentalt för t.ex. läsning.

Nätbro

Fysisk

utvecklar sinne för balans, kors-koordination och rumsuppfattning.

Socioemotionell

interaktion med barn på utsidan, socialt. Samarbete och förmåga att visa hänsyn när barnen passerar varandra.

6+ År47 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

1343 cm

Bredd

797 cm

Höjd

586 cm

Specifikationer

Kilimanjaro är en fantastisk lekutmaning och dess imponerande variation av lekmöjligheter lockar alla barn att komma tillbaka, om och om igen. Spännande och responsiva klätterutmaningar och balansövningar tränar fundamentala motoriska färdigheter som rörlighet, balans och koordination. När barnen erövrar höjderna på Kilimanjaro och korsar den höga nätbron, leder en lång och kurvig rutschbana tillbaka ner till marken. Lekstrukturens transparenta design gör att barnen kan klättra överallt och de många mötesplatserna skapar bra utrymmen för social interaktion. De många markbaserade aktiviteterna gör att alla kan utforska och ha roligt, oavsett förmåga.

Denna produkt, Kilimanjaro (PCE310121), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

PCE_Curved Panels

De välvda ELEMENTS-panelerna är gjutna av UV-stabiliserad återvinningsbar Polyeten med flera alternativ för inbyggda lekfunktioner som också säkerställer en stark konstruktion. Raka paneler är tillverkade av KOMPANs 19mm Polyeten EcoCore™ som är ett mycket hållbart, miljövänligt och återvinningsbart material.

PCE_Climbing Elements

De klätterelement som visas är gjutna i ett stycke med en minsta väggtjocklek på 5mm. Klätterelementen är gjorda av återvinningsbar Polyten som har en hög slagtålighet över en bred temperaturspännvidd som säkerställer vandalmotstånd på alla platser.

PCE_Roof

ELEMENTS-taken är tillverkade av återvinningsbar Polyeten med en minsta väggtjocklek på 5 mm för att säkerställa hög hållbarhet i alla klimat runt om i världen. Stålrören är varmförzinkade inuti och utanpå för maximal hållbarhet.

Elements Essentials Posts & PP Decks

Huvudstolparna är gjorda av högkvalitativt förgalvaniserat stål med pulverlackerad yta. Locken på stolparnas topp består av UV-stabiliserad nylon (PA6). De gjutna gråfärgade plattformarna är gjorda av 75% post-consumer plast från havsavfall och har en yta av halkfritt mönster och textur. Alla golv stöds av unikt designade profiler av lågkolhaltigt aluminium som har flera fästalternativ.

PCE_Membrane

ELEMENTS gummimembran är transportband gjort på lager av gumm blandning av naturgummi och SBR gummi, och armerad med lager av Polyeten och Polyamid. Tjockleken på 8mm säkerställer hög hållbarhet i alla miljöer.

PCE_Rope

ELEMENTS rep har sex-strängad stålwire och en stålkärna. Varje sträng är tätt insvept med PES garn, som smälts på varje enskild del. En hårdare PES-beläggning skyddar varje sträng, vilket gör repen mycket slitage-och vandalismresistenta.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

PCE310121-0901

6011.5

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

3.33

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

46%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena