NRO862

Hinderbana 3

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Hinderbana 3

Färg ROBINIA OBEH. TRÄ

Exempelpris

65 370 SEK

Laddar Designer
Hinderbana 3 utmanar alla 6-12 åringar med responsiva balansaktiviteter. När barnen kryper genom nättunneln och balanserar på balkar och rep för att ta sig fram i hinderbanan tränas kors-koordination och sinne för balans – viktiga egenskaper för fysisk självsäkerhet. Aktiviteterna i Hinderbana 3 stärker även arm- och magmuskler. När barnen förhandlar och turas om för att passera varandra utvecklas social-emotionella egenskaper som förmågan att skapa nya vänskapsband. På begäran finns produkterna tillgängliga med FSC® Certifierat (FSC® C004450) Robinia trä.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Grottbro

Fysisk

att krypa i det öppna nätet utvecklar kors-koordination, kropps- och rumsuppfattning.

Socioemotionell

samarbete och social interaktion med andra i och runt nätet, turordning.

Nätövergång

Fysisk

att klättra i nätet tränar kors-koordination, muskelstyrka och rumsuppfattning.

Socioemotionell

att passera varandra utvecklar förmåga att turas om och visa hänsyn.

Armgång

Fysisk

utvecklar musklerna i överkroppen, koordination och bålstabilitet. Denna typ av träning förebygger ryggsmärtor och främjar, genom förbättrad kors-koordination, samspelet mellan höger och vänster hjärnhalva som är viktig för t.ex. läsning.

Balansbom

Fysisk

tränar sinne för balans – fundamentalt för alla andra motoriska färdigheter för att kunna navigera säkert runt i sin omgivning.

Socioemotionell

förmåga att turas om och förhandla när barnen passerar varandra på bommen. Rum för att sitta och pausa.

Parallella stänger

Fysisk

de parallella stängerna aktiverar axlar, bröst och armar. Att hålla armarna raka och röra sig längs med stängerna säkerställer starka, rörliga och hälsosamma axlar.

6+ År13 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

1366 cm

Bredd

148 cm

Höjd

240 cm

Specifikationer

Hinderbana 3 utmanar alla 6-12 åringar med responsiva balansaktiviteter. När barnen kryper genom nättunneln och balanserar på balkar och rep för att ta sig fram i hinderbanan tränas kors-koordination och sinne för balans – viktiga egenskaper för fysisk självsäkerhet. Aktiviteterna i Hinderbana 3 stärker även arm- och magmuskler. När barnen förhandlar och turas om för att passera varandra utvecklas social-emotionella egenskaper som förmågan att skapa nya vänskapsband. På begäran finns produkterna tillgängliga med FSC® Certifierat (FSC® C004450) Robinia trä.

Denna produkt, Hinderbana 3 (NRO862), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

NRO_Robinia Wood

Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).

General_Nets and ropes

Nät och rep är tillverkade av UV-stabiliserad Polyamid med inre stålkabelförstärkning. Repet är induktionsbehandlat för att få en stark anslutning mellan stål och rep vilket också gör det väldigt slitstarkt.

NRO_Overhead handles

Klätterhandtagen är tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål. Handtagen fästs på överliggaren i Robinia.

NRO_Wood treatment raw and painted 03

Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

NRO862-1001

209.1

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

0.34

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

2.92%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Do you want to include this specific product in your project, and are you looking for detailed material information to help you specify? We have all the documentation you need. Fill out this form, and we will contact you with the relevant information you need.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena