NRO615

Lekpanel 3 - Lärande

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Lekpanel 3 - Lärande

Färg ROBINIA OBEH. TRÄ

Exempelpris

28 530 SEK

Laddar Designer
Lekpanel 3 – Lärande har många taktila detaljer som lockar barn till lek. Den låga bänken i mitten är en bra plats att mötas och perfekt för att leka verkstad. På ena sidan av bänken finns kugghjul och en tratt som stimulerar barnens logiska tänkande. Hjulen snurrar varandra och tratten är bra att transportera material igenom. Detta tränar yngre barns förståelse för objekts permanens: att föremål kan existera utanför synfältet. Lekpanelen kan användas från båda sidor, vilket uppmuntrar social lek och kommunikation.
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Vrid-disk och ljudskapare

Socioemotionell

de två sidorna uppmuntrar lek i grupp och samtal.

Kognitiv

logiskt tänkande, förståelse för nummer.

Kreativ

när kulorna förflyttas skapas ljud.

Två sidor

Socioemotionell

samarbete och kommunikation. Den låga höjden och panelens transparens möjliggör interaktion mellan de två sidorna.

Tumblers

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan när små barn snurrar den. Bilderna uppmuntrar rollek vilket stimulerar språkkunskaper.

Lampknapp

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan utvecklas genom att putta på och förflytta något. Tema lampknapp stödjer rollek, vilket stimulerar språkkunskaper.

Bänk

Socioemotionell

en fin mötesplats att dela upplevelsen från båda sidor, vilket skapar ett socialt scenario där kommunikation och samarbete uppmuntras.

Kugghjul

Socioemotionell

samarbete och förmåga att turas om övas.

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan, logiskt tänkande.

Tratt

Socioemotionell

samarbete och turas om när barnen häller vatten eller material i tratten.

Kognitiv

att passera material genom trattar stödjer barnens logiska tänkande och för yngre barn förståelsen för objektens beständighet.

1+ År10 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

288 cm

Bredd

176 cm

Höjd

83 cm

Specifikationer

Lekpanel 3 – Lärande har många taktila detaljer som lockar barn till lek. Den låga bänken i mitten är en bra plats att mötas och perfekt för att leka verkstad. På ena sidan av bänken finns kugghjul och en tratt som stimulerar barnens logiska tänkande. Hjulen snurrar varandra och tratten är bra att transportera material igenom. Detta tränar yngre barns förståelse för objekts permanens: att föremål kan existera utanför synfältet. Lekpanelen kan användas från båda sidor, vilket uppmuntrar social lek och kommunikation.

Denna produkt, Lekpanel 3 - Lärande (NRO615), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

NRO_Robinia Wood

Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).

NRO_Wood treatment raw and painted 02

Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.

NRO_Footing options

Det finns flera olika alternativ på fundament för alla produkter: Ytmontering med stålfundament och expanderbultar samt nedgrävningsfundament av trä eller stål.

General_EcoCore

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95 % konsumentåtervunnet material från livsmedelsförpackningsavfall.

Xylophone and Drums

Xylofon musikpanelen är tillverkad av 19mm EcoCore HDPE material. Piporna är gjorda av aluminium speciellt framtagen för utomhusmiljöer. Slaginstrumentspanelen består av 2 Konga trummor med PP rör och toppen är färgad ABS.

PCM_Membranes 9mm

Membranet består av friktionssäkert gummerat material med transportbandskvalitet, med utmärkt UV-beständighet. Inbäddad är en fyrskiktad pansring gjord av vävd polyester. Armeringen och de två ytskikten resulterar i en total tjocklek på 9 mm.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

NRO615-1001

70.6

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

0.44

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

21.3%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena