NRO564

Propellerplan

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Propellerplan

Färg ROBINIA TURKOS

Exempelpris

159 330 SEK

Laddar Designer
Propellerplanet är en oemotståndlig aktivitet som lockar yngre barn till aktiv lek och rollek. Här finns många fysiska aktiviteter där barnen kan klättra och krypa, vilket tränar viktiga motoriska färdigheter och stora muskler. Att klättra och krypa övar även kors-koordination som är viktigt för kroppskontroll. Det lutande nätet gör att barnen kan klättra upp och ner på ett säkert och roligt sätt. Detta stimulerar kors-koordination samt tvärmodal uppfattning, dvs. när två eller flera sinnen samarbetar med varandra, vilket stöder läskunskaper. De många responsiva lekelementen på både högre höjd och marknivå främjar fantasifulla scenarier och längre lektid. Rollek är mycket populärt bland yngre barn och hjälper till att utveckla kommunikations- och språkkunskaper, empati samt förståelse för världen.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Tema

Kognitiv

föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.

Tratt

Socioemotionell

samarbete och turas om när barnen häller vatten eller material i tratten.

Kognitiv

att passera material genom trattar stödjer barnens logiska tänkande och för yngre barn förståelsen för objektens beständighet.

Klätternät

Fysisk

Nätet stödjer koordination som är grundläggande för andra färdigheter, t.ex. förmågan att läsa. Nätets asymmetri utmanar barnens klättring.

Lampknapp

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan utvecklas genom att putta på och förflytta något. Tema lampknapp stödjer rollek, vilket stimulerar språkkunskaper.

Vridbart hjul

Socioemotionell

utvecklar förmåga att turas om, kommunicera och samarbeta.

Kognitiv

det manipulativa hjulet stimulerar förståelse för orsak och verkan, logiskt tänkande och kommunikation.

Kreativ

att arbeta med rörlig lekutrustning som kan lämna spår stödjer barnets kreativitet.

2+ År12 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

397 cm

Bredd

336 cm

Höjd

148 cm

Specifikationer

Propellerplanet är en oemotståndlig aktivitet som lockar yngre barn till aktiv lek och rollek. Här finns många fysiska aktiviteter där barnen kan klättra och krypa, vilket tränar viktiga motoriska färdigheter och stora muskler. Att klättra och krypa övar även kors-koordination som är viktigt för kroppskontroll. Det lutande nätet gör att barnen kan klättra upp och ner på ett säkert och roligt sätt. Detta stimulerar kors-koordination samt tvärmodal uppfattning, dvs. när två eller flera sinnen samarbetar med varandra, vilket stöder läskunskaper. De många responsiva lekelementen på både högre höjd och marknivå främjar fantasifulla scenarier och längre lektid. Rollek är mycket populärt bland yngre barn och hjälper till att utveckla kommunikations- och språkkunskaper, empati samt förståelse för världen.

Denna produkt, Propellerplan (NRO564), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

NRO_Robinia Wood

Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).

NRO_Paint

Färgen som används för färgade komponenter är vattenbaserad och miljövänlig med utmärkt UV-resistens. Färgen är i enlighet med EN 71 Del 3.

NRO_Collor concept

Robinia-produkterna är designade med ett KOMPAN-färgkoncept med ett antal olika standardfärger. Träet kan också levereras som obehandlat eller med en brunmålad yta med ett pigment som bibehåller träfärgen.

NRO_Footing options

Det finns flera olika alternativ på fundament för alla produkter: Ytmontering med stålfundament och expanderbultar samt nedgrävningsfundament av trä eller stål.

General_EcoCore

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

NRO_Wood treatment raw, brown color and color

Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä, målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller den gyllene träfärgen eller i en färgad version där utvalda komponenter är målade i olika färger.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

NRO564-0621

307.2

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

0.54

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

6.4%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena