NRO418

Rävens lilla affär

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Rävens lilla affär

Färg ROBINIA TURKOS

Exempelpris

143 700 SEK

Laddar Designer
Rävens lilla affär är ett upphöjt lekhus med aktiverande klättring och rutschbana som lockar småbarn till lek, om och om igen. De många taktila elementen ökar lekvärdet och uppmuntrar barnen till rollek. Skalan i Rävens lilla affär är i perfekt storlek för småbarn, och panelen med löv inspirerar barnen till att krypa genom och upptäcka. Fönstret med gardiner bjuder in till samarbete mellan in- och utsida, vilket främjar turordning och samarbetsförmåga. Även lekar som ”titt-ut” uppmuntras, och skapar förståelse för objekts permanens: att föremål kan existera även utanför synfältet. Dessa taktila aktiviteter stimulerar den tvärmodala uppfattningen – viktigt för läskunskaper och kors-koordination och därmed fysisk och kognitiv utveckling. Den fartfyllda rutschbanan skapar en loop av lek mellan plattformen och rutschen, och den lutande klätterväggen på sidan stödjer kors-koordination, vilket även främjar fysisk samt kognitiv utveckling i den här åldersgruppen.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Klättervägg

Fysisk

kors-koordination, ben-, arm- och handstyrka. Handtagen på toppen underlättar att gå upp på plattformen.

Socioemotionell

lutningen ger klättringen en säker känsla, speciellt hos yngre barn.

Krypa-genom hål

Fysisk

kors-koordinering, förmågan att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas positionering, och rumsuppfattning utvecklas genom att klättra och krypa igenom hålet.

Socioemotionell

samarbete och turas om.

Kugghjul

Socioemotionell

samarbete och förmåga att turas om övas.

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan, logiskt tänkande.

Stöttande handtag

Fysisk

handtag ger bra grepp för mindre självsäkra klättrare. Att dra sig själv upp tränar muskler i överkroppen.

Socioemotionell

möjliggör att användare av olika fysiska förmågor deltar i leken självständigt och säkert.

Rutsch

Fysisk

att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler.

Socioemotionell

empati utvecklas genom att turas om.

Kognitiv

små barn utvecklar förståelse för rum, fart och avstånd när de rutschar ner fort.

1+ År18 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

284 cm

Bredd

420 cm

Höjd

218 cm

Specifikationer

Rävens lilla affär är ett upphöjt lekhus med aktiverande klättring och rutschbana som lockar småbarn till lek, om och om igen. De många taktila elementen ökar lekvärdet och uppmuntrar barnen till rollek. Skalan i Rävens lilla affär är i perfekt storlek för småbarn, och panelen med löv inspirerar barnen till att krypa genom och upptäcka. Fönstret med gardiner bjuder in till samarbete mellan in- och utsida, vilket främjar turordning och samarbetsförmåga. Även lekar som ”titt-ut” uppmuntras, och skapar förståelse för objekts permanens: att föremål kan existera även utanför synfältet. Dessa taktila aktiviteter stimulerar den tvärmodala uppfattningen – viktigt för läskunskaper och kors-koordination och därmed fysisk och kognitiv utveckling. Den fartfyllda rutschbanan skapar en loop av lek mellan plattformen och rutschen, och den lutande klätterväggen på sidan stödjer kors-koordination, vilket även främjar fysisk samt kognitiv utveckling i den här åldersgruppen.

Denna produkt, Rävens lilla affär (NRO418), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

NRO_Robinia Wood

Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).

NRO_preassembled

Produkten/lekelementen förmonteras i fabriken för att säkerställa att alla säkerhetskrav uppnås.

NRO_Paint

Färgen som används för färgade komponenter är vattenbaserad och miljövänlig med utmärkt UV-resistens. Färgen är i enlighet med EN 71 Del 3.

General_EcoCore

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

NRO_Footing options

Det finns flera olika alternativ på fundament för alla produkter: Ytmontering med stålfundament och expanderbultar samt nedgrävningsfundament av trä eller stål.

NRO_Wood treament

Robiniaprodukter finns i tre olika alternativ: obehandlat Robiniaträ eller brunmålat med ett pigment som upprätthåller träfärg samt en version där utvalda delar är färgade.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

NRO418-1021

227.9

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

0.28

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

4.3%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena