NRO402

Lekhus med Tak och Vägg

Testa vår AR-app

Lekhus med Tak och Vägg

Färg ROBINIA OBEH. TRÄ

Exempelpris

48 480 SEK

Det här fina skeppet med piratflagga lockar barn till lek, om och om igen. Lekhusets form och roder uppmuntrar till rollek kring skepp, segel och hav, vilket inspirerar fantasifulla lekscenarion. Lekhuset har plats för många barn samtidigt, och att leka rollekar tillsammans med andra tränar barnens fantasi samt känsla av kontroll. Samtidigt får barnen möjlighet att spela ut vardagliga scenarion som de funderar över. Medan de gör detta pratar och kommunicerar de hela tiden med varandra och även sig själv. Leken stimulerar såväl språkkunskaper som förmågan att samarbeta. På begäran finns produkterna tillgängliga med FSC® Certifierat (FSC® C004450) Robinia trä.
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Tema

Kognitiv

föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.

Fönster

Socioemotionell

uppmuntrar samarbete och interaktion mellan sidor.

Roder

Kognitiv

rodret stimulerar förståelse för orsak och verkan. Uppmuntrar rollek, vilket stödjer språk- och kommunikationsfärdigheter.

Sandhjul

Kognitiv

stimulerar förståelse för orsak och verkan.

Öppen yta

Socioemotionell

ger möjlighet för fler barn att vara tillsammans och dela upplevelsen. Bygger viktiga livsfärdigheter som mod, självförtroende och förmågan att turas om.

6m+ År5 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

271 cm

Bredd

162 cm

Höjd

260 cm

Specifikationer

Det här fina skeppet med piratflagga lockar barn till lek, om och om igen. Lekhusets form och roder uppmuntrar till rollek kring skepp, segel och hav, vilket inspirerar fantasifulla lekscenarion. Lekhuset har plats för många barn samtidigt, och att leka rollekar tillsammans med andra tränar barnens fantasi samt känsla av kontroll. Samtidigt får barnen möjlighet att spela ut vardagliga scenarion som de funderar över. Medan de gör detta pratar och kommunicerar de hela tiden med varandra och även sig själv. Leken stimulerar såväl språkkunskaper som förmågan att samarbeta. På begäran finns produkterna tillgängliga med FSC® Certifierat (FSC® C004450) Robinia trä.

Denna produkt, Lekhus med Tak och Vägg (NRO402), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

NRO_Robinia Wood

Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).

NRO_preassembled

Produkten/lekelementen förmonteras i fabriken för att säkerställa att alla säkerhetskrav uppnås.

NRO_Wood treatment

Robinia-produkter finns i tre olika trä behandlingsalternativ: Obehandlat Robiniaträ eller brunmålade med ett pigment som upprätthåller träfärg och färgad version med målning utvalda komponenter.

NRO_HDPE Flag

Flaggan är tillverkad av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart och miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart, utan består också av en kärna som produceras av 100% återvunnet material.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

NRO402-0601

63.3

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

0.19

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

2.2%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena

Se andra liknande produkter